-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ آبان ۱۵, یکشنبه

استخبارات کانادا: احمد مسعود خود را به کشتن می دهد!

 


محمود کرزی در فرودگاه کابل دستگیر شد
قبل از اعلام تام ویست نماینده مخصو ص آمریکا برای آفغانستان مبنی بر عدم پشتیبانی از جبهه مقاومت علیه طالبان،

یک عضو بلند پایه استخبارات کانادا که اصلن یهودی است زیر نام مسوول یک نهاد امدادی به تاجیکستان رفت تا مقداری کمک به مردم پنجشیر اهدا کند.

اصل ماموریت چیز دیگری بود.

دو بار با احمد مسعود صحبت های داشته است.

تمرکزصحبت بر نحوه رابطه جبهه مقاومت با روسیه و دنیای غرب بود.


بعد ازاین که موضع احمد مسعودرا در رابطه با روسیه وغرب از 

زبان خودش می شنود؛ وقتی بیرون می آید به همراه خود میگوید که این جوان خودرا به کشتن میدهد.

راوی شاهد صحبت بوده وموضع گیری احمد مسعود را در پشتیبانی از روسیه را شاهد بوده.

تفصیلات او را در خطر قرار می دهد.

بعد از صحبت فرد کانادایی با احمد مسعود تام ویست موضع گیری خودرا در قبال جبهه مقاومت علنی ساخت.

این ملاقات با ملاقات رابن رافایل با مسعود قبل از سقوط کابل به دست طالبان در تخت استالف شباهت داشت. همان مضمون و همان پالیسی.


محمود کرزی در فرودگاه کابل دستگیر شد

محمود کرزی برادر کلان حامد کرزی از کندهار بطرف کابل پرواز می‌کند وقصد سفر بطرف دوبی داشت که در میدان هوایی کابل استخبارات طالبان وی را گرفتار

موضوع گرفتاری محمود به حامد کرزی خبر رسانی شده است.

موضوع عمده مساله شهرک اشرافی عینو مینه در قندهار است که 

طالبان به آن رسیده گی می کنند.

20 هزار جریب زمین های وزارت دفاع


۱۴ میلیون دالر از يک شریک هلمندییش قرض دار است.


فروش نفت کمکی روسیه به پاکستان 

برادر امیرخان متقی – به پاکستان انتقال داده می شود.

کمبود انرژی در پاکستان بسیار شدید است.

دو نوع نفت از روسیه می آید. یکی بلاعوض و دیگرش با 30 درصد تخفیف. هردو به پاکستان می رود.

درحال حاضر یک لیتر تیل 90 افغانی در بازار کابل است.


تماس حنیف اتمر با حامدکرزی

خبر می رسد که حنیف اتمر در تماس مستمر با حامد کرزی قرار است به کابل دعوت شود.

اوقبلا شماری از هواداران خود را از ایران به کابل فراخوانده 

اما 13 تن آنان بعد ازبازگشت از ایران به أفغانستان از سوی طالبان دستگیر شده اند. 

طالبان درازاء رهایی ظریقه یعقوبی پول خواسته اند.

یونما و اتحادیه اروپا در برابر رهایی هر دختر معترض از نزد

 طالبان علاوه بر ضمانت 40 الی 80 هزار دالر پرداخت میکنند. 

بعد از بازداشت ظریفه یعقوبی یونما با وزیر داخله طالبان جلساتی داشته اند.  

ظاهرأ طالبان مجددأ درخواست پول دادند.


گوشه یی از دزدی های زاخیل وال

زاخیلوال وزیر مالیه ماهانه چهل هزار دالر امریکا از هوتل انترکانتیننتال که رئیس هوتل بنام اکبر سروری بود رشوه میگرفت و پول را بنام خانمش ارزو نام داشت به کانادا میفرستاد. درین زمینه شاهد و مدرک وجود دارد.