-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ آذر ۲۷, یکشنبه

احتمال اتحاد بین ملایعقوب و سراج حقانی

هشدار خلیفۀ پراگماتیست حقانی: 

باخت سیاسی، خون های ریخته را برباد می دهدعکس معتصم آغا جان و خلیفه

معتصم سفیر حسن نیت امریکا است. به کنترول و حل اختلافات شدید جناح های با هم دشمن طالبان وارد کابل شد.

پاکستان اولین کاری که بعد از سقوط جمهوریت کرد، گرفتن وزارت خارجه افغانستان بود. اما 16 ماه تلاش نتیجه نداد. 


مقامات ملل متحد:  جناح قندهاری درمیان امارت اسلامی مسئول محرومیت زنان و آموزش دختران، نقض حقوق بشر و شدت عمل دربرابر زنده گی شهری است.

سخنگوی والی قندهار: شریعت نافذ شده.

معتصم و رهبران قندهاری از واکنش ملل متحد مشوش شده اند.


جناح حقانی مخالف شدت عمل با مردم، با زنان، شلاق زنی درملاء عام و تشدید فشار بالای مردم است.

جناح حقانی عمل گرا تر از جناح افراطی قندهار است.


باخت سیاسی، خون های ریخته را برباد می دهد

سراج الدین خلیفه با اشاره به سران قندهاری گفته است که ما کشته دادیم. شما در سیاست می بازید و خون های ریخته شده را برباد می دهید.

 انعطاف نشان داده شود. حقوق زن و انصراف از مجازات های خشن. 

ائتلاف مقطعی ملایعقوب و حقانی ها

عمل گرایان – خارجی ها: حقانی ها عمل گرا تر از طرف دیگر است.

نظامیان عمل گرا اند، ایدیولوگ ها افراطی باقی مانده اند.

خلیلزاد: هوای ارگ و روابط منطقه – پل های خود را منفجر می کنند. جمیعت و ربانی هم با پاکستان درافتاد. 

اکنون نوبت طالبان است که از مسند قدرت، چندان به دساتیر پاکستان به مانند قبل از آمدن به قدرت اعتنا نمی کند. قدرت، هرکسی را هوایی می سازد. 

 غنی درانتخابات با پاکستان ائتلاف مخفی کرد. وقتی انتخابات تمام شد، دو باره ساز مخالفت با پاکستان زد و خط فرضی دیورند را پیش کشید. 

احساسات عمومی دربین طالب علیه پاکستان برانگیخته شده و طرفداران غنی هم با آن ها همراه اند.

طالب پاکستان را متهم به انتقال ظواهری می کنند. لو دادنش را هم به دوش پاکستان می اندازند.

بلاول بوتو شخصا به منطقه رفت اما کابل نیامد. 

ملایعقوب حنا ربانی را ملاقات نکرد. با سفیر پاکستان هیچ ندید. ملابرادر هم ندید. 

شاید صحنه سازی باشد. اما قراین نشان می دهد رابطه طالب و پاکستان دریک تقابل غیر قابل پیشگیری قرار گرفته است.

 استاد یاسرازنزدیکان سیاف و از متحدان طالبان در پاکستان ناپدید شده. جناح قندهار 

می دانند که پاکستان او را اختطاف کرده. ملابرادرعمار یاسر را رئیس دفتر خود ساخته ، پسردیگرش را رئیس تشریفات خود ساخته

ملاشیرین معاون وزارت ضد پاکستان

عناصرپاکستان: متقی. زنش پاکستانی است.

 وزیر تحصیلات عالی. تا زمان احمد ولی کرزی او تسلیم شده بود. با احمد ولی کرزی بود. حقانی ها هنوز با پاکستان اند.از نظر پاکستان حقانی ها به وظیفه خود درست عمل کرده نتوانستند.

برضد طالبان پاکستان کاری از دست شان نیامد. 


افراسیاب درانترنشنال:

سرمایه های عظیم سران طالبان در شهرهای عمده پاکستان

جایداد ملا منصور چند ماه قبل در پاکستان ضبط و به لیلام گذاشته شد.

 قندهاری ها در پاکستان چندان جایدادی‌ندارند و در کنار آن جایداد های مه در افغانستان 

بدست آورده اند به مراتب با ارزش تر از جایداد های کویته و کمپ اکوره ختک است.

غنایم فتح کابل صدها برابر سرمایه گزاری سران طالبان در اسلام آباد، کراچی، امارات و قطر است. 

تنها 120 هزار موتر زره هریک به قیمت اوسط یک صدهزار دالر از سوی سران طالبان غنیمیت شد.