-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ آذر ۱۷, پنجشنبه

نماینده زنان یا دوست دخترهای سفیران؟

 سفارت خانه یا کاروان سرا؟

سفیر ۸۵ ساله اشرف غنی در یونانمساله زنان به یک موضوع داغ درسیاست ملل متحد نسبت به افغانستان تبدیل شده است، 

چرا هیچ مورد مهمی از آدرس دفتر سازمان ملل متحد در ژنو 


و سفارت کبرای افغانستان در سازمان ملل متحد در ژنو مطرح 

نشده است که مورد توجه رسانه ها، ژورنالیستان و محافل سیاسی کشور و جهان  قرار گیرد؟

  دلیل آن فساد در انتخاب افراد برای اشتراک در این برنامه هاست.

 در این برنامه ها به جای زنانی که حرف برای گفتن دارند، دوست دخترهای شان را دعوت می کنند.  

در بیشتر این نشست ها یا سفارت افغانستان در ملل متحد/ژنو

 مستقیماْ نقش دارد یا ملل متحد اشتراک کننده گان را در مشوره 


با سفارت دعوت می کند، این مورد دست سفیر و همکارانش را 

در فساد در دعوت اشتراک کننده ها خیلی باز کرده است.


 به این اساس آقای سفیر و همکارانش در چنین نشست ها اکثر اشتراک کننده های زن را بر معیار های سلیقوی و .... دعوت می کنند. معیار انتخاب زنان بیشتر موارد زیر است: 


اگر اصلاحاتی به میان نیاید، ممکن است دوسیه اصلی را به مردم فاش بسازم.

اما قصه کاروانسرا های دپلوماتیک

در سال ۱۳۹۶ دولت تصمیم گرفت روابط را به سطح سفارت ارتقا دهد و سفارت افغانستان در آنجا افتتاح شد 

نام عمر سلطان به حیث سفیر گماشته شد.


این که قبلا که بود و کسی آیا نامش را شنیده بود هیچ کسی او را نمی شناخت.


یک شبه یک آدم ۸۵ ساله که در غرب جای شان خانه سالمندان است 


مانند عمومی دیوانه اشرف غنی قیوم کوچی به حیث سفیر در یونان تعیین گردید.

همو قیوم کوچی که در مسکو، نماینده یک دولت ظاهر ضد طالب قلمداد می شد؛ می گفت که خودم طالب هستم.


عمرسلطان آدمی نرم خو و اخلاق مند بود.


اما به هیچ عنوان شایسته یک سفارت تازه تاسیس و پرکار نبود.


به سختی راه می رفت و توان ایستاد شدن را نداشت و حتی همکاران به


 نزدیک گوش او رفته با او گپ می زدند و نمی توانست از راه دورتر صدا را بشنود.


عکسی را که شما می بینید


 از مراسم تقدیم اعتمادنامه عمر سلطان به ریس جمهور یونان است که با 


عصا ایستاد شده .  سفیران باید با قامت بلند و با اعتماد به نفس اعتمادنامه شان را تقدیم کنند.


دو سال سفیر بود و از اینکه پیر و مسن بود. 

میرویس صمدی کارمند وزارت امور خارجه  بود به حیث سفیر تعین گردید.


چه نیاز بود که یک آدم ۸۵ ساله خارج از چوکات و تشکیلات وزارت خارجه و یک شخص که هیچ اصلیت و اهلیت اش معلوم نیست سفیر شود.


 در حالیکه ده ها کارمند شایسته و لایق وزارت خارجه ده ها سال در وزارت کار می کنند از بست سکرتر اول یا مستشار بالا مقرر نمی شوند و تقاعد می کنند.


زلمی رسول خواب برده:


داکتر سپنتا در کتاب اش گفته زلمی رسول در مدیریت بسیار ضعیف آدم


 است. مگر چطور 22 سال است که به لوژستیک حاکمیت چنگک بود؟

فلسفه اش معلوم است.


کرزی که رهبری این جلسات را می داشت که چطور این آدم هیچ گپ نمی زند.

یک کسی از وی سوال کرده و بالاخره زلمی رسول دهان شورانده بود؛ کرزی به شوخی گفته بود: اینه والا زلمی رسول صاحب خو گپ زدن یاد داشته!


زلمی رسول که از وزارت امورخارجه استعفا داد و کاندید ریاست جمهوری شد.

می دانست رییس جمهور نمی شود اما آدم ساده لوح و سیاست نا فهم بود 


کرزی او را بازی داد و به میدان انداخت که گویا حمایت اش می کند اما چنان سخت به زمین خورد که ناگذیر شد که با عبدالله بپیوندد.


زلمی رسول در صحبت های خصوصی :

هشت ملیون دالر پول شخصی اش هم در کمپاین ها مصرف شده بود و هم هیچ رای قابل توجه  نیاورد و به اصطلاح گنده شد.


زلمی رسول همان به مرگ بگیر که به تب راضی شود است.


 کسی است که برای ریاست جمهوری کاندید می کند اما یک سفارت را در آخر قبول دارد.


دوران وزارت خارجه اش در حالت خواب زده گی و بی برنامه گی تیر شد.

صلاحیت داران اصلی حمید صدیق و  جاوید لودین بودند.

حالا این زلمی رسول خواب برده در کنفرانس ویانا دعوت می شود.


درکنفرانس امنیتی هرات در تاجکستان دعوت می شود و همانجا هم یک چشم خواب می کند .