-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ آبان ۲۲, یکشنبه

بازگشت فضلی گروپ به وزارت معادن و پترولیم


اعضای تشکیلات، ده ها دختر جوان

نورالله استانکزی رهبر هستۀ فساد امارتی است


از فرار شهاب الدین دلاور وزیر معادن و پترولیم خبر داده بودم
 
 غارت در وزارت معادن و پترولیم به یک وظیفه شرعی تبدیل شده
 
 
اما فساد اخلاقی نوع فضلی گروپ در وزارت معادن.
 
از زمان تقرر محمد هارون چخانسوری در رهبری وزارت
 
معین مالی و اداری حمیدالله یوسفی
 
یک معین بنام نور الله استانکزی هرسه رابطه خسر بره و یازنه با  یک دیگر داشتند.
 
آن ها عضو فضلی گروپ و شامل کانال همین ها بودند 
 
یگانه معین دوره فاسد جمهوریت که در دوره امارت برحال مانده
 
 نورالله استانکزی معین سروی جیولوجی است.
 
 
قصه فساد اخلاقی از اینجا شروع می‌شود بعد از تقرر سه نفر
 
 یاد شده اول یک دختر بنام شراره
 
 سکرتر هارون چخانسوری شد که بعد از چند ماه آوازه حامله شدنش پیدا شد.
 
 عاجل او را منفک کردند بعد یک دختر دیگر بنام سعدیه اهل هزاره بود از
 
 سرویس دهنده های معین های قبلی بود به حیث سکرتر گماشته
 
شد که بعد از سقوط توسط همین ها به آمریکا انتقال داده شد.
 
تا اینجا فقط قصه دو نفر بود اصل فساد خانه را حمیدالله یوسفی معین مالی
 
اداری با نوید ذوالفقار هزاره  رئیس منابع بشری وزارت یکجا دلال رسمی وزارت شده بودند.
 
 تمام کارمندان جوان دختر و خصوصا کارکنان دختر بالمقطع را که نقطه
 
ضعف داشتن باید قرار داد آنها سالانه یا شش ماه تمدید شود معین مالی شرط
 
 مانده بود که باید شخص خودم از آنها امتحان میگیرم که حدود ۴۰ دختر
 
جوان عیاش توسط این ها در چینیل آمده بود
 
شخص وزیر و نورالله استانکزی برای عیاشی به دو محل ذیل میرفتند.
 
نوید ذوالفقار یک آپارتمان کرایی برای وزیر و معین وزارت خاص به همین کارها در قلعه فتح الله کرایه گرفته بود.
 
همین دخترای چوب خطی در همانجا میرفتن در تقسیم اوقات تعیین شده.
 
یک محل دیگر در شهرک اریا بود که البته رفت آمد اینها آنجا غیر معمول شده بود.
 
مردم شهرک واکنش نشان داده بودند. مجبور شدند آپارتمان شهرک را رها کنند .
اما محل عیاشی حمیدالله یوسفی بیرون وزارت نبود .
 
تمام زن های جوان و دخترای جوان در اوقات رسمی
 در دفتر خود حمیدالله یوسفی یک اطاق مخصوص به این کار درست شده بودند.
یک دختر بنام فاطمه سکرتر حمیدالله یوسفی بود به یک سویه داخل وزارت میشد که مثل جنیفرلوپز
 
بعضی روسای ریش سفید موتر نداشت موتر فاطمه جان مخصوص بود
 
حتی یک روز نوریه نهضت سخنگوی وزارت معارف عضو فضلی گروپ بود می‌آمد داخل دفتر یوسفی
 
 از ساعت یک‌الی پنج عصر که وقت برآمدن لب و رویش سرخ بیرون میشد.
 
 راوی این داستان احدی کارمند اجراییه معین مالی و اداری که حالا نیز برحال  است.
 
حال امارت خبیث چطو از جمله همین دیوث ها یکیش را معینیت اش را حکم ادامه داده است.
امر تفویض صلاحیت پولی و کرایه خانه اش را همین امارت حکم داده است