-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ آذر ۷, دوشنبه

ملاقات حشمت غنی با سران آی اس آی

 

زمان ملاقات: ماه ثور 1401

هدف: لابی گری به اشرف غنیسفرسری حشمت غنی درماه ثور 1401 به پاکستان.

قریب هشت ماه پیش

منبع کاملا موثق: او در دفترآی اس آی دو مرتبه دیده شد.

سپس رفت با رسانه های پاکستان در مورد افزایش کاروبار و تجارت بین پاکستان و افغانستان صحبت کرد. 

هدف: مشوره و چانه زنی برای بازگرداندن احتمالی اشرف غنی در دایره حمایت پاکستان.

او اخیر گفت که اشرف غنی هنوز هم رهبر است.

طالب چه گونه او را اجازه سفر داده بود؟


ملاقات اشرف غنی با قمربجوا در پایگاه چکلاله

ثور 1400

کامران خان یک ژورنالیست معروف پاکستانی که سال ها درتلویزیون جیو به فعالیت مشغول بود،

 اکنون گردانندۀ برنامه تلویزیونی Dunya Kamran Khan Kay Sath  است.

وی خبرداده است:

 سفر مخفی داکتراشرف غنی به پاکستان:

غنی چند ماه پیش برای انجام یک دیدارجالب از پاکستان به پایگاه هوایی چکلاله فرود آمد اما از هواپیما پیاده نشد.

 جنرال قمربجوا رئیس ستاد ارتش پاکستان با وی ملاقات طولانی انجام داد. 

 ملاقات این چنینی، به درخواست غنی صورت گرفت.


پاکستان می توانست خبرملاقات را همان زمان فاش کند؛ اما نگهش داشته بود که چنین روزی فرابرسد.

دکاندار امریکای سروراحمد زی- زن پاکستانی، عضو شورای امنیت ملی

او تیل فروش و غرفه دار در تانک تیل است.

محب خیلی به او توجه داشت که با وزیر داخله پاکستان صنفی ای آدم بوده. سرور احمدزی محب و غنی را بازی داده بود که من با پاکستانی ها شناخت نزدیک دارم روابط تان را با پاکستانی ها جور میکنم.

سرور احمد زی: لوی درستیزان پاکستان و انگلیس با غنی

هیچ گاه ملاقات پنهانی با لوی درستیزان انگلیس و پاکستان نکرده.

من خودم جنرال باجوه را در میدان هوایی کابل استقبال کرد و او را به دفتر غنی بردم. 

کنایه سروراحمدزی به سخنان اخیر عمرداوود زی درمورد دیدار پنهانی غنی با لوی درستیز پاکستان بود.

او رد کرده.

چرا؟ مگر او نسبت به داوودزی بیشتر به پاکستان نزدیک بود؟

درست است که زن پاکستانی دارد و با آی اس آی علایق دارد.

اما شناخت داوود زی از پاکستان به مراتب عمیق تر از سروراحمد زی است.