-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ آذر ۱۷, پنجشنبه

امارت اسلامی طرف یک کودتا پیش می رود

 

امریکا قدرت را به ملاعمر دوم می سپارد

غرب میخواهد ملا یعقوب رهبر آینده طالبان سیاست غرب در کنترول شاخۀ افراطی تر طالب با مشکل مواجه شده

به وسیله فرکسیون ملایعقوب و محفل قندهاری ها عناصر تندرو را به نفع تحقق معاهده مخفی دوحه از صحنه بزند.

یعقوب درتحلیل غربی ها درزعامت طالب عقبه و مشروعیت دارد. بچه ملاعمر است.

دو حمله به هدف کشتن ملایعقوب در اوایل حکومت طالبان شکست خورد.

از آن پس، جای ملایعقوب به قصرهای شیخ قطر و امارات شد.

تدابیر پاسداری از جان وی افزایش یافت. 

امریکا ملاعمر دوم را ایجاد کرده است.

اکنون ما درآستانه جنگ داخلی طالبان و یا در آستانه یک کودتای خون بار قرار داریم. 

جناح افراطی که مستقیم از آی اس آی فرمان می گیرد

نظام آموزش را به هدف گرفتن جایگاه قدرت سیاسی در گرو گرفته است.

پس مشروعیت طالبان زیر سوال رفته.

جناح هیبت الله دشمن اصلی ملایعقوب در بحث قدرت است.

پس از کودتا، معامله سیاسی بر سر تقسیم قدرت با دیگر اقوام و حلقات سیاسی روی دست گرفته می شود.

چرا؟

دیگر راهی نیست.

درمعاهده اعلام نشده دوحه همین چیز پیش بینی و قید شده است. 

یعنی نیروهای ملایعقوب آماده می شوند به استمرار کودتای شبکه حقانی به نفع خودش پایان دهد. درین حال شبکه حقانی نیز دست تماس به سوی همه کشور ها و همچنین جریان های سیاسی و جبهه مقاومت دراز کرده است. 

اما هدف: او باید اول زعامت را از هیبت الله بگیرد.

سپس، شبکه حقانی را تحت کنترول آورد.

به شرط تضمین منابع پاکستان و امریکا، چنین کاری محقق شدنی است.

راه تضمین پروژه درازمدت حفظ پایگاه های امریکا در أفغانستان درهمین جاست. 

ملایعقوب عملا در نقش رهبر طالبان با سران عرب و امریکایی دیدار می کند. 

شاید نوبت به دیدارهای علنی با هند و ایران هم برسد.

با ادامۀ کشمکش انفجاری میان جناح های رقیب طالبان، نقش جبهه مقاومت به عنوان نیروی بازدارنده وعامل سوم برجسته تر می شود. حتی امکان سازش سری بین جبهه مقاومت و شاخه های رقیب طالبان خواهد شد.

حاصل نشود، سیاست کانکریتی کنونی، منجر به تقویت جبهه مقاومت و سقوط طالب خواهد شد.

ملایعقوب آیا به اجازه پاکستان و هیبت الله و خلیفه دست به نمایش های سیاسی می زند؟

بعید است ملایعقوب تابع دستورات قاطع این سه مرجع باشد.

چرا؟

او را برای رهبرشدن آماده می کنند تا حلقه وصلی شود بین کشورهای منطقه و نیروهای سیاسی داخل أفغانستان

اکنون گفته می شود که بحث ایجاد ۴ پایگاه جاسوسی  سی آی ای در نقاط مختلف أفغانستان درجریان است.

اگر این مساله درست باشد، جبهه مقاومت حمایت منطقه ای پیدا می کند. برای کنترول و توقف طالبان، کمک به جبهه مقاومت است. 

ایران و هند و روسیه هیچ گاه مستقیم در نبرد نیابتی أفغانستان نیرو نمی آورند. 

پایگاه ها قبلا وجود داشتند اما چرا برچیده شدند؟

شاهکار طالب بود؟

نه!

فشار مستمر ایران و روسیه بود. این بار نیز امریکا به هدف نخواهد رسید. دسترسی کشورهای همسایه، بیشتر و ریشه دار تر از امریکا است. 

پس هرتعامل یا حکومتی که ایجاد شود، معنی اش است که همیشه روی یک ماین ایستاده باشد. 


دردیدار ملایعقوب با تام وست، داماد سیاسی افغانستان و شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، حاکم دبی چه چیزی بحث شده است؟

روی همکاری ها صحبت شده اما هرگز همکاری تجارتی نیست. أفغانستان چیزی ندارد که دوبی به آن نیاز داشته باشد

جز بستر رقابت سیاسی با قطر و عربستان

وقتی ایران مدعی است که موساد عقب طالبان ایستاده است و اسرائیل با امارات نیز خیلی نزدیک است

این تعامل چه تعبیری می تواند داشته باشد؟


در اعلامیه وزارت دفاع طالبان آمده که آقای مجاهد در دیدار با تام وست«اطمینان داد که افغانستان امن و تمام سرحدات و نقاط فرضی محفوظ بوده و از داخل خاک افغانستان هیچ نوع تهدیدی متوجه کشورهای منطقه ‌جهان نبوده و نخواهد بود.

این درواقع اطمینان امریکا به ایران و آسیای میانه است.


اما ضمانت نیست. 

چون أفغانستان کشوری نیست که صلح و جنگ آن تابع ضمانت باشد. 

یعقوب مجاهد وزیردفاع است اما در رأس یک هیأت حکومت طالبان در امارات با امریکا و شیوخ دیدار می کند

چرا رئیس الوزراء نمی رود؟

چون چیزی که او بحث می کند درصلاحیت ملاحسن نیست.

او مامور یعقوب است. ---------------------------