-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ آذر ۹, چهارشنبه

جنرال اسد درانی در نشست امنیتی هرات: شما احمد شاه درانی نمی شوید!


خود ارضایی سیاسی عناصر منقرض در دوشنبه

تاکتیک طولانی کردن عمر طالبانکریم خرم: 

نشست امنیتی هرات» که دیروز در «دوشنبه» برگزارشد از محتوا خالی ولی مانند سفر و چادر حنا ربانی پُر از سمبولها بود.

 «خرابی بین الافغانی» ما یک بار باعث بالادستی پاکستان شد، نشود این سناریو در کشور دیگری تکرار شود. حاکمان بر کشور بیدار شوند.

ادریس زمان: در کنار آن مورد دیگری که متوجه آن شدم نشنلیزم نوع هراتی بود.

 آغاز برنامه با سرود مددی و دیشب کانسرت امیر جان صبوری. نام کانفرانس هم‌هرات و بیانیه افتتاحیه هم از جانب سپنتا از «مکتب فرانکفورت». 

آن که از مکتب فرانکفورت پیام آورده بود، درکابل به حاضر باش و شاهد دایمی مغالطه گویی های حامد کرزی تبدیل شد.


از نگاه خارجی ها یک ‌مجتمع خوب مقاله خوانی بود اما بالای اوضاع و روند سیاسی هیچ گونه تاثیری نخواهد داشت. 


بیانیه دگر جنرال اسد درانی رییس پیشین آی اس آی

هشدار دهنده، طعنه آمیز و تجربی بود.


جنرال اسد درانی در اردوی پاکستان ملقب به روبای آتشین Firefox بود. 

با برکناری جنرال حمید گل از اس اس ای وی رییس جدید ای اس ای مقرر شد. 

بعد از تقاعد، سفیر پاکستان به المان و متعاقب آن سفیر به سعودی مقرر شد. اکنون بازنشسته است.

اسد درانی در کنفرانس امنیتی هرات در دوشنبه:

نشست ها و فعالیت های سیاستگران افغانستان در بیرون از افغانستان هیچ اثری بر اوضاع افغانستان نخواهند داشت، مگر اینکه به افغانستان برگردند و پایگاه مردمی داشته باشند.


هههه از زلمی رسول ۸۲ ساله و سپنتای ۷۰ ساله چی توقع این ها آثار عتیقه هستند. پایگاه مردمی را بگذار به جایش!

جنرال اسد درانی به جواب نبیل: عوض پاکستان از امریکا گله کنید.

اسددرانی: از هنری کسینجر نقل قول کرد که دشمنی با امریکا خطرناک است اما دوستی با امریکا کشنده

اسد درانی: مسئولیت بازگرداندن افغانستان به مسیر اصلی بر عهده منطقه است نه امریکا

چون صلح در منطقه و بخصوص آشتی بین افغانستان و پاکستان به نفع امریکا نیست.

اسددرانی: 


تصورکنید مطالعه یک جنرال پاکستان که خود از قوم درانی است در مورد احمد شاه ابدالی چقدر عمیق تر از فهم پشتون های این سوی سرحد است:

جد من احمد شاه درانی سیاست اصلی اش اجماع و شمولیت اقوام بود. 

به همان دلیل توانست ملت و دولت بسازد. 

نه اشرف غنی آن توانایی را داشت و نه هم طالبان همچو اراده ای دارند. 


شاه محمود قریشی: اجداد ما از غزنی آمده اند پس شهر های ملتان و غزنی را شهر های به اصطلاح خواهر خوانده sister cities اعلان میکنیم.


جهان میخواهد با اعمال فشار با طالبان حکومت وسیع البنیاد را بالای آن ها بقبولانند.

 اما باور کنید فشار بالای أفغان ها نتیجه معکوس دارد.

 درانی سوالی تاریخ مطرح کرد که به قطرپرستان، سعودی پرستان أفغانستان یک طعنه شرم آور است.

آیا در کشور های موتلف ما مانند قطر و امارات و سعودی و غیره حکومت های همه شمول وجود دارد؟

 آیا در ان کشور ها اقلیت های شیعه از حقوق برخوردار اند؟ 

در بازی های بزرگ عنوان کردن حقوق زن و شمولیت همه دروغ های شاخدار اند.

 اصلا جنگ جهانی علیه تروریزم یک خدعه و دروغ کلان بود.

افغانها از امریکا گله دارند.  شما جوان هستید و به اندازه ما تجربه کار با امریکا را ندارید.

 شاید کتاب کسینجر را هم نخوانده اید که گفته بود که دشمنی با امریکا خطرناک است اما دوستی با امریکا کشنده. 

شما باید دنبال امریکا را رها کرده با منطقه دوستی کنید. شما هنوز از روی نسخه واشنگتن برای صلح و اصلاحات دادخواهی میکنید. 

این مانند آن است که از مکروب علاج بطلبیم.

نظر من به غنی همین بود که عوض پشتون ها و بلوچ ها بیایید با پنجاب دوستی کنیم. روی همین مورد وی را لاهور بردم. اما عناصر بی عقل پشتون مانند محب و غیره نگذاشتند.

با هیچ کشور منطقه روابط نیک نداشتیم هند به سه نامزد سفیر پی هم اگریمان نداد. 

معصوم ستانکزی، کاوون کاکر و ولید تمیم