-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ آذر ۵, شنبه

احتمال خروج حامد کرزی از قرنطینه کابل

 

لگد طالبان بر پوز تحریری ها و جمیعت اصلاح

احتمال تصفیه حساب طالبان با گلبدینبین متفقین آسیایی و امریکا و ناتو در پس صحنه دادو گرفت هایی در جریان است. 

به جای اصرار بر فشار جنگ در اکرائین و افغانستان زبان اطلاعاتی فایق آمده است.

سرانجام به نظر می رسد که چانه زنی تحت نام تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان آغاز شده است.

زمان گیر  است. سفر از مسیر ممکنات و ناممکنات است.

قرعه معامله بازهم به نام حامد کرزی زده شده است.

کرزی که از سوی طالبان برای سفر به خارج تحریم و قرنطینه بود

قرار هست هفته آینده حامد کرزی جهت گفتگو روی دولت همه شمول به دبی و از آنجا به المان و دیگر کشورهای اروپایی سفر نماید، سفرای کشورهای مختلف در افغانستان با طالبان و اجازه جهت بیرون شدن اقای کرزی از افغانستان گفتگوهای جدی نموده اند.

طالبان چطور اجازه داده اند؟

کدام چیز مهم نیست. طالب قدرت را در دست دارد؛ می تواند در هر فرصت، بازی سیاسی بی خطر را سازماندهی کند. 

پاکستان به مأموریت کرزی موافقه کرده است. 

شما چه فکر می کنید؟

آیا چیزی به نام حکومت فراگیر در دایره امکان قابل دید است؟

حکومت فراگیر با شرکت چی  کسانی؟

همان چهره های ضد افغانستان که جمهوری را ترور کردند؟

با آن ها نه شما موافق هستید؛ نه طالب.

از نظر من که طالب را از عمق وجودی اش می شناسم؛ تشکیل حکومت فراگیر یک خیال و است و جنون.

فکر نه کنید که طالب حکومت فراگیر نمی خواهد.

می خواهد. اول می گوید که ما بیخی فراگیر هستیم.

دوم اگر جامعه جهانی و کشورهای منطقه زیاد اصرار بر کلان تر شده دایره حکومت فراگیر داشته باشد

این هم ممکن است. آن ها حاضر است با مثلا لطیف نظری، جعفر مهدوی، زاخیل وال، صدیق چکری، آصف ننگ و غیره 

ریاست های تحت الامر تحت و تحت الحفظ.

نیش کشیده گی های جمهوری

مثلا عبدالله که بره طالب بود و نبودش یکی است. 

اینی است ارکان حکومت حکومت فراگیر  احتمالاً از نظر طالبان

ورنه، نظام متشرع طالبی در تعریف خود شان و تعریف آی اس آی بیش از حد فراگیر است!

احتمال تصفیه حساب طالبان با گلبدین

لگد طالبان بر تحریری ها و جمیعت اصلاح

 

به تازه گی طالبان در یک دستور تازه،‌ فعالیت حزب تحریر، جمعیت اصلاح و نهاد نجم را ممنوع کرده‌اند

مکتوب: طبق هدایت رهبری اداره عمومی استخبارات… هر گونه فعالیت‌های سیاسی احزاب تحریر، جمعیت اصلاح و نهاد النجم و گروه‌های تکفیری ممنوع می‌باشد.

وقتی بلا، به جان بلا می افتد

 

رابرت دریفوس در کتاب" بازی شیطان:

نقش آمریکا، اسرائیل و انگلیس در ایجاد گروه های رادیکال اسلامی

اسلام سیاسی در واقع مبارزه برای تضمین سیطره  لیبرالسم غربی و نبرد با سیاست اقتصاد دولتی

این کتاب  شصت سال حمایت ایالات متحده از بنیادگرایی اسلامی

حال بعداز به قدرت رساندن طالبان، گروه های هم فکر طالبان مانند حزب تحریر، جمعیت اصلاح و نهاد نجم و سایر سازمان های مزد بگیر و افراطی

نقش حزب تحریر در سقوط پنجشیر

این آغاز کار است و ممکن در آینده حزب اسلامی حکمتیار،

   حکمتیار با اکت های اصلاح گونه ای خود، هنوز هم برای طالبان و رژیم شان، نسخه نویسی

طالب می داند که حکمتیار تحریکات به ایجاد حکومت موقت

با حکمتیار نیز تصفیه حساب کنند

سایر ملا های سلفی، طریقه یی، پیروان پیرها که آمدن طالبان را از خدا می خواستند، در قدم های بعدی در تیررس خواهند بود.

هیچ استثنا درکار نیست.

 طالبان تحریری ها را که برای حاکمیت طالبان، گلو پاره می کردند، زیر فشار قرار داده اند و این جریان به شدت ایدیولوژیک را که به گونه ی منحصر به فرد، فعالیت دارد و طریقۀ خاصی از تبلیغ و سربازی گیری را در پیش می گیرد، اجازه نخواهند داد تا چالشی در برابر حاکمیت این گروه شوند.

 به همین منوال، جمیعت اصلاح که مزد بگیر کشور های دیگر

طالبان می دانند که جمیعت اصلاح از ارگ رشوه گرفته بود.

 تنها در جریان انتحابات 2019 پنج میلون دالر را از ارگ گرفته بود تا برعلیه رولا غنی، مبنی بر مسیحی بودن وی، لب نگشاید.