-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ آبان ۱۲, پنجشنبه

در فرودگاه قندهار 40 نظامی پاکستان کشته شدند


حنیف اتمر با اشاره به غنی: دیوث گریخت!

رشوه عاطف مشعل یک میلیون دالر، ازنصیراندیشه نیم میلیونروزی که غنی خائن از داخل ارگ به سواری چرخبال به طرف ترمز گریخت.

حنیف اتمر وزیر خارجه با عجله از راه مقابل مسجد به طرف قصر گلخانه در حرکت بود که متین بیگ رییس دفتر رییس جمهور با دو تن از همکاران ریاست دفتر، یک کارمند دفتر سخنگو و یک کارمند بخش خدمات، از تعمیر قصر سنگی به زیر آمده از دروازه غربی آن تعمیر می خواستند بطرف گلخانه و یا هم دفتر شورای امنیت بروند.

 هنوز این دو مقام در ده متری یکدیگر نرسیده بود که اتمر به آواز بلند گفت "دیوث گریخت." 

چشمان کوچک متین بیگ از حدقه برآمده در چند لحظه اول نتوانست معنی دقیق حرف های اتمر را بداند. متین بیگ رویش را بطرف همکاران نموده پرسید، عه؟...

ربودن دختران از غرب کابل به وسیله دسته جات طالبان

مفقود شدن دختران و زنان از غرب کابل. به بهانه بدحجابی. شماری از دختران را شکار کرده و به جای نا معلومی برده اند. 

یافته های جدید در باره غارت دو میلیارد دالر از کابل بانک

نه یک میلیارد

تراژدی بانک کابل داستان کلاهبرداری گسترده ، فریب و خیانت توسط گروهی از سرمایه داران طغیانگر است که با هسته قدرت درارگ پیوند داشتند.

اما یافته ما نشان می دهد که نویسنده کتاب تراژدی کابل بانک عبدالقدیر فطرت 

ناف فساد، سوء استفاده، دهان جوال گیری با فرعون های بانکی است.

مثلاً سفر شکریه بارکزی هر نوبت از اکونت ها 50 تا 60 هزار دالر از کابل بانک برداشت. رشاد و عبدالله داوی این مسایل را آزادنه تعریف می کردند.

تراژدی کابل بانک، عبدالقدیر فطرت یک کتاب سراسر اشتباه و گمراه کننده است.

شب گذشته ۴۰ تن از ملیشه های پاکستانی به شمول یک جنرال آنان در فرودگاه قندهار‌کشته شدند 

شب گذشته با زهری شدن غذای نظامیان طالب در فرودگاه بین المللی قندهار 

حدود چهل شبه نظامی پاکستان مستقر در فرودگاه کشته شده اند.

فرودگاه قندهار مرکز سوق واداره ارتش پاکستان و امریکا باقی مانده است. 

به مرکز بزرگ آموزش نظامی برای قطعات طالبان تبدیل شده

اجساد این نظامیان که در میان آنان شماری طالبان و یک جنرال پاکستانی نیز شامل بود به بیمارستان مرکزی قندهار آورده شده است.

جبهه ملی آزاده‌گان گفته است که افراد نفوذی آنان غذای ترورستان طالب را زهری کرده اند.

شخص به نام محمد زاهد باشنده ولایت غزنی شخص در حدود ۴۵ ساله به حیث سکرتر دوم در سفارت افغانستان در اسلام آباد گماشته و شروع به کار کرده است.

او از مامورین وزارت خارجه نیست و عضو طالبان است:

من معاون سفیر استم.

سرپرست سفارت سردار شکیب نام دارد یکی از افراد بسیار نزدیک به متقی است که ۹ سال را در زندان گذشتانده است.

شکیب آدم نرم و ملایم است. 

در جنرال قونسگری پشاور با مراجعین به سختی بدرفتاری می شود.

سمیع یوسفزی

۱۹ جون ۲۰۱۹ است.

 قرارداد تعمیر سفارت در اسلام آباد به یک‌کمپنی چینایی به ۱۶ ملیون دالر داده شد.

 یک شرکت دیگر ۱۰ ملیون افر داده بود.

 جهت اخاذی از کمپنی برنده سفیر کار را توقف داد.

 بعدا با اخذ یک ملیون دالر در چهار قسط دوباره اجازه آغاز کار داده شد.

 براساس سند یادداشت سمیع یوسفزی قبل از این نصیراحمد اندیشه معین وزارت خارجه به همین رابطه 500 هزار دالر رشوه گرفته بود.

 اندیشه نیم ملیون دالر به ارتباط همین پروژه رشوت گرفته بود.