-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ آذر ۹, چهارشنبه

یک سردار محمد زایی با سگش

 

خالد ذکریا به امارت اسلامی بیعت کرد

هفت خلاف کاری سفیر سابقه أفغانستان در رومحافظ ضیاء احمد یک مقام طالب در وزارت خارجه خبر داده است


 که خالد ذکریا سفیر دوره جمهوریت ساقط شده در یک تماس 

تلفنی با امیر خان متقی بیعت کرده است. اما این خبر به زودی از سایت وزارت خارجه برداشته شد.


قضیه این است که خالد ذکریا اعتراض کرده بود که نباید این 

مساله همه گانی می شد.

 حذف یادداشت نشانگرثقه بودن بیعت به امارت است. ذکریا در واقع به امر حنیف اتمر به امارت پیوست. 

بعد از سقوط نظام جمهوری، سفارت توسط 6 نفر کارمند محلی خارجی و 5 نفر کارمند محلی افغان تعیین شده توسط خالد احمد ذکریا،

اداره می شود

 هر یک با معاش بیش از 1500 یورو کار می کنند، در حالیکه

 تمام دیپلوماتان این سفارت بدلیل نبود امکانات مالی توسط سفیر 

مجبور ترک وظیفه و پناهنده شدن در کشور های اروپایی گردیدند

اما  کارمندان محلی جدید با معاش های گزاف استخدام نمودید.

- یک کارمند محلی بحیث مشاور خاص تان با معاش بیش از 1500 یورو از کشور آلمان استخدام نمودید. 

 یک کارمند محلی دیگر با معاش بیش از 2000 یورو منحیث وکیل حقوقی سفارت 


به خاطر کسر بودجه، دپلومات ها منفک شدند اما تنها یک سند نشان می دهد که 

3000 یورو را صرف خرید اجناس زینتی همچون قالین جدید برای اقامتگاه خودش کرده


بیش از 8500 یورو را صرف ترمیم یکی از موتر های قدیمی این سفارت موتر قدیمی جگوار کرده

 در حالیکه سفارت سه موتر فعال به مُدل سال دارد، و هیچ نوع نیاز به آن نیست بجز خوشگذرانی و رفت آمد در یک موتر کلاسیک قدیمی.

هزار ها یورو از بودجه عواید ملی  صرف نوسازی اقامتگاه خود کرده

در حالیکه، دیپلوماتان این سفارت از سقوط

حکومت تا حال معاش نگرفته اند و فشار دست وپاگیر مواجه اند.


خلاف اصول دیپلوماتیک و قوانین کشور میزبان، یک پناهنده 

سیاسی به اسم خالد اکبر از کشور پولند را به سفارت آورده و سرپرست این نمایندگی تعیین نموده اید. 

که شخص مشکوک و بدون در جریان گذاشتن دیپلوماتان سفارت را ترک نموده است.


با موجودیت دو دیپلومات برحال، سفیر شخصی را به نام خالد 

احمد اکبر، که پناهنده سیاسی در کشور پولند میباشد و هیج مدرک و

حق قانونی کار در کشور ایتالیا را ندارد، به عنوان شارژدافیر و سرقونسل این سفارت تعیین نموده است.

از تاریخ 29 ماه اپر یل سفیر افغانستان، خالد احمد ذکریا، سفارت

 را بدون در جریان گذاشتن دو دیپلومات برحال، به شکل نامعلوم.


تمام امور سفارت به شمول امور قونسلی بشکل غیر قانونی با کاپی الکترونیکی امضاء سفیر به پیش میرود، و در

پول از هموطنان اخذ گردیده که اسناد اصلی با امضاء کاپی/الکترونیکی مدار اعتبار رسمی نمی باشد.


امورات مالی و اداری سفارت به یکی از اقارب سفیر، سلیمان شیرزوی، که شهروند کشور آلمان میباشد

 و هیچ گونه مدرک قانونی کار در کشور و سفارت ایتالیا را ندارد، از ماه ها بدین سو سپرده شده است

هم آقای سلیمان شیرزوی و هم آقای خالد اکبر خالف قوانین و اصول در داخل سفارت بود و باش می کنند.

اخیراً یک موتر )قدیمی کالسیک مودل جگوار( که بجز استفاده خوش گذرانی دی گر استفاده ندارد به مقدار بیش از 8500 یورو برای گشت و گذار مشاور ارشد سفیر، آقای سلیمان شیرزوی از بودجه عواید ملی ترمیم گردید. در حالیکه سه موتر فعال مرسدیس

بنز، بی ام وی، و فیات در سفارت برای استفاده موجود میباشد.

و تنها دو نفر دیپلومات باقی مانده، همچنان هیچگونه امکانا ت مالی از طرف سفارت برخوردارد نگردیده، و حتی در ورود و اجرای

امور محوله شان از سوی سفیر محدودیت ها وضع گردیده است.

سلیمان شیروزی، مشاور ارشد 2000 یورو وکیل ایتالوی، مشاور حقوقی بیش از 2000 یورو

خالد احمد اکبر ، شارژدافیر و قونسل بیش از 2000 یورو و متباقی 8 کارمند دیگر هر یک کم ترین معاش شان 1500 و الی 1800

در حدود بیش از 19000 یورو 


خالد ذکریا که یک امریکایی است که پاسپورت امریکا دارد توسط داکتر عبداالله به وزارت خارجه اورده شده که بعدا به حیث سفیر در قطر تعین گردید.

بعد از هشت ماه حامد کرزی به کابل خواسته شد.

که در مدت هشت سال ماموریت در وزارت خارجه به هیج کشور دیگری به حیث دیپلومات تعین نکردید.

 چون تمامی وزیر های خارجه از قضیه عایشی و فساد اش با خبر بودن خالد سه بار عروسی کرده که هر سه خانم اش بعداز مدت کوتا ترکش کرده اند و فعلا همرا با یک خانم دیگر زندگی میکنند ....

خالد ذکریا با امدن اتمر به اثر فشار ها فامیلی به حیث سفیر در روم تعین گردید.

روز اول رسیدنش به سفارت خود را سردار محمد زایی همرای با دو سگ (پایی) ها به دیپلومات معرفی کرد. 

که در دفتر رسمی سفارت همیشه با سگ ها خود میبود .

با شناخت که با اتمر داشت ماه یک بار دیپلومات سفارت در برای ده دقیقه ملاقات میکرد.

بعدا سقوط جمهوریت با چهار دیپلوما ت ۱ خانم وجیه قاضی زاده مستشار ۲ فهیم کشاف قنسل ۳ محمد نظر بلیم سکرتر دو و عادل سکرتر سوم کار خود را مطابق به قوانین به پیش میبردیم 

 ، چون میدان به سفیر خالی شد

 شروع کرد فشار اوردن ها مختلف بالا  دیپلومات ها

 اولین کار که کرده کرایه منازل ما که برای یک سال پیشگی از کابل رسیده بود قطع کرد پول در حساب سفارت برای یک سال موجود بود.

 بعدا معاش همه دپلمات ها را قطع کرد

سرانجام امر کرد که در یک روز فقط یک ساعت میتوانید به سفارت بیاید ،

 چندین باز خانم قاضی زاده را تهدید فزیکی نمود 

بلاخر درواز های سفارت را به روی دیپلومات ها بسته کرد چون توسط اتمر که خود را وزیر خارجه می دانست.

حال عواید سفارت کجا شد؟

چند کارمند محلی را با خود نگاه کرده شروع به انتقال پول های سفارت با هماهنگی با اتمر  به حساب امریکا انتقال داد را شروع کرد .


افزایش رفت و آمد خالد ذکریا به امریکا 

خالد اکبر  را که در  پولند پناهنده شده بود به سفارت خواست و جای بودوباش داد تا کار قنسلی را پیش ببرد.

خودش تجارت سابقه خود را در امریکا شروع کرده

 فقط به مدت کوتا به سفارت میاید پول های قنسلی را جمع کرده دوباره امریکا میرود.