-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ آذر ۷, دوشنبه

مصاحبۀ گمراه کنندۀ فرید حمیدی


سرمایه های لوی سارنوال، نزد وحید وزیری است

او دادستان شخصی اشرف غنی بودغنی گفت که استعفا کن. نه خودش

ورنه زندانی می شوی. او چنین کرد

چرا؟ 

او خود شبکه مالی داشت

در زمان لوی سارنوالی حمیدی، طیاره طیاره پول از میدان هوایی کابل به دوبی میرفت.


همزمان با استعفای فرید حمیدی، یک کس دیگر هم خاموشانه استعفا داد.

او کیست؟

 شمس الله احمدزی رئیس جرایم امنیت داخلی و خارجی دادستانی دلیل چی بود؟

فرید حمیدی توضیح دهد.

اما قهرمان خاموش پولسازی حمیدی این آقا بود:

وحید آریایی سابق، وحید وزیری 

از ناقلین شمال است.

این وحید وزیر درسارنوالی امنیت ملی از رتبه تورن به مرتبه تورن جنرالی ارتقا داده شد و با معاش حداقل دوصد هزار افغانی معه امتیازات خاص و موتر زرهی و ... درجرایم سنگین عدلی و قضایی به حیث رئیس انتخاب شد.

وحید وزیر یک اکونت بانکی به فرید حمیدی باز کرده بود در قزاقستان که پول های رشوه و پیدا گری های چند سویه فرید حمیدی را به آن جا منتقل می کند. این وزیری حسابدار پول های کمایی کرده فرید حمیدی است. 


۱۳۹۸ جدی ۲۵, جمعه

دادستانی به حساب بانکی روزمرۀ فرید تبدیل شده بود.


بکتاش نام رئیس دفتر فرید حمیدی، مسوولیت جمع آوری اختلاس های نقدی از افراد، و شرکت های تجاری به دوش دارد.

 پروندۀ دعوا های بزرگ مالی و جایداد ها درسارنوالی انبار شده است

بکتاش به دستور شخص فرید حمیدی مبالغ بزرگ پول را از طرفین دعوا ها تحویل گرفته و دوسیه ها را روی میز حمیدی گذاشته و امضاء می گیرد.


به طور مثال، پرونده های قراردادی های امور خریداری در وزارت دفاع ملی در اختیار سارنوالی قرار دارد. 


فرید حمیدی کار یک شرکت را زیرسوال می برد، فوری یک میلیون دالر برای ترمیم قضیه در یک حساب بانکی در دوبی واریز می شد.. 


مافیای پولساز به دور حمیدی، تحت رهبری مرستیال نظامی ( سارنوال فتاح) برتمامی امور پول زا نظارت دارند.


 پول سازی از دوسیه های نظامی شامل قراردادها در سکتورهای دفاعی را فتاح مرستیال نظامی برعهده دارد. 


سرمایه های عظیمی تا وبالا می شود و فرید حمیدی شریک خود ( فتاح) را تا آخر حمایت کرد.

 

پلیس از خود شان، وزارت دفاع از خود شان، داخله از خودشان و امنیت ملی از خودشان؛ مرجع دادخواهی مگرباقی مانده است؟


۱۳۹۹ حوت ۹, شنبه

خشم اشرف غنی بر لوی سارنوال

 اشرف غنی: دوسیه های خاصی را که در طول شش سال برایت نشانی کرده بودم درکجا هستند؟

کدام دوسیه ها؟

دوسیه های  تاجران و سرمایه داران شمال و مسوولان بنادر

دوسیه ها چرا خاک گرفته اند؟

غنی خود یک هیأت قضایی تشکیل می دهد.

در تحقیقات مشخص شده بود بیشتر کسانی که از بنادر و سرمایه داران شمال اخاذی کرده و رشوه گرفته اند؛ افراد فرید حمیدی بوده اند!

اشرف غنی فرید حمیدی را به سختی تنبیه و تهدید کرده بود.

  فرید حمیدی در تمامی شاهرگ های عایداتی، اقوام، دوستان و کمیشن کاران خویش را جا به جا کرده است که درشش سال پول های جمع آوری شده را به ترکیه و دوبی منتقل کرده اند. 


۱۳۹۹ حمل ۱۰, یکشنبه


فتاح سید خیلی مرستیال نظامی سارنوالی بعد از حریق اسناد فساد میلیون ها دالر در دارالامان، به یک چلبازی غم انگیز دیگری متوسل شده است.

 حالا سندی درست کرده که از قوم صافی است. یک خاطی بالفطره دیگر به نام نورحبیب جلال از افراد سابقه حکمتیار دوست نزدیک فرید حمیدی ( سردسته فساد سالاران متعلق به ارگ) و صاحب شرکت خصوصی نیز نسبت قومی خود را جعل کرده بود.


نورحبیب جلال یکی از جاسوسان سابقه دار  آی اس آی از سوی فرید حمیدی، رئیس کنترول مقرر شده است.


حتی گزارش بود که نورحبیب احتمال دارد واسط بین فرید حمیدی و آی اس آی باشد. البته این تخمین شبکه های اطلاعاتی امنیت ملی است. 

دوسیه های خاص و پول آور از یک میلیون تا صد میلیون دالر دراختیار فتاح سید خیلی قرار داده شده بود.

 معاشات افراد شبکه فساد از نود هزار تا یک صد و پنجاه هزار افغانی بود. 


۱۳۹۹ ثور ۱۱, پنجشنبه


مقرری های خطرناک در لوی سارنوالی


تعیین یک همکار کرنیل اسحاق به مقام حساس دولت کابل


فرید حمیدی قرار بود یکی از همکاران تروریست هایی را که شادروان احمد شاه مسعود را ترور کردند، به ریاست سارنوالی عمومی مواد مخدر برگزیند.

عبدالفتاح شفیق ولسوال سابقه درمنطقه اول کاپیسا، نفر استاد سیاف که قبلاً بدون اندک سوابق کاری درامور دادستانی، با فشار سیاف و همدستی فرید حمیدی به حیث رئیس سارنوالی در کنترول و مراقبت دادستانی کل در امور ولایات مقرر شده بود.


شفیق، از پشه ای های کوه بند بود.

 همو، دو تن از عرب های تروریست القاعده را درسال 2001 روانه پنجشیر بودند، تا ولایت کوهستانی و دهانۀ پنجشیر رهنمایی کرده بود.

با آی اس آی درارتباط بوده و در ریاست 316 کرنیل اسحاق وابسته به دفتر پشاور کار می کند. 

انتصاب شفیق به این خاطر بود که ترانزیت مواد مخدر به شمال درهمکاری با مافیا به طور مصوون تنظیم گردد. زیرا حاجی ممتاز قاچاقچی معروف ظرف ماه های اخیر با مشکلاتی رو به رو شده بود. 


۱۳۹۸ فروردین ۱۳, سه‌شنبه


فرید حمیدی: مطابق قانون، اکلیل حکیمی مستحق حبس ابد بود


پس چرا اجازه دادی که بگریزد؟


دزدی یازده میلیون دالری از سوی اکلیل حکیمی کار افراد «مغرض» است. 


به تاریخ دو شنبه ۱۱ سرطان ۱۳۹۷عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات بالاثر توطئه محفل ارگ به دادگاه کشانیده شد. وحیدی هماندم اعلام کرد مطابق قانون اساسی درمحلی که او را ایستاده کرده اند،  واقع جایگاه اکلیل حکیمی، وزیر پیشین مالیه است.


 اکلیل حکیمی را به تاریخ ۵ سرطان به شکل برنامه ریزی شده بنا به «دلایل شخصی!!» مستعفی کردند.


 تا آن زمان پرونده سازی و جعالی علیه وحیدی تکمیل شده و به اکلیل گفته شد که با بکس و کالای خود آمادۀ پرواز به امریکا باشد. 

 وقتی مشارالیه از کابل غایب شد؛


 آنگاه فقط به شاه حسین مرتضوی!!  حکم داده شد که صدا بکش. 

او هم درمورد محاکمه وحیدی صدا کشید و به تاریخ ۱۱ سرطان تئاتر دروغین به راه افتاد. 


وحیدی درمحضر میلیون ها بیننده تلویزیون ها، اکلیل حکیمی را متهم اصلی پرونده ایجاد نشدن سیستم ریال تایم برای جمع‌آوری محصول ۱۰ درصدی بر کریدت کارت‌ها معرفی کرد


 و گفت  در حالی که امروز اکلیل حکیمی به امریکا می‌رود، هیأت قضایی محکمه خاص را دایر می‌کند.

 او این پرسش را مطرح کرد:

 «چرا وقتی آقای اکلیل حکیمی استعفا می‌کند این محکمه باید دایر شود؟ آن جایگاه از من نیست، آن جایگاه از اکلیل حکیمی است».


اکلیل تا امروز دیگر پایش به کابل نرسید.


یکی از حاشیه‌های دیگر این محکمه خاص این بود که وقتی عبدالرزاق وحیدی در جایگاه ویژه‌اش نشسته بود با خط درشت روی ورق نوشته بود «اکلیل حکیمی» و در کنارش گذاشته بود. وحیدی و وکیل مدافع وی مدعی‌اند که این پرونده سیاسی و سازمان‌دهی شده از سوی حلقه‌ی خاص است که وزیر پیشین مالیه عضو آن حلقه می‌باشد.


بی بی سی گزارش داد: وکیل وحیدی مدعی ‌شد که در وزارت مالیه افغانستان به رهبری اکلیل حکیمی، از افراد نزدیک دکترغنی پنجاه برابر بیشتر از وزارت مخابرات استخدام شده و هفت میلیون دالر حقوق برای آنان پرداخت شده‌ است.


آقای فرهنگ وکیل رزاق وحیدی در جلسه گفت که فرید حمیدی، دادستان کل به موکل او گفته که « اگر قانون باشد، اکلیل حکیمی به حبس ابد یا متوسط محکوم می‌شد.».

پس توچرا با غنی دهان جوال گرفته بودی؟


او گفت:

 دادستان کل افغانستان به خاطر حفظ کرسی‌اش ملحوظاتی را به جانب یکی از متهمان این قضیه رعایت کرده و با تبعیض و تعصب با این پرونده برخورد کرده است، بنابراین حضور آقای اکلیل حکیمی در جلسه محکمه اشد ضرورت است."