-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ آبان ۲۲, یکشنبه

قصرمارشال فهیم به فروش می رسد

 


استاد محقق چه وقت به کابل عودت می کند؟

آرمسترانگ: از فروپاشی امریکا هشدار می دهم!قصر وسیع مارشال فهیم در کارته پروان کابل شان ضبط شد و اکنون به فروش گذاشته شده

آن اقامت گاه مربوط فامیل شهزاده حیات الله خان برادر ناتنی امان الله خان بوده که اکنون مسترد شده

فعلا شماری از طالبان اهل ولایت وردک در آن جا مستقر هستند.

تغییرات عجیب!

فردی به نام جنرال مبین خانه احمد ضیا مسعود گرفته.

جنرال مبین که شبیه هنرپیشه های برنامه های کمدی در شبکه های دیداری ظاهر می شود.

همچنان جایداد های بی حساب صلاح الدین ربانی بشمول دفتر جمعیت پیش قاری فصیح الدین است.

طالبان بعد از ضبط خانه مارشال فهیم کوچه های کارته پروان را هم باز کرده اند اما کوچه خانه صلاح الدین خان همچنان مسدود است.

محمد محقق چه وقت به کابل عودت می کند؟

ما از خنجری یاد کردیم.

وظیفه من بردن غذا و چای به خود محقق و مهمانهای خاص بود.

همیشه یک شخص مشکوک رو به رو میشدم سید صوفی گردیزی که میگفتند دوست نزدیک محقق است.

 شخصی بود با ظاهر طالب گونه که همیشه بدون وقت ملاقات گرفتن چه در خانه با دفتر وارد می‌شد و محقق را ملاقات می‌کرد.

 تقریبا هر روز و شب می توانست بیاید.

 هیچ وظیفه دولتی نداشت ‌جالب این بود که دفتر حزب وحدت اسلامی مردم أفغانستان هم به دست سید صوفی و حاجی خلیل بود.

هروقت که ایشان با محقق یکجا میبود وقتی ما وارد دفتر می شدیم سکوت می‌کردند .

به حدس بنده سید صوفی شخص واسط میان طالب ‌و محقق بود .