-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ دی ۸, پنجشنبه

حامد کرزی چرا احمد ولی کرزی را کشت؟

 

گزارش مستند از پروندۀ 670 صفحه ای از دادستانی کل افغانستان
شش صدوهفتاد صفحه اوراق دوسیه از تحقیقات ابتدائی تا حکم محکمه نزد من موجود است

احمد ولی رقیب برای حامد کرزی ورقیب تجارت وپول به محمود بود.

رقیب سیاسی به حامد کرزی و رقیب تجارت وپول علیه محمود بود.

احمد ولی خان کرزی بتاریخ  12 جولای دوهزار یازده بین ساعت ده الی یازده بجه روز از طرف سردار محمد در مهمان خانه اش در شهر کندهار ترور شد.

  سردار محمد بیشتر از ده الی پانزده سال باخانواده احمد ولی خان ازدوران پدرش عبدالاحد خان کرزی درکویته پاکستان به حیث خدمت گار وآدم مورد اعتماد کار کرده بود.

 وقتی احمد ولی از آمریکا به کندهار برمی گردد به اساس همان شناخت قبلی واعتمادی که از قبل وجود داشته موصوف را منحیث بادی گارد خاص وآدم مورد اعتماد خود که حتی محرم داخل خانه اش نیز می‌باشد انتخاب می‌کند.

 موصوف سال های متمادی در کنار احمد ولی خان کرزی میباشد تا اینکه جنجال در میان برادران بر سرملکیت بیست هزار جریب زمین عینو مینه که محمود کرزی آن را از وزارت دفاع خریداری می‌کنند شروع می شود.

 آن ها تهداب شهرک را درآن می‌گذارد در این شهرک که ظاهراً تنها مالک آن محمود کرزی میباشد اما در واقع مشترک است بین احمد ولی کرزی محمود کرزی شاه ولی کرزی که برادر سکه احمد ولی کرزی.

فاز اول شهرک تعلق می‌گیرد به احمد ولی کرزی وشاه ولی کرزی وفاز دوم تعلق می‌گیرد به محمود کرزی وعبدالحمید هلمندی که اخیرا مشاور اشرف غنی بود.

 مناسبات بین محمود کرزی واحمد ولی بر سر ملکیت زیاد بالا می‌گیرد تاجایی که چندین بار به درگیری لفظی دربین برادران منجر می‌شود.

 محمود کرزی وحامد کرزی ازیک مادر هستند که مادرشان از شهرا رای کابل است واحمد ولی وشاه ولی از یک مادر که مادر حامد ومحمود کرزی در اسلام آباد پاکستان شش ماه قبل از به قدرت رسیدن کرزی وفات میکند.

 مادر شاه ولی واحمد ولی هنوز زنده است.

جنجال ها برسر شهرک عینومینه داغ بود که یک بار احمد ولی در مجالس‌ خانواده گی می گوید که خودش را در مقابل حامد کرزی کاندید می‌کند.

شروع می کند به گرفتن قدرت مردمی وقبیلوی در کندهار.

سرانجام اختلاف ها بین حامد ومحمود یک طرف وشاه ولی واحمد ولی ازدیگه طرف بالا می‌گیرد.

احمد ولی کرزی در پهلوی مسئولیت شورای ولایتی کندهار ومدیریت قبیله کرزی خیلی دست بالایی در قاچاق محموله های سنگین مواد مخدر به کمپ انگلیس ها در شورابک هلمند داشت ویک شریک از هلمند داشت که هر هفته محموله های بزرگ از کندهار حمل می شد می رفت به هلمند  وپول فزیکی از هلمند توسط یک قطاری از موتر های زرهی با اسکورت امنیتی شدید به کندهار آورده میشد ودراختیار احمد ولی کرزی قرار می‌گرفت.

او باهمین پول ها پادشاه بی تخت وتاج کندهار بود.

مسئولیت این اسکورت وتسلیمی پول به دوش شخصی بنام حاجی خان بود که بعد از قتل احمدولی متهم قتل شناخته شد ودر کابل نگهداری میشد.

 این تمام روایت قتل از زبان همین حاجی خان محمد به شما نقل قول میکنم که من وکیل مدافعش بودم. حاجی خان همه ماجرا را چگونگی قاچاق را شرح داد. او دربلاک دوم پلچرخی بود.

متهمین قتل احمد ولی کرزی عبارت بودند 

حاجی خان محمد 

حاجی دنگر 

بشیر 

وعصمت الله که یک پایش را در دوران حضور امریکای ها در خانه ملاعمر در کندهار دریک حمله انتحاری ازدست داده بود.

اعتمادی احمد ولی بود.

هنوز این آدم همرای محمود کرزی در دفتر عینو مینه کندهار کار میکند وتعداد مجموعی متهمین قتل یازده نفر بود.

سردار همین که احمد ولی کرزی را بافیر مرمی تفنگچه میکشد ازسوی فاروق کشته می‌شود وفاروق دریور احمد ولی کرزی است از صحنه تاحال ناپدید است.

 علی الفور از صحنه مفقود می‌گردد که به اساس روایت متهمین دیگر بعد از انجام وظیفه از سوی یکتن از اعضای خانواده کرزی به اسپین بولدک انتقال داده می‌شود وبه کویته پاکستان میرود هیچ نوع تحقیق ازوی در اوراق دوسیه وجود نداشت.

 بعد ازینکه اشخاص فوق الذکر به حیث متهمین قتل به کابل انتقال یافتند اسحق الکو دادستان کل بود.

 آقاي الکو لوی سارنوال بود و سلام عظیمی قاضی القضات 

کرزی به اسحاق الکو وظیفه داده بود تا قضیه موصوفان را پی گیری نماید وتلاش نماید که متهمین قتل برادرش از محکمه برائت بگیرند.

 کرزی از طریق لوی سارنوال وقت قاضی القضات آخرین تلاش خودرا کرد تا ايشان برائت بگیرند چون اونها منحیث افراد نزدیک به احمد ولی کرزی وحضور شان در زمان قتل درهمان مهمان خانه از سوی شاه ولی ومادر شاه ولی که مادر سکه احمد ولی بود متهم بودند.

 

محمود کرزی وحامد کرزی آنان را متهم قتل نمی‌دانستند.

 لوی سارنوال درصدد برآمد تا یک وکیل مدافع بی نام ونشان پیدا کند که بتواند قضیه را خودش مدیریت کند ووکیل تنها نقش سمبولیک داشته باشد که من را از طریق برادر زاده اش پیدا کرد تا وکالت اینهارا کنم.

قبول کردم تادربرابر حق الزحمه مناسب وکالت کنم موضوع را پیش بردم صادقانه وشاه ولی خان کرزی تلاش می‌کرد که متهمین قتل برادرش اعدام شوند رئیس‌جمهور تلاش می‌کرد برائت بگیرند 

طبعا رئیس‌جمهور با استفاده ازقدرت خودش وفشار بر قاضی القضات به متهمین قتل برادرش برائت گرفت.

متهمین قتل به من پیشنهاد کردند هرقدر مصرف شود ما آماده هستیم مصرف کنیم ولی محکمه ما علنی در برابر مطبوعات برگذار شود ولو ما اعدام هم شویم من نه بار برای برگذاری محکمه عادلانه ودربرابر مطبوعا عریضه کردم ريس ستره محکمه عریضه ام را حکم نداد.

چرا؟

متهمان، از اصل قضیه آگاه بودند و دقیق می دانستند که چه کسی دستور قتل احمد ولی را داده بود.

دستور قتل از سوی کرزی و محمود صادر شده بود. 

متهم مطابق قانون اجراات جزائی از محکمه ابتدائیه برائت میگیرد باید به محبس انتقال یابد بعد از طی مراحل ایجابی از محبس رها می‌گردد اما متهمین قتل برادر رئیس‌جمهور زمانی از سوی محکمه ابتدائیه برائت گرفتند قبل از رسیدن به محبس در نیمه راه از موتر مخصوص زندانی ها توسط افراد مسلح پیاده ساخته می‌شوند.

 توسط پرواز چارتر به کندهار انتقال یافتند. وهمزمان از کندهار به کویته انتقال میابند.


سردار از سوی افراد خانواده احمد ولی دربرابر پول هنگفت استخدام شده بود بدون اینکه بفهمد همزمان کشته میشوند.

کرزی متهمین قتل را از ترس افشای اصل راز واقعی میخواست رها شوند تا اصل موضوع به رسانه ها درز نکند واعتماد شاه ولی را هم بدست بیارند.

همین خاطر متهمین را بجای محاکمه در کندهار در کابل محکمه کردند تا شاه ولی فشار نیارد بالای محاکم کندهار

فاروق بعد ازینکه سردار را کشت فرار داده شد.

اسحق الکو لوی سارنوال راهی نداشت جز این که به اساس دستور حامد کرزی قضیه را خودش مدیریت کرده و سرقضیه خاک می انداخت.

دو متهم رده اول که به دستور کرزی بی گناه اعلام شدند، بشیر وعصمت الله اند که هم اکنون با محمود کرزی هستند. حاجی خان محمد معتمد ترین آدم احمد ولی بود.