-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ آذر ۱۹, شنبه

انشاء الله امریکا به کابل بازگشته!


تجمع خانوادۀ ملاعمر در کابل

سفارش دنیا: حکومت مشترک یا سقوط
خبر دیدار حامد کرزی با ملایعقوب و انس حقانی نادرست است. هیچ معنایی هم ندارد. طالب هیچ نیازی به صحبت با کرزی آن هم در دوبی ندارد. 


سوم کارمندان عادی در سفارت آمریکا در کابل همین حالا فعالیت دارند 

ستانکزی بیهوده نگفته بود که امریکا انشاء الله دو باره می آید.

چیزی که او نگفته بود این بود: انشاء الله که امریکا از أفغانستان بیرون نرفته

حضور کاربردی عوض کرده

مذاکرات برای بازگشایی سفارت ظاهراً از قبل نتیجه داده

مگرسعی می شود رسانه یی نشود

قبل از وقت است. 

 خود طالبان گفته بهتر است مخفی باشد تا صفوف خود طالبان یاغی نشوند.

امنیت سفارت به دوش شبکه حقانی بود حالا افراد قندهاری رفته اند.

جناح تندرو طالب متوجه نقش پیشرونده ملایعقوب شده اند. 

او از دو حمله ترور تا کنون جان به سلامت برده است.

هم اکنون بخش نظامی میدان هوایی در دست قطری ها و ترکیه است. قبلا ترکیه از معادله حذف شده بود اکنون درخاموشی حل شده است.

بازگشت آهسته و بی سروصدای امریکا و متحدان درحال انجام است. این را ناظران صحنه گفته اند. حداقل دربگرام، مزارشریف و هرات.

دسته های امریکایی درجایی موقعیت می گیرند که نزدیک میدان هوایی باشد. 

روسیه و همسایه ها با گذشت هر روز از طالب فاصله می گیرند.


داماد ملا عمر 

خواهر کلان ملا یعقوب زن چهارم معتصم 

پول خرج و مصرف معتصم آغا جان مستقیم از سفارت آمریکا پرداخت می شود

یکی از مهره های درشت آمریکا همین معتصم است

 و درجمع رهبران طالب، جایگاه این آدم در نزد محافل امریکایی برجسته است. 

این کلید را بعد از 16 ماه آوردند که قفل بن بست بشکند.

 فرد دوم ریزرفی، سید اکبر آغا است که سال هاست با امریکایی ها کار می کند. 

ظاهراً رهبرجیش المسلمون و از انشعابی های طالب بود

سال ها درکابل تحت نظارت امنیت ملی زنده گی کرد و اکمال شد. 

حالا نیز مقامش محفوظ است. 

هرگاه شدت عمل طالب به همین شکل ادامه یابد و جریان کورافراطی از صحنه نرود؛ سقوط حتمی است.

 تلاش ها در سطح منطقه برای جلوگیری از سقوط است به خاطری که جایگزین سقوط هنوز موجود نیست.

 جناح قندهاری مثلی که دپلوماسی را گسترده کرده. نمایش های قصاص و شلاق زنی خبر از بدویت صد هزار ساله دارد. نه 1400 ساله

هدف جهان: 

جلوگیری از مقاومت مسلحانه برای تغییر رژیم. 


احمد هم ازنظرسیاسی وهم درجنگ،  حضور خود را تا سرحدی که محاسبات شان را برهم بزند؛ نتوانست اثبات کند.

اما این مرحله اول است 

موقتی است

جنگ داخلی بین طالبان

گسترش جنگ از سوی جبهه مقاومت به کمک روسیه و ایران