-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ آبان ۲۵, چهارشنبه

حزب خیالی خاندان کرزی و فهیم


سرزمین: دوبی

این ها حزب می سازند یا سازمان جاسوسی؟آماتوران خاندانی، حزب خیالی می سازند


البته یک انکشاف دیگر اینکه قرار است ادیب جان فهیم با حکمت کرزی یک حزب جدیدی را راه اندازه کنند از دوبی

افراد دیگر این حزب یما کرزی، حاجی راشدین خان و ابراهیم سپین‌زاده اند زیاد فعال هستند. 

در باره حکمت کرزی

متن فراخوان از سه ماه پیش – بعد از سقوط جمهوری یک دفتر سیاسی در دوبی ایجاد کرده بود. از اکثریت فعالان مهاجر دعوت کرده بود. برای اقوام مختلف. 

روی تشکیل حکومت موقت – کرزی دوم 

در نزدیک برج خلیفه یک دفتر کلان، در رقابت با احمد شاه درانی، نشست های زیاد دارند و دعوت می کنند. 

فعالیت های سیاسی و ارتباط با طالبان میانه رو!!

درباره حکمت کرزی

حکمت کرزی یک مهره کلیدی کمپاین اشرف غنی در ۲۰۱۴ بود.

تعیین حکمت کرزی به عنوان معین سیاسی از اولین فرمان های اشرف غنی بود.

ارشاد احمدی بچه خوانده کرزی از معینیت سیاسی توسط اشرف غنی برکنار گردید.


ارشاد احمدی کی بود؟

در تمام سفرهای خارجی اش خانم هیله ویسا دختر خاندان ویسا را با خود می برد.

در سفرهای بسیار بی ربط . امنیت ملی همه ای این موارد را در بایگانی اش قید کرده

فکر می کنید به خاطر مسایل کاری؟

 نه، این چه رقم سفرکاری است که همه ای سفر ها باید این ها یک جا می بودند!


صلاح الدین ربانی و کرزی در اوایل بر یکدیگر شک داشتند اما پسان روح و جسم شده بودند.

سرمنابع ملی و سرزمینی؟

سر سرتقسیمات

کرزی در مدیریت کنفرانس های منطقه ای موفق بود و به خاطر چهره بلند و جذاب و دریشی و نکتایی برندش بسیار مورد قبول سفرا و جامعه دیپلوماتیک بود.

او انتصابات غیرقانونی برجسته ای داشت که اگرباعث اطاله کلام نشود باید بگویم

حکیم عطارد را که از دیپلومات های فراری از آمریکا بود دوباره  به  حیث کار مند وزارت مقرر شد  و به حیث سفیر در کوریای جنوبی تعیین شد که فعلا هم سفیر در کوریا است.

گفته می شود حکمت یک خانه به ارزش چهار ملییون دالر در دارالامان ساخته بود  که تمام در و پنجره اش ضد مرمی است.


ادیب فهیم:

 این ادیب جان که هیچگاهی از "ادیب جان به فهیم صاحب و یا حتی معاون صاحب" ارتقاء نکرد.

زمان استانکزی. معاون اول امنیت ملی بود. که از مرگ خود می توانست خبر دار شود نه از مسایل امنیتی در کشور چه می گذشت.


معاونیت اول یک معاونیت تشریفاتی بی معنی، بی صلاحیت و بیکاره  در امنیت ملی بود که فقط منحیث یک بست و تحفه سیاسی در نظر گرفته شده بود. 


10 یا 11 بجه به دفتر میامد، 1 یا 2 بجه دوباره میرفت دفتر شخصی و یا خانه اش. کار و بار مسلکی نمیکرد و نه اجازه داشت به کارهای جدی استخباراتی بپردازد.

 نه کس برایش اطلاع میداد و نه او غرض دار بود.

 اگر اطلاعی هم کس به او میداد به لحاظ روابط شخصی بود تا اینکه معاون امنیت بود.

آدم درس خوانده است و گپ های روز را میداند، اما به درد سیاست نمی خورد:

 نرم، ملایم، آرام و بیزار از جنجال. 


ابراهیم سپین زاده هم درین حزب خیالی رکن عمده است.

سپین زاده از فراه است، پشتون است از قوم بارکزی.


 در سطح عملیاتی/اوپراتیفی در افغانستان از این شخص کرده جاسوس برجسته تری وجود نداشته است.

 – ده ها نفر مثل صالح که خیالات خود را نوش می کرد 

یا مایکل سمپل و اتمر در جیب بالایی اش است


 – وقتی اتمر به شورای امنیت آمد سپین زاده لادرک شد.

سپین زاده یکی از افرادی در افغانستان در سطح عملیاتی است که گره بسیاری از راز ها را در دست دارد. 


زمانی که در شورای امنیت بود برای خودش بطور غیر رسمی و نامریی سازمان استخباراتی ساخته بود و پول اش از طرف امریکایی ها پرداخته میشد.

 کرزی مکمل در جریان بوده است. 

آیا آمر او  سپنتا در جریان بود؟


این سپنتا چی نوع مشاور شورای امنیت بوده که از استخبارات بیزار بوده است!!؟ در کتابش همین گپ را می زند. انسان شاخ میکشد.

مثل تو چی مرض داشتی که آن جا خود ره قایم کرده بودی؟

 از شورای امنیت که استخبارات را بیرون کنید، چی می ماند؟


سپنتا در نقش منشی یا کاتب دربار مطرح بوده و خلاص. کار های اصلی دست کسانی دیگر بود و یکی اش همین سپین زاده است.

این شخص استخباراتچی برجسته یی است و خصلت های یک استخباراتچی/جاسوسی را  بطور کامل دارد 


(مثلاً همین که هیچگاه در صدد موقف و مقام نشد و در تاریکی کارش را خپ و چپ پیش برد)، اما حیف که نه برای وطن و مردمش بلکه برای بیگانه کار می کرد.

حالا شما فکر کنید که این سه نفر چی نوع حزبی را خواهند ساخت.

 اینها حزب می سازند یا سازمان جاسوسی؟ 

هیچ کدام اینها تخصص در فعالیت های سیاسی ندارد. 

کدام یک از این سه نفر چی مقبولیت و شهرتی در افغانستان دارد؟

 ادیب هنوز ادیب جان است و برای شخص خودش تا هنوز شخصیت مستقلی نساخته است؛ 

کرزی کلان نمیبود، حکمت کرزی به این شهرت و مال دنیا می رسید؟ 

کی بالایش اعتماد خواهد کرد؟ این سپین زاده را کی می شناسد؟ حتی کسانی که او را می شناسند از او می گریزند. نتیجه گیری دست شما.

سلامت