-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ آبان ۲۰, جمعه

آغاز تصادم خاموش بین روسیه و طالبان

 

خانه اشرف غنی درکابل خانۀ بحرالدین بای است

جنرال ویسا، استخبارات روسیه و شبکه حقانیبه نظر می رسد که پالیسی روسیه نسبت به طالبان درحال تغییر است.

مقامات روسیه از دعوت هیأت طالبان به مسکو خود داری کرد. 

60 تن از دانشجویان افغانستانی اجازه ورود به خاک روسیه نیافته و از میدان هوایی دو باره به افغانستان فرستاده شده اند.

همچنان 28 تن از شهروندان افغانستان با وصف داشتن مدارک قانونی سفر به روسیه، اجازه سفر نداده اند.

به آن ها گفته شده که روسیه به افغانستانی ها اجازه سفر به آن کشور را نمی دهد. 

خانه اشرف غنی در گذشته های دور قبل ازبحرالدین بای

متعلق به خواهر یا هم دختر شاه امان الله بوده


خانه اشرف غنی درکابل ملکیتی است که غنی با تهدید و ارعاب از بحرالدین بای به قیمت ناچیز غصب کرد.

نام موضوع: خانه غصب شده غنی واقع در سرک دارالامان کابل:

 همان خانه که این روز ها برادر غنی شکایت دارد که طالبان را گرفته اند یعنی اصلن این خانه توسط خود غنی غصب شده بود:

خانه از بحرالدین بای بوده 

بعد از سال ۲۰۰۱ غنی به حمایت خارجی ها به کابل امد.

 خانه واقع دارالامان را از نزد صاحب اصلی ان که شخصی بنام بحرالدین بای از تاجران قدیمی ازبیک تبار شمال افغانستان بود به زور و تهدید  غصب کرد.

طوریکه اول با افراد مسلح خود خانه را گرفت و بحرالدین بای را نزد 

خود در همان خانه فرا خواند:

نه زور دوستم به من میرسد نه از کرزی بنا از خانه تیر شو و خانه را من کار دارم  و برای من بده یک مقدار پول هم میدهم در غیر ان از پول هم بی نصیب میشوی ...

بحرالدین بای بیچاره می شود.

غنی با دادن یک مقدار پول ناچیزاز نزد وی به زور قباله میگیرد.

 در حقیقت خانه را به زور غصب میکند.

البته شخص موصوف از ترس اینکه سایر جایداد هایش بخصوص در

 مزار شریف و نیز جانش از تهدید غنی محفوظ بماند ناچاراز خانه کابل تیر می شود.

بحرالدین بای یک شخص بی طرف بود و روابطش هم با دوستم چندان 

خوب نبود از وی کمک مطالبه میکرد.

در یکی از یوتیوب های که راجع به دارایی های غنی تهیه شده بود در 

باره این خانه غنی گفته شد

 وی این خانه را از شخصی  با نام دیگری خریده.

برای گم کردن رد پای بحرالدین بای یعنی صاحب اصلی خانه 

حدسی که من بعد از دیدن ان یوتیوب زدم اینست که ممکن غنی ابتدا خانه را از نام بحرالدین بای بنام یکی از بادیگاردان یا خدمه خانه یا اقارب 

نزدیک وغیره اشخاص که احتمالن شخص غریب یا متوسط الحالی بوده  باشد قباله کرده و متعاقباً از نام آن شخص بنام خود کرده باشد.

- احتمالا اسناد قباله خانه هم این دغل کاری را کرده باشد

بحرالین بای مالک بحرالدین مارکیت در دروازه بلخ شهر مزار

 شریف است که دارای ده ها  یا حتا صد ها دوکان است و احتمالن

 شرکت و ملکیت های دیگری نیز بوده باشد. 

- وی فعلن در امریکا زندگی میکند.

- علت خاموشی بحرالدین هم همین است.

تورنجنرال زلمی ویسا در سال 2010 منحیث قومندان 209 شاهین تعین گردید. 

مربوط به قوم محمدزی، قریه کوهک ولسوالی ارغنداب ولایت کندهار است. او برادر بزرگ توریالی ویسا والی اسبق کندهار است.

هردو برادر دریک زمان یکی والی و دیگری قوماندان قول اردو بود.

 زلمی ویسا در شوروی سابق دروس نظامی خوانده و در دهه 1980 میلادی در اردوی خلق و پرچم خدمت کرده است.

 در جریان جنگ های داخلی او در مسکو زندگی میکرد.

مبتنی بر یک گزارش سری ناتو از تاریخ 16 آگست سال 2011 که در یک تلویزیون آلمانی نشر شده بود: 

"مورال نیروها تحت قومانده ویسا تضیعف شده، چون به موصوف منحیث یک قومندان مفسد و تفرقه انداز می بینند. 

او از موقف اش برای سرمایه اندوزی استفاده نموده و به نیاز های 

سربازان اش توجه ندارد. او از نیروهای پولیس و سایر نیروهای امنیتی حمایت نمی نماید.


 برای سال های متمادی او در شوروی زندگی کرده است و

 احتمالاً با سازمان جاسوسی خارجی روسیه (FSB) و شبکه حقانی رابطه داشته باشد.

 استخبارات افغانستان (NDS) ادعا می نماید که ویسا با شبکه

 حقانی از طریق سرباز بنام M… در قول اردوی شاهین رابطه دارد. 

در جریان ترور جنرال داود، ویسا در منزل دوم تعمیر بود و از

 طریق گوشی با کسی صحبت میکرد. 

جنرال داود کشته شد، اما ویسا زنده ماند. مبتنی بر یک گزارش 

دیگر امنیت ملی افغانستان، جنرال ویسا امر رهایی یک تعداد از 

سربازان اردوی ملی را داده بود که متهم به قتل سربازان آلمانی 

در سال 2011 در ولایت بغلان بودند.

 در قول اردوی شاهین، کشمکش های جدی میان ویسا و معاونش

 بریدجنرال سنا الحق بدر وجود داشته است.

منبع معلومات: http://www.afghan-bios.info/index.php?option=com_afghanbios&id=1124&task=view&total=2098&start=1992&Itemid=2

این جنرال برای خیانت دیسانت شده بوده است. 

جالب این است: 

در قتل جنرال داود، قتل جنرال رازق و فاجعه قول اردوی شاهین 

عملاً و شخصاً حضور داشته است.

 قصه چی باشد؟

 در ترور جنرال رازق یک مرمی به پایش خورد؛ همین مرمی هم بخشی از سناریو بوده است و

 شاید توسط سربازان جنرال میلر قصداً زده شده باشد، نه گلبدین نام که رازق را هدف قرار داد.

 ( آیا واقعاً رازق را همین بچه زد یا سربازان امریکایی یا کسی دیگر؟). 

وابستگی این جنرال  بیشتر از حقانی به روسیه است.

درسه قتل مهم از آدرس ارتباطی روسیه حضور داشته:

این به چی معناست؟

چند سره بازی میکرده و احتمالا و وابستگی اصلی اش به آی اس

 آی، امریکا، انگلیس و شبکه حقانی بوده و برای روسیه صرفاً در 

حد معلومات دهی فعالیت میکرده است.