-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ دی ۶, سه‌شنبه

طالب چیغ می زند؛ دخترت مکتب برود، مرده گاو استی


تحلیل گر و کارشناس می گوید:

طالب بدیل ندارد!سایت انترنتی بانک توسط گروه هکری "انانیموس " از کار انداخته شد ، این گروه هکری قبلن  تالبان را در یک پیام صوتی بخاطر بستن درب دانشگاه هشدار داده بود.

این گروه هکری در سرتاسر دنیا فعالیت دارد.

تالبان با جبهه‌ جدیدی رو به رو هستند که حتی زور چین و پاکستان به آن گروه نمی رسد .

شماری از تحلیل گران وکارشناسان می گویند که طالبان بدیل ندارد. این نظریه خطرناک تر از خود طالب است.


درگفتمان پس از سقوط جمهوری، یک بیماری نظریاتی شایع شده است که خطرناک تر از طالب است.

خطرناک تر از طالب این است که شماری از مردم دستان خود را به نشانه تسلیمی به پاکستان بالا گرفته و می گویند:

طالبان بدیل ندارد!

مشروعیت بخشی به تروریزم، بدویت، بربریت، به ایلغارچیان به عزت و فرهنگ أفغانستان

بدیل ندارد؟

هر رقم تاپه به پیشانی

هر گونه لقب علمی و سیاسی

خود زنان و مردان مبارز که برای بقای نظام و مدنیت از دست رفته شب و روز در مبارزه اند؛ بدیل نیست؟

پدیده ای را که پاکستان برسرقدرت آورده واقعا قبول دارید که بدیل ندارد؟

اعتراف آشکار به پذیرش اشغال کشور از سوی پاکستان به وسیله تروریزم است.

جایگزین تروریزم، فرهنگ و مدنیت أفغانستان نیست؟

نسل جوان جایگزین تروریزم و بدویت خواهی نیست؟

ندا محمد ندیم:

فرهنگ، مدنیت کشور به ما مهم نیست؛ دین به ما مهم بود.

دین یعنی: بخشنامه آی اس آی به یک کشور دارای تاریخ و مدنیت کهن.

می گویند طالب بدیل ندارد. اما یک کلان سر طالب مستقیم به مردم می گوید که: تو مرده گاو دخترت را چرا به مکتب روان می کنی.

کسانی معمولا می گویند که طالب بدیل ندارد، أولا خود شان دندان خود را از آینده أفغانستان کنده اند.  

هر ولایت برای خودش بدیل دارد. 

هرقوم برای خودش انتخاب دارد.

سرخور و بدیل تروریزم، نیروهایی اند که با سه اسلحه مجهزاند:

تفنگ، عقبه فرهنگی وتاریخی، جنگ مشروع، جبهه ضد تروریزم.

شخصیت های امیدباخته، سیاسیون تاریخ زده، کارشناسان ورشکسته، نژاد پرستان در به در

کسانی اند که می گویند تروریزم، بدویت، لشکر ضد کابل و أجانب بدیل ندارد.

به کسانی می گویند بدیل ندارند که یک سرکرده طالب برای شان اعلان کرده که:

 شما مرده گاو ها چرا دختران تان به مکاتب روان می کنید؟

خطاب من به کارشناسان سیاسی است که هر روز درتلویزیون ها فتوا می دهند که: طالب بدیل ندارد.

صلاحیت این ها برای گفتن این مساله بزرگ چقدر است؟

به نماینده گی از کی گپ می زنند؟

حتی اگر به نماینده از شخص خود و دوستان شان صحبت کنند؛ خود شان جایگزین تروریزم، طالب و بربریت هستند. خود شان بدیل هستند. 

طالب حد اکثر شصت هزار نفر است. تخمین سی میلیون نفر درافغانستان، جایگزین شصت هزار طالب آمده از قرارگاه های پاکستان حساب نمی شود؟

بهتر است یک سند تسلیمی بنویسید و به هرکسی که نظرش مشابه شما است، ببرید و امضاء بگیرید و تسلیم کنید به سفارت امریکا و پاکستان، راحت شوید!

به گپ باشد از جهاد نیاکان در برابر انگلیس و شوروی داستان ها می گویید. 

از مبارزه مردم علیه اجنبی، استبداد و سرکوب حمایت می کنید

مگر وقتی سخن به بی رحم ترین نیروی نیابتی اشغال می رسد و مثل وحشی های جنگل به جان مردم تان افتاده اند

سعی می کنید برای همین نیروی بدوی وخون آشام بدیل زدایی کنید.

مردم خود را نفی می کنید. 

خود و عقبه تاریخی و مدنی خود را به دور می اندازید.

نسل جوان را به هیچ می گیرید.

به سینه وطن و زادگاه مشترک ما دست رد می زنید و تحویل همین هایی می دهید که بی بدیل اند.

سنت مبارزه برای نجات شرف و عزت ملی خود را دو دسته به تروریسم می سپارید.

حدیث نا امیدی به گوش مردم می خوانید. 

بدیل طالب کسانی اند که علیه آن ها با تفنگ، فرهنگ، شعار، و همایش ها ایستاده اند.

جایگزین طالب، سرکوب گران طالب است. شما نیستید.

آنانی اند که صاحب أفغانستان و فرهنگ کشور اند. 

کسانی که آشکارا می گویند که طالب نسبت به هرمخالف شان جایگاه قابل قبول دارد

اول از دام تناقض خود را بکشند و مستند گپ بزنند نه از روی شعار سرایی پیش داورانه که به شدت ضد علمی است.

دوم، این حضرات، هیچ تفاوتی بین فضلی، اشرف غنی، بسم الله محمدی، و محب که قدرت را به طالب تحویل دادند؛ ندارند.


عرایض خودم:

هنوز جنگ شروع نشده. وارخطا نشوید. همه چیز در مرحله دپلوماسی درجریان است. درهیچ جای دنیا، درهیچ مقطع تاریخ، یک گروه کوچک بربری که با زنده گی و فرهنگ یک کشور به میدان انداخته شده، حیات طولانی نداشته است.

آیا فکر می کنید که طالب برافغانستان حاکم است؟

طالب حتی بر کلیت خودش سلطه ندارد. چند دسته است که به زودی با هم درگیر می شوند.

پاکستان شکست خورده است.

جبهات جنگ درگردنه های هندوکش به تصرف طالب نیامد.

احمد مسعود و دیگر سران نظامی درهمان ساعات اول جنگ طبق پلان دستگیر نشد.

طالب هرگز موفق به تصرف سنگرهای اصلی جبهه مقاومت نشد.

طرح حاکم سازی حزب تحریر پنجشیری ها برای رهبری نبرد تروریستی ناکام شد.


پلان ترور فرماندهان ارشد شکست خورد. اکنون جبهه دفاع از أفغانستان بازسازی شده است و نبرد های تاریخی در پیش است.

در 24 ساعت اخیر طالب دو باره قطعات انتحاری خود را بالای قرارگاه های جبهه مقاومت بع فرمانده خیر محمد در اندراب اعزام کرده اند.

چرخبال های طالبان در گوشه کنار اندراب ها گشت زنی دارند.

بدیل طالب جبهه هندوکش است.

دیده شود که تروریسم و بدویت میدان را می برد یا صاحبان أفغانستان

جبهات جنگ در گردنه های هندوکش روی محاسبات سیاسی مدتی به حالت تعلیق درآمد.

مردم أفغانستان ( مهم نیست رهبرکی باشد، از کی خوش باشید از کی نباشید؛ مردم رهبر خود را به میدان می آورند.)

ادبیات کارشناس دیر یا زود عوض خواهد شد. 

پوتین: برای ما معنویت تعیین کننده ا ست

 ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پاسخ به سوال خبر نگار مجری برنامه "مسکو کرملین پوتین" از پوتین پرسید :

 " آیا روسیه درخطر جدی قرار نگرفته است ؟ وچه کسی و چه کاری را باید انجام داد تا از این خط خطرناک عقب نشینی کرد؟ 

پوتین پاسخ داد : 

 نخیر ما درخط خطر جدی قرار نداریم ومن معتقید هستم ما درمسیردرست درحرکت میکنیم وما از منافع شهروندان ومیهن خود محافظت می کنیم و چاره ای جز هم جز دفاع ازمردم خود نداریم واینکار تاآخر انجام خواهیم داد

 ما امتحان خود را دادیم وروسیه از آزمون قدرت های جهان برآمد ونشان داد که هیچ نیروی نمیتواند سد راه ما قرار بگیرد ودرتمامی بخش ها موفقیت های درجریان است و هیچ چیز نگران کننده ای هم وجود ندارد. 

همه اینها نتیجه آن چیزی نیست که "از آسمان فرود آمده باشد ."و این نتیجه کار دولت، تیم های منطقه ای، تجارت و روحیه جامعه است.

 رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: به‌طورکلی ما احساس اطمینان می‌کنیم و شک ندارم که هر آنچه برای خودمان هدف گذاری کرده‌ایم تحقق می.یابد.

 وی به ادامه گفت : 

ما آماده هستیم با همه شریکان این روند در مورد برخی راه حل های قابل قبول مذاکره کنیم، ولی آنها هستند که مذاکره را رد می کنند، نه روسیه ؛

روسیه هرگز نمی تواند ونمیخواهد مثل غرب درمورد اوکراین خیلی بدبینانه عمل کند ؛ زیرا ما فلسفه متفاوت ونگرش متفاوت نسبت به زندگی ومردم درمجموع داریم .

 روسیه میتوانست عملیات را دراوکراین به شکل ناتو اغاز کند ولی فلسفه ما درزمینه متفاوت است " وی علاوه نمود ؛ اگر به دیدگاه افرادی که عمیقاً در ارزش های اخلاقی مسیحیت شرقی، مسیحیت غربی و اسلام باور دارند، نگاه کنید، اینرا همه میدانند که ما رویکردهای متفاوتی درتمامی بخش ها داریم، غرب موفقیت خویش را تنها در رویکرد مادی میدانند وبه هروسیله ممکن است باید آن را بدست بیاورند ولی برای ما در زندگی ارزش معنوی تعین کننده است.