-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ آذر ۱۱, جمعه

فهرست کارکنان امنیت و ارتش که از سوی جاسوسان به طالبان سپرده شده -5

خواجه ظفر نام فهرست کسانی را که در کاپیسا با امنیت ملی جمهوریت کار میکردند به طالبان سپرده است. اکثر این افراد فرار و دستگیر شده اند.

 

درین فهرست نام ده ها تن از قوماندانان طالبان نجرابی درج است که جاسوس امنیت ملی جمهوریت بوده اند.. مثلا ملا مالک مدیر جنایی فعلی کاپیسا.. عیسی خان ولسوال حصه اول کوهستان.. قاضی مالک قومندان حصه اول کوهستان.. ثناگل قومندان امنیه تگاب وغیره