-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ آذر ۱۰, پنجشنبه

از چند دپلومات جمهوری فیلم سکس گرفته اند

 
غفورلیوال درتهران، لطیف بهاند درمسکو و سید طیب جواد در لندن
 
 
فکاهه سرور دانش در نشست دوشنبه 
سرور دانش در این مقاله گفته است که نظام فدرالی نخستین بار در دوره خلفای راشدین اساس گذاری شده است.
 
روسیه ویدیوی تجاوز جنسی سفیر ما لطیف بهاند بالای یک محصل را به ما فرستاد و خواهش کرد که وی را برکنار کنیم.
در ایران عبدالغفور لیوال توسط سپاه بلک میل میشد چون فیلم های سکس اش نزد آنها بود.
ایرانی ها در شهر تهران یک‌اپارتمان برای معیشت خصوصی غفور لیوال ایرانی تهیه کرده بودند مجهز با کمره های مخفی. ماریا نام سکرتر اش بود.
عین کار با طیب جواد در لندن شده بود سکرتری‌داشت از ناروی که اصلا جاسوس بود. مثل خودش که از نام أفغانستان در سفارت مسکو، به کشورهای خارجی جاسوسی می کرد.
 
سفیر ما در اتحادیه اروپا و ناتو نظیف سالارزی با کریدت کارت سفارت به قمارخانه ها می رفت و با سکرترش رابطه داشت.
نود هزار یورو از حساب دولت در قمار باخته بود و قرضدار بود حال هم سفیر هست در بروکسل.
سفیر ما در سریلانکا اشرف حیدری عکس های آلت تناسلی خود را به نصف کارمندان زن وزارت فرستاده بود!
اشرف حیدری میخواست اموال سفارت را فروخته به امریکا فرار کند طالب ها خبر شدن توسط هندی ها اخطارش دادند وی‌سفارت را ترک کرده امریکا رفت حال در شرکت هوندا مستری هست در امریکا.
به نام سیاه چول مشهور بود.
زنش لینا روزبه از همان سبب از مرد ها متنفر هست.
درکنفرانس امنیتی هرات در دوشنبه هم حضور داشت!!
در سویدن خسربره ۲۴ ساله همایون قیومی را سفیر معرفی کرده بود که تجربه دپلوماسی اش صفر بود.
 قیومی گفت که در اتحادیه محصلین پوهنتون هرات مسؤل کمسیون ارتباط خارجه بوده.
وزیر مالیه همایون قیومی بچه خلیفه قیوم نجار. زنش از تشیع هرات بود.
صلاح الدین باغبان وزارت خارجه را سکرتر سوم به دوشنبه فرستاده بود. منتظر بودند که یکسال بماند بعد به تقاعد برود تا امتیاز دپلومات بگیرد.
ادریس زمان او را منفک کرد.
شبکه صلاح الدین در رسانه ها تبلیغ را شروع کدن که ادریس زمان فاشیست هست.
حتی به مشرانو جرگه احضار شدم.
 
 
قونسل أفغانستان در آلمان نعمت الله سایر از چوکره های سلام رحیمی را سفیر معرفی کردند.
 سفیر المان در کابل فوری به وزارت خارجه آمد یا ویدیو و عکس ها را هم به من آورد.
ویدیو و عکس ها از چک پواینت ها ایستگاه های شاهراه بود تاریخ ویدیو و عکس ها نشان میداد که هر روز موتر با پنج سرنشین از سرحد پولند داخل المان میشد.
چون پلیت دپلوماتیک داشت تلاشی نمیشد؛ تاریخ وار تعقیب شده بود.
بعدا که وزارت خارجه قضیه را دنبال کرد معلوم شد که موتر در یکسال بیش از ۱۵۰ هزار کیلومتر مسافه طی کرده بود.
این قدر مسافه را کجا رفته بود؟
او قاچاق انسان می کرد.