-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ آذر ۱, سه‌شنبه

شاعر: نقیب حاتمی


 نام وطن را به جهان گفته اند

کشوری خونین کفنان گفته اند

پیر و جوانان سلحشور را

صاعقه ای تیر و کمان گفته اند

خون وطندار مرا طالبان

زمزمه ای آب روان گفته اند

فقر زده بوسه به چشم فلک

جاییکه این قوم اذان گفته اند

کشور تاریک مرا دیگران

دوزخ و آشوب زمان گفته اند

اصل شگوفایی ای خطه را

بسته به تصمیم جهان گفته اند

ملت رنجدیده ای ما را نگر

کشته ای شمشیر و سنان گفته اند

عرصه ای جولان دلیران ما

بیشه ای شیران ژیان گفته اند

غزنوی و مولوی و بوعلی

تاج سر ناموران گفته اند

رابعه و مخفی و محجوبه هم

نو گلی بستان زنان گفته اند

بهر چه این مامن علم و هنر

خانه یی دیوان و ددان گفته اند

...