-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ آبان ۱۲, پنجشنبه

رقابت شرق و غرب برسر احمد مسعود

 


تشکیل نیروی مقاومت أفغانستان در ایران و روسیه

ایران نقش پاکستان ثانی را بازی می کند.احمد مسعود بعد از گفت وگو با پوتین کامل خاموش شد.

درین پروژه شخص احمد مسعود دخیل است. 

سیاسیون مرتبط با آی اس آی، مزدوران غنی، ارتباطی های سی آی ای در اطراف احمد مسعود دور میکنند. 

منابع ما می‌گویند که به نظامیان سابق افغان وعده شهروندی روسیه و معاش خوب در ازای حضور در جنگ اوکراین داده شده است.

نظامیان ارتش سابق افغانستان ساکن ایران، با سرعت نام نویسی شده و به جنگ برضد اکرائین فرستاده می شوند.

 یک لشکر نظامی زبده که بعداً در تامین امنیت آسیای میانه و یکسره کردن بحران در افغانستان وارد عمل شوند. 

این یک انکشاف جدید است. 

اکثر قاطع این نظامیان پنجشیری و شمالی وال و بدخشی و تخاری اند.

 شما چه ارزیابی دارید؟ 

آیا این لشکر نظامی به مرور جایگزین مقاومت نخواهد شد؟

 آیا جبهه جنگ در دست سیاسیون خسته و سرمایه داران دوشنبه است؟

نباید چنین باشد.

کشورهای منطقه روی تاجیک هایی که از چند دست مرموز به شکل نیابتی 

اداره می شوند؛ سرمایه گزاری نمی کند. سرمایه گزاری را به شکل دیگری شروع کرده اند.


دلیلش این است که دیگر بالای تاجیک های سیاسی بازمانده از جمهوری که کسی با آی اس آی، کسی با امریکا و کسی با شبکه حقانی رابطه دارد سرمایه گزاری نمی کنند.

 سرمایه گزاری این رقم شروع شده و مسوولیت آن به دوش ایران شریک راهبردی روسیه گذاشته شده است.

احمد مسعود در جریان است. 

سخت پروگرام مخفی است. احمد را از چنگ آی اس آی و سی آی ای که دروش را گرفته اند گام به گام نجات می دهند.


بازی قدرت ها در أفغانستان تغییر کرده و تمرکز بر تاجیک به عنوان یک اصل فوری ودایمی صورت گرفته است. 

ایران از هزاره های فاطمیون در أفغانستان استفاده نمی کند. از آن ها در جوامع اکثر شیعه و به دفاع از شیعه کار گرفته می شود.


وضعیت بد اقتصادی، عدم توجه به مهاجران، تبعیض درمیان نظامیان مهاجر در ایران زمینه را برای این سربازی گیری مساعد می سازد.

 شاید همانند هزاره ها، تهدید شده باشند که یا به میدان جنگ بروید یا به زندان و یا اخراج اجباری. 

چون اکثریت شان فاقد ویزه یا مدرک قانونی اقامت در ایران استند. 


برخی فکر می کنند که پوتین نزدیک به طالبان است. طالب از نظر پوتین بادی است که می گذرد؛ باد استخباراتی و عملیاتی در یک دوره گذار

 در سرباز گیری نظامیان أفغانستان گوشه ای از راهبرد سپاه ایران را می بینیم.

با این این قوت نو تشکیل دیگر به أفغانستان ربطی چندان نخواهد داشت. 

یعنی جغرافیایی به نام أفغانستان همانند سابق اداره نخواهد شد. 

این کارزار لشکر گیری  بدون شک با توافق هند، روسیه و چین صورت گرفته است. 

اجرا کننده پروژه ایران است. 

درچهل سال اخیر، پاکستان مجری برنامه بود از سوی غرب

اکنون ایران و تاجکستان مجری برنامه های مقابله با غرب از محور شمال و غرب أفغانستان اند.

مقابله با ترکیه، پاکستان، ازبکستان و امریکا

آیا این نیرویی نیست که جبهه مقاومت را دور می زند؟

این خطر وجود دارد.

اما احمد مسعود یک نماد دایمی است.

اگراو راس هرم نباشد، جبهه مقاومت فعلی با تهدید سرنوشت رو به رو می شود. اما مبارزه مردم برضد طالب ربطی قاطع به جبهه مقاومت ندارد.

اما این پروژه جبهه مقاومت را از نظر کمیت جنگنده ها در حاشیه قرار می دهد.