-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ دی ۸, پنجشنبه

پل ارتباط دو جنرال اندراب با طالبان

 


یکی با حقانی دیگری با قندهار رابطه دارند
یک: طالب نفوذی پرتاب کرده بعد عملیات. مسایل را نادیده گرفتند. هیچ عملیات را بدون اطمینان نفوذی انجام نمی دهند.


گویا خیرخواه درقریه مجاور شب یلدا و آتش کرده. چریک ها به دیگران هم اطلاع داده بود و جای شان تثبیت شده بود.

کوماندو چند طیاره پائین سه چرخبال. اول تمام کوماندو ها را نابود کردند. 

بعد پرسونل و امکانات نظامی گسترده به کار گرفته می شود. 

جنگ چریکی در یک محل یک یا دو ساعت است. چند روزه نمی شود. 16 نفر تلفات به شمول خود خیرخواه

اما قومندان قمرالدین زنده است


وقتی همه افرادش اسیر و کشته می شوند. خیر محمد به ارتفاع نزدیک به پارنده پنجشیر. کشفی ها او را دنبال می کنند و کشته می شود. با لیزر زده شده. صورت سیاه و دودی، زیاد مرمی خورده 


فرمانده غازی مرادی، فرمانده عبدالکبار، فرمانده مطلب و احمد ولی اسرار بعدِ زخم‌برداشتن شدید لحظات قبل در بلندی‌های کوه خج جام شهادت نوشیدند.

در سرکوب این ها از تکنالوژی کشفی پیشرفته استفاده شد. 

یکی از توافق دوحه شاید این است که سازمان سیا و طالبان شاید هماهنگی سیا با طالبان ضربه زدن جبهه مقاومت باشد. 

چون جبهه را سیا از برنامه های روسیه هند و ایران می‌دانند و شاید ده ها جاسوس جابجا کرده باشند

برادر جنرال مصطفی با طالبان و دسته جات مافیایی وصل است. یک بچه مامای خیرمحمد خیرخواه هم درهمین شبکه طالب و مافیا داخل است.  

برادرجنرال مصطفی رسول خان محسنی هم با آی اس آی رابطه داشت. سپس قطع رابطه کرد و به استاد عطا پیوست

آی اس آی زیاد تلاش کرد تا رسول محسنی را دو باره در حلقه همکاری بکشاند؛ نتیجه نداد. 

۳۰ ثور ۱۳۹۲ - ۲۰ مه ۲۰۱۳

 به وسیله یک توطئه آی اس آی در دفتر شورای ولایتی بغلان همراه با 13 نفر دیگر کشته شد. 


یعنی اشغال شمال، پنجشیر و کابل بدون کارمستمر چندین ساله نا ممکن بود.

اکنون عامل اصلی قاسم است.

یک زنش در تهران است وزن دیگرش در مشهد

رقابت خونین برسرقدرت بین اندرابی ها باعث این شکست ها شد.

این مصطفی در پدر فساد  در بغلان است.

مسول نظامی ولایت بغلان است. پیسه جبهات بارها اختلاس کرد. 

جنرال مصطفی بعد از تشکیل جبهات مقاومت دوم علنی در شبکه اجتماعی صدا نشر می کرد و مستقیم علیه احمد مسعود جبهه می گرفت. 

از همان ابتداء جبهه اندراب به چند شاخه تقسیم شده بود.

مصطفی در تاجکستان است

 برادرش قاسم با طالب ها تماس دارد خانه هایشان نگهداری میشود و یک تعداد نیرو در قاسان هم دارد.

تامین ارتباطات مافیایی با طالبان به دوش همین قاسم است.

همین اکنون همه دارایی های جنرال مصطفی و قاسم برادرش دست ناخورده در بغلان در اختیار خود شان است.


فرمانده غنی اندرابی با وجود آن که حدود 400 تن رزمنده زیر فرمان خود داشت 

به اثر توطئه مصطفی اندرابی و خلیلی اندرابی  از جبهه بیرون ساخته شد که اکنون در ایران مهاجر است.

مصطفی و خلیل هزینه نقدی جنگ را به خود تقسیم کردند اما غنی را تحریم ووادار به خروج از منطقه کردند. 

خلیل اندرابی قاری ظاهررئیس استخبارات طالب برای ولایت بغلان را درموتر خود انتقال می داد. خلیل با جناح قندهاری رابطه دارد. جنرال مصطفی در جمع حقانی ها است.

درعین حال اختلاف بین مصطفی و خلیل هم بسیار شدید و بی درمان است. هر دو جداگانه با فرکسیون های منشعب شده جبهه مقاومت در ارتباط هستند. فاجعه هم از همان جا می آید.