-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ آذر ۱۰, پنجشنبه

نقش سپنتا و داود صبا در سقوط هرات

 

تسلیمی کارتن کلان های کاپیسا به طالبان

شبکه توطئه از ایران و دستگیری نظامیانهفته پیش در قریه قیصار ولسوالی پر چمن فراه

بین ۲۵ تا ۳۰ نفراز طالبان مسموم شده

۵ تا ۷  نفر  از بین رفته

تعداد طالبان غیر بومی در ولسوالی پر

 چمن به ۵۰۰ نفر میرسد. مربوط قل اردوی

الفاروق مستقر در هرات

سپنتا و داوود صبا هرات را سقوط دادند

هرات چکونه سقوط کرد

سی  و هفت روز قبل از سقوط هرات سپنتا به ولسوالی کرخ. 

قبل از امدن سپنتا به کرخ طالب ها در داخل قریه های کرخ 

رفت و امد می کردند و از پروژه های انکشافی برای خود سهمیه می گرفتند. 

سپنتا ارامش قبلی که در سفرهای  قبلی  داشت در این سفر 

نداشت و خانواده های نزدیک به وی همه به شهر هرات و ایران کوچ کرده بودن

مردان خانواده می دانستند  که  سقوط در راه است 

به مدت یک هفته که سپنتا درکرخ بود هیچ  حمله از طرف طابان  به کرخ صورت نگرفت.

مردم می گفتند که طالبان  به دستور کرزی به کرخ حمله نمی کنند 

همین که سپنتا به کابل خواسته شد بعد از ۱۶ روز کرخ سقوط کرد

چه رازی درین کار بود؟

 اقای داوود شاه خان صبا هم که علنی در سقوط ولسوالی گذره و اوبه و انجیل به به سران قومی پول تقسیم می کرد و علنی در جابجایی قوماندان ها نظامی مانند الکوزی و نیکنام نقش داشت و این دو قوماندان در همکاری با جنرال صبور رابط نزدیک بودند.

 ما به چشم سر می دیدیم که  احمدشاه یاور داوود صبا با تقسیم پول به سران قومی ورود طالبان را از طریق غوریان و زنده جان هموار کرد.

خلاصه دستگیری اسمعیل خان بخشی از پروژه داوود صبا که به دستور کرزی مو به مو اجرا شد. 

بخاطری که اشرف غنی  داوود صبا را در کابینه دزد گفته بود و سپنتا خود را به نزد مردم  عام بارکزایی معرفی  می کرد.

 سپنتا و داوود صبا هرات را سقوط دادند

مجری تقسیم پول دو جنرال یعنی الکوزی و ناصر نیکنام پاپلزایی بودند و احمدشاه یا ور  قدیمی داوود صبا نیز پول به قومی  غرب هرات توزیع کرد و همه روزه داوود صبا با جنرال صبور والی هرات  در تماس بود.


چرا وقتی سپنتا در کرخ بود یک فیر نشد و همین که از کرخ بیرون شد روی خود را به سمت درختان قلعه شربت و کوه های شمال کرخ کرد و گفت اگر زنده بودم چند سال بعد به دیدار شما خواهم آمد.

کلان های کاپیسا همه تسلیم طالب شده اند

اطلاعات ارسالی باشنده گان محل است که به اساس نقل قول های افراد مستقیم وغیر مستقیم تبادله شده است 

ملا نصرت که از قریه جمالاغه ولسوالی حصه  کوهستان ولایت کاپیسا 

 فعلا ولسوال حصه دوم کوهستان 

ملا نصرت مدت ۱۵ سال سابقه کاری دارد در بین طالبان در اصل قوم صافی است مگر خود را تاجیک میگه 

ملانصرت دوست نزدیک حاجی اقبال صافی وکیل کاپیسا 

وقتی خواجه غلام غوث والی کاپیسا با سابقه حزب اسلامی بود

 همین تیم ملا نصرت یک عملیات انتحاری را بالای فرانسوی 

ها در چهاراهی کلدان انجام دادن انتحاری در خانه والی غلام غوث وحاجی اقبال دیده شده بود.

 این مساله از سوی خواجه غلام علی عامل امنیت ملی در کاپیسا اما خدمتی به حیث رئیس دفتر والی بود؛ افشا گردید.

اقبال کوهستانی رابطه خاص با غلام غوث دارند.

 همرایشان 

ملانصرت شماری از جوانان مقاومتی را نابود کرده

 عوض ملانصرت اکنون قاری بریال تگابی آمده

ملانصرت به جنگ پنجشیر اعزام شد اما دوباره به ولسوالی حصه دوم کوهستان تعین شد

 دکان های حاجی اقبال صافی که توسط طالبان ضبط شده بود به تصرف نصرت است و کرایه شان را به اقبال روان میکنند.

 

غلام غوث والی نیز در کاپیسا بدون هیچ مشکل گشت وگذار دارد. 

حال حاجی اقبال 

والی غلام غوث 

جنرال جیلانی بچه والی 

خواجه ظفر معاون امنیت قبلی 

محفوظ صافی 

چند قوماندان جهادی حزبی 

این ها تفاهم کرده اند که مقاومتی ها را کاملاً از کاپیسا نابود کنند. 

۴۱ نفر مقاومتی از مناطق خم زرگر حصه اول دستگیرشده اند به کمک این ها

والی غلام غوث همرای جیلانی پاکستان هستند 

دفتر جور کردن از طرف isi حمایه می شوند.

اقبال قبول کرده هیچ را تشویش به مقاومت نه میکند.

احتمال توطئه از ایران

قوماندان نظیر سابق قوماندان کندک اردوی ملی در ولایت لغمان ومحمدمحفوظ صافی معاون پیشین شورای ولایتی ولایت کاپیسا در ایران 

ازجبهه مقاومت پول می‌گیرند وماهانه مبلغ 10000 هزارافغانی به اعضای جبهه مقاومت که افرادنظامی سابق می‌باشند ازکشورایران روان می‌کنند.


 وبعدآ اطلاعات ومعلومات این افراد را به استخبارات کاپیسا می‌دهند.

دریک ماه اخیر درحدود 15 تن ازافراد جبهه مقاومت را طالبان دستگیرکرده اند.