-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ آبان ۱۷, سه‌شنبه

مفتی های سیاسی در استانبول جمع می شوند

 

طالب، آمرکشف خودش را کشت

ورود زنان درجلسه عملی دانشگاه ممنوع شدمفتی های سیاسی در استانبول جمع می شوند

کنفرانس بین المللی صلح برای افغانستان 

از تشکیل شورای عالی قیادی

حکومت موقت برای افغانستان،

 که به تاریخ ۲۶و ۲۷ ماه نوامبر در شهر استانبول برگزار خواهد گردید.

هدف چیست؟

چرا این چنین شتابان؟

  حکومت موقت ساختن مگر آسان است که یک مجموعه خارج نشین که بدون اجازه طالب به کابل آمده نمی توانند تشکیل بدهند؟

این شعار را کدام مراجع به دهان این ها می گذارد؟

۲۰ گروه سیاسی ظاهراً درین مجمع وجود دارد.

آیا شما 20 گروه سیاسی واقعا سیاسی را می شناسید؟

تشکیل شورای قیادی و حکومت موقت

با ۴۰ عضو شورای عالی دولت، با شمول 12 زن، 28 مرد وعلمای دینی

سر به خود؟

نه، حداقل به شکل مجازی و به توصیۀ پاکستان، انگلیس و امریکا

خود شان هم می گویند که جامعه بین المللی درپس قضیه ایستاده است.

حتی شماره تلفن گذاشته اند مجریان کنفرانس

تشکیل حکومت مؤقت

گفته شده در دور شش ماهه نخست جلال شمس کاکر و بعد محمد حنیف اتمر ریاست این حکومت موقت را عهده دار گردند. 

جالب این است که:

هر دوی این افراد مورد تائيد روسيه هستند.  

اما در ایران هم زمزمه های یک جریان سیاسی کلان سر زبان است. 

آیا این شورای قیادی علیه جنگ روسیه در اکرائین فتوا می دهد؟

أصلا فتوای این ها چه ارزشی خواهد داشت؟

 مراجع بین المللی در جریان بر گزاری کنفرانس استانبول قرار دارند.

حاجی امین الله غضنفر.Mobil :0033646433067

طالب آمر کشف خودش را کشت

چند روز پیش در حوزه هشتم عملیات دست گیری داعش اما بر عکس جنگ بین خودی طالبان.

داستان از قرار بود که یک جواناز مردم پنجشیر از استان پوات خنج 

اختطاف شده بود و در بلاک های هیواد وال نگهداری میشد.

اختطاف توسط موتر طالبان انجام شده بود.

طالبان آنان را با جدیت دنبال کردند به ناچار جوان پنجشیری را رها کردند که فرار کند.

یکی از بچه ها در استخبارات گفت مه میفامم کی در این اختتاف دست دارد.

وی گفت: امر کشف حوزه هشت در این اختتاف ها دست دارد و 


مدت  10 روز است استخبارات طالبان او را دنبال می کند. 

دو  روز بعد جنگ شدیدی در مربوطه حوزه هشتم رخ داد طالبان باز

 هم ادعا کردند که این حمله بالای داعش بوده است.

 همان پسر کارمند استخبارات گفت:

 آمرکشف حوزه هشت کشته شد.

فهیم کوماندو قوماندان مقتدر قطعات کوماندو صحت یاب شده است. فهیم از

 پوجاوه پنجشیر است و در مبارزه با گروه طالبان کارنامه های درخشانی دارد.

در 22 سنبله سال روان ذبیح‌الله مجاهد در صفحه توییترش گفته که فرمانده 

ملک‌خان، فهیم کوماندو، جواد و محمدیار کشته شده اند.


ورود زنان درجلسه عملی دانشگاه ممنوع شد

به روسای زن در دانشکده ها زنگ زده اند  که  در مجلس شورای علمی اشتراک نکنند بلکه معاونین شان را بفرستند. 

قبلا اجازه داشتند اما باید در قطار عقبی می نشستند و ماسک به صورت می داشتند اما حالا از اشتراک آنها نیز جلوگیری صورت گرفت. 

چطور سیستماتیک زنان را از جامعه حذف می کنند. 

قبلا هم به استادان اجازه اشتراک در کانفرانس های علمی استادان مرد ر را نداده بودند.