-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ آبان ۱۸, چهارشنبه

دلال خانه مریم کوفی درکابل بازگشایی شد

 


صادرات طالبان: 15 هزار چوپان به قطر و عربستان!

مذاکرات سری درکابل برضد تاجکستانانور بیگ از قریه جشته ولسوالی پریان آمر احصایه ولایت پنجشیر بود

 دیروز از طرف طالبان  چشم هایش پلاستر زده شد  طرف  بندی خانه دشتک رفت.

 خواهر فوزیه کوفی مریم کوفی چند مرکز فساد درکابل را رهبری می کرد

دوباره به کابل برگشته و سازوسامانه بازار سیاه خدمات سکسی را از سر بر پا کرده است. 

همان خدماتی را که به جمهوریت طالبان می داد حالا در شهرک آریا به طالبان خدمات می دهد. 

به سلسله افشای چهره های «اقلیت خائن» به أفغانستان

که این ها را چی کسانی به پارلمان آورده بودند؟

درزمان جمهوری   چند  روسپی خانه را رهبری می کرد که فقط مقامات عالیه در آن جا رفت و آمد داشتند.

از وزراء، اعضای مجلس و دانه درشت های تیم حاکم پذیرایی می شد.

این مرکز چنان شهره بود که هرگاه یکی از اعضای باشگاه قدرت خسته می شدند فوری 

به مریم کوفی زنگ می زدند.

 باشنده های شهرک آریا ازین وضعیت مطلع اند.

یک بار معاون واکنش امنیت ملی با تفنگچه به پای مریم شلیک کرده بود.

و مدتی دربستر بیماری بود.

یک بار گفت وگو مریم کوفی با مختار لشکری را دربرنامه «کاکتوس» تماشا کنند. 

مریم کوفی از آن گفت وگو برای مارکیتنگ بسترگستری های درخلوت خانه های خویش استفاده کرد.

مریم کوفی دخترخود را به معاون قطعه واکنش سرقفلی داده بود؛ اما یک روز، سرقفل 

دار مطلع می شود که مریم درعین زمان، دخترش را به یک مرد دیگری سرقفلی داده

 است. بنا برین، معاون قطعه واکنش، با مرمی به پای مریم زده بود. امنیت ملی، قضیه 

شلیک گلوله را « اشتباه بادیگارد» اعلام کرد و قضیه مختومه گردید.

صادرات طالبان: 15 هزار چوپان 

 وزارت کار: ۵۰هزار کارگر و ۱۵هزار چوپان به خارج از افغانستان فرستاده می‌شوند

وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کرده است که بر اساس یک قرارداد، بزودی ۶۵هزار شهروند افغانستان برای کار به خارج از کشور فرستاده خواهند شد.

مخدوم عبدالسلام سادات، معاون وزارت کار و امور اجتماعی، دولت موقت طالبان گفته است که از این بین ۱۵ هزار چوپان کشور به قطر، عربستان سعودی و ترکیه فرستاده خواهند شد.

مذاکرات سری درکابل برضد تاجکستان

طلعت بیک مصدق‌اف، نماینده رییس جمهور قرغیزستان و همراهانش در‌ کابل حضور ‌دارند و با سران تالب ملاقات های کرده اند.

از اینکه قرغیزستان نه همسایه نزدیک افغانستان است و نه ‌کشور‌ چندان با ثبات؛ بانفوذ و پیشرفته است که بتواند درد تالبها را دوا کند؛ بناا دلیل عمده‌ چنین گرم گرفتن‌ ها؛ تنش ها و درگیری های نظامی دو رژیم با دولت تاجیکستان است. 

قرغیزها انتظار دارند که با صدور تروریستها از افغانستان و ادامه تهدید های بالقوه و بالفعل از آدرس طالب ها به تاجیکستان احتمالا دولت تاجیک مجبور شود تا در تنش های مرزی خویش با قرغیزستان امتیاز دلخواه بدهد.

خواهراسدالله خالد سکرترخلیلزاد

لاتری اش وقتی برآمد که خواهرش سکرتر خلیل زاد شد و سیاف گفت نماینده من پیش سیا همین اسد خالد است.

 همچنان یک خواهر اسد خالد زن برادر شیر علم کوچی بود از این طریق مورد توجه سیاف بود.