-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ آبان ۱۱, چهارشنبه

تجمع نیروهای طالبان در ارگ جبل السراج

 


حرکت 45 تانک روسی به طرف پاکستان

اعتراض پسر شهید تورن جنرال عبدالودود نجرابیارگ شاهی جبل السراج به بزرگترین پایگاه قطعه ریزرف عملیاتی مبدل شده

قوای توپ‌چی

تانک های زرهی

افراد تازه نفس

ممکن هدف کدام عملیات خاص را دارند.

تانک های غولپیکر از زیر خاک  در ساحه کندک سنگر واقع سه کوتی جوار خانه شادروان احمد شاه مسعود بیرون کشیده شد

سه دستگاه تانک سابقه داخل ارگ و سه چین فعال در کندک پیاده پشته سرخ 

باقی مانده متباقی جنگ ابزار های سنگین از راه گلبهار از منطقه خارج ساخته 

شده

قریب 35 تا 45 تانک به طرف کابل حرکت داده شده

این تانک های سابقه به طرف پاکستان در حرکت است. 

زمانی میخواستند که چاه آب‌آشامیدنی توسط ماشین حفر کنند که ناگهان نوک

 دستگاه حفاری به بدنه یک تانک خورده و در نتیجه همه را از زیر خاک بیرون کرده اند. 

پاکستان تمام تسلیحات سنگین را به قیمت آهن می خرد و آهن فروشی امارت اسلامی بازار گرم پیدا کرده است. 

تجاوز یک عضو طالبان بر یک دختر جوان در چاریکار

زنی که از اقوام نزدیک به این دختر:

چهار ماه پیش شخصی به نام فضل‌ رحمان، بر یکی از بستگان او تجاوز جنسی کرده‌است.

او ادعا می‌کند که این عضو طالبان که فضل رحمان نام دارد، با افراد مسلح

 به‌خانه‌ بستگان آن‌ها هجوم برده و بر یک‌دختر ۱۸ ساله تجاوز جنسی کرده 

است. به گفته‌ی این منبع، فضل رحمان پس از تجاوز بر این دختر با شلیک

 به‌سوی اعضای خانواده‌ی او، از ساحه فرار کرده‌است.

شهید تورن جنرال عبدالودود نجرابی 

"به تاریخ 11/8/99، قطار لوای هفتم سرحدی جهت انتقال مهمات از کمپ پامیر ولایت کندز   به استقامت اردوگاه نظامی سرای سنگ ولایت تخار حرکت کرد.

در ساحه چهارتوت ولسوالی خان آّباد هدف انفجار ماین قرار گرفت

در نتیجه 3 نفر از پرسونل سرحدی بشمول بریدجنرال عبدالودود نجرابی قومندان لوای هفتم سرحدی شهید، 3 نفر نظامی سرحدی مجروح و یک عراده هاموی حریق گردیده است."

بعضی از انتقادات پسر شان موجه است و بعضی نیست.

1) اگر در زمان رویداد بهارک شهید جنرال ودود زنده بوده است، مسلم است که حداقل پرسش از او نیز صورت می گرفت. 

قطعات کوماندو در ساحه باید درین باره جواب بدهند که تا حالا همه خاموش اند.

قطعات کوماندو صرفاً تابع مرکز  بودند نه از قومندان اردوی ملی در ساحه. 

هدف ما در برنامه قبلی تمرکز بر شهید برید جنرال عبدالودود خان نبود.

 بالای قومندان امنیه، کوماندوها و خانواده متین بیگ بود. 

2) خانواده جنرال ودود از نبود امکانات و غیره یاد کرده اند. بلکل دقیق است.

 لوای سرحدی تخار یک لوای نام نهاد بود، نه قوای بشری کافی داشت و نه تجهیزات به هدف مقابله با وضعیت.

 قول اردوی پامیر در کل با همین مشکل روبرو بود. 

ضعف قومانده و رهبری داشت. همه تا فرق در فساد غلت می زدند.

احمدشاه نجرابی پسر

زمانی که حادثه سنگ سفید بهارک پیش آمد ازتعین بستی پدرم در سمت فرماندهی لوا مدت بیست روز شده بود

 به شکل اجباری توسط مقامات پیشین وزارت دفاع ملی به منطقه توظیف شده بود.

پدرم به وقت زمانش درجریان درگیری بدون کدام امکانات و تجهیزات جنگی مورد نیاز  به محل رسید. 

اما بعداز گذشت چهل و پنج روز برید جنرال ودود خان نجرابی هنگام انتقال 

اکمالات ازکندز به تخار درولسوالی خان آباد منطقه چهارتوت توسط ماین

 جاسازی شده وکمین دشمن مورخ 99/8/11 جام شهادت نوشید .

پدرم بعد از تحصیل در فرهنگستان نظامی شوروی در بهترین موقف ها پست

 ها اززمان حکومت داکتر نجیب سهم گدفت

 هیچ گاه از کشور فرار نکرده . من بیست ساله هستم تابحال یادم نمی آید که ما ازخود خانه موتر شخصی وسایر امکانات دراختیار داشته باشیم.

 یک جنرال که دوسال از شهادت اش سپری شده اکنون درباره فرار ش با ترکیه دوبی اروپا سخن می گویند