-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ آذر ۲۷, یکشنبه

ایجاد ولایت مغز شویی به نام ابوحنیفه

 


حوزۀ حنفی در بستر پارسی به رقابت حوزۀ علمیه قم 

بازار داغ فیلم های سکس در میان طالبان 
یک‌ خبر دقیق و حیران‌ انگیز

روزانه ده ها تن از نفرات طالبان در شهر کابل روزانه به ده ها تن شان به مراکز ثبت آهنگ فلم از طریق چپ با تلفن های خویش مراجعه می‌کنند.

بازار نرم افزار های  صحنه های پورن و سکس در میان  همراه با رونق بی سابقه مراکز فروش آهنگ های هندی و سریال های نیمه عریان

روزانه ده ها تن از طالبان به مراکز فروش مراجعه می کنند و تلفن های خود را از فیلم های سکس و پورن پر می کنند. 


نام گذاری چاریکار به ابوحنیفه

طالب به بولانی، بادرنگ، مرچ، شوربای چاریکاری کار ندارد. 

نقشه طالب در جای دگه تنظیم شده و بسیار عمیق و درازمدت است.

اما این بازی با ریش بابه است.

امیرخان متقی: سر زخم مردم نمک نپاشید.


مثل تقلب انتخاباتی اشرف غنی – نام انتخابات شریف و  مثبت، سوء استفاده از نام

وجه تسمیه ابوحنیفه نیز به شدت یک اقدام سیاسی و تقلب از نام ابوحنیفه

این به رغم قداست و احترامی که مردم به امام اعظم دارند، جا نمی افتد. نمی چسبد.

درپس این اقدام، شبح کریه استخبارات عربستان و امارات قرار دارد.

ازین نام برای تطمیع و سرکوب مردم کار می گیرند تا دهان خود را شور داده نتوانند.


۲۴ فروردین ۱۳۹۲ - ۱۳ آوریل ۲۰۱۳

شهر غزنی، پایتخت فرهنگ و تمدن جهان اسلام در آسیا، در سال ۲۰۱۳ 

یک شعار میان تهی بود. یک شهرخالی و خاکی پایتخت فرهبنگ و تمدن جهان اسلام در آسیا!!!!

یک ریشخندی استخباراتی بود. استخباراتی عربستان بود. امروز گورستان مشاهیر تمدن و فرهنگ اسلام، گمنام و یک مشت خاک  است. هیچ آبادی در غزنی نیست. صدای هیچ تمدنی از آن شنیده نمی شود. هیچ کسی درسخانه سلطان العلماء در بلخ را بازسازی نکرد. می روند غزنی را پایتخت مسمی می کنند؟

یک مانور بود علیه ایران. مانور چند روزه و صرفاً شعاری. 

تغییر نام چهاریکار به امام اعظم (ابو حنیفه)

یک اقدام استراتیژیک، هدف مند و تشکیل ستاد سلطه و غلبه بر محور کابلستان به شمول بگرام است. این ساحه به مرکز بزرگ آموزش های افراطیت و انتحاری، کلان تر از اکوره ختک پشاور 

درقدم بعد، تشکیل دارالافتای احناف سیاسی تحت زعامت مولوی های دیوبندی پاکستان است.

هدف کلیدی: نابودی هویت فرهنگی – تاریخی پروان

امام اعظم معروف به ابوحنیفه یک عالم عرب بود تا فارسی و خراسانی

آثارش به زبان عربی نگاشته آمده. 

طالب سرانجام موفق شد که ابوحنیفه و حنفی گرایی را به طورکامل از اختیار همتایان اخوانی خود بیرون بکشد و آن را با استراتیژی پاکستان منطبق گرداند.

افراسیاب ختک: طالب فقط یک مأموریت دارد: نابودی فرهنگ و ارزش های تاریخی افغانستان 

نام پروان قدامت چند هزار ساله دارد .

کسانی که سطح مساله می بینند و از بابت شوربا/ شوروا ی چاریکاری، مرچ چاریکار، چاقوی چاریکاری، توت و بادرنگ چاریکار، اسمٰعیل چاریکاری، حمیدالله چاریکاری تشویش دارند. خاطر شان جمع باشد.

این نشان ساده انگاری مردم ماست. 

طالب با مرچ و مساله و حمید چاریکاری و شوربای چایکاری کار ندارد. 

آن ها بر غلبه کامل و قایم و دایم بر کل پهندشت شمالی برنامه ریزی دارند.

شما هر قدر می خواهید، بولانی، بادرنگ، مرچ و توت چاریکاری بخورید.؛ مشروط براین که سد راه ساختن قلعه مذهبی حنفی نباشید و حاکمیت به شدت مذهبی و قومی را به چالش نکشید. 

با این نام، دهان مخالفان قومی وسیاسی را می بندند. با این دهان بند، دستانی را که با تفنگ گره می خورد سست می کنند. 

تابو می سازند تا کسی از جایش تکان نخورد. اما این ترفند ها هرگز نتیجه نخواهد داد. 

 جبهه نبرد در هندو کش ها، دیر یا زود به پروان سرازیر می شود. آن گاه هم ابوحنیفه را استملاک خواهند کرد؛ هم بستر زیستی پروان زمین را. 

طالب، در صدد حفظ مناطق محروسه از کابل تا هرات و کرانه های آمو دریا است. مشکلی که دارد، سلطه بر کمرگاه های هندوکش و سالنگ هاست. 

قرار گاه جنگی ابوحنیفه را در کنار پایگاه بگرام به همین سبب برپا می کند تا قلعه های جنگی در پنجشیر و سپس در سالنگ ها را هدایت کند. 

چرا؟

چاریکار به مثابه دروازه کابل است.

یگانه مسیری که کابل تهدید می شود همین گستره است.

پس از همین حالا زیرساخت های دفاعی می سازند. اول چی لازم است؟

بزرگ ترین دیوار: ابوحنیفه 

صبغه مذهبی می دهند تا نظامیگری درپهندشت این منطقه شکل بگیرد. 

کجاست پهلوان پنبه های خود ساخته و از نظر سیاسی بی سواد، که از خوردن قابلی و کرایی، مال و منال حرام، قصرها و شهرک ها و تانک های تیل گردن لک شده و نا فهمیده از غنی خاین برای راه اندازی یک نمایش هزار نفری سه میلیون دالر می گرفتند و شعار مفت علیه پاکستان و طالبان سر می دادند؟

یاد تان باشد که دیر یا زود، نام کابل به شهر امیرالمؤمین

نام هرات، به نام یک افراطی سنی مذهب دیوبندی 


از نگر طالبان، دیوار سازی از نام ابوحنیفه، نبرد را متوقف می کند. 

از نظرمن، قدرت عملیاتی جبهه مسلحانه نجات افغانستان را شور دو برابر خواهد داد. 

چرا؟

جنگ غارتگرانه، متکی بر تفکر ارباب رعیتی و کشتن آزاده گی و عدالت، ربطی به بودن یا نبودن نام ابوحنیفه ندارد. 

بدون نام ابوحنیفه، ما شاهد بودیم که طیف وسیعی از ملاهای نیابتی و پروریده شده در سفره مدارس پاکستان کشور را تحویل دادند.