-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ آذر ۱۸, جمعه

لبخند گرگ خاکستری / کودتای آلمان همان کودتای مونیخ است

 آلمان، خمار عصیانگری علیه امریکا نیست؟
هیتلر 133 سال دریک مسافرخانه مرزی اتریش تولد شده بود اما شهزاده هاینریش 13 در قصر.

جرقه اما یکی است.

شورش پادگان نظامی نیروهای ویژه آلمان واقع در شهر کالو در جنوب غربی

این جنبش اعضای کابینه خود را هم انتخاب کرده بودند

بازداشت ۲۵ نفر از عناصر  نژادپرست به اتهام برنامه ریزی برای کودتا با هدف سرنگونی دولت و نظام دموکراسی، یورش به پارلمان 

«شاهزاده هانریش سیزدهم» 

شهروندان رایش با 21 هزار عضو چه می خواهند؟

ژنرال‌ها و نظامیان بازنشسته که به قتل و ترور و شعله ور کردن فتیله جنگ داخلی برای رسیدن به اهدافشان ایمان دارند


3000 هزار پلیس درایالات و حتی بازداشت ها به ایتالیا و اتریش هم رسید

گفته شده که شاهزاده هانریش 13 با روسیه در ارتباط است.


کودتا درآلمان مثل الماسک درآسمان صاف است. آیا این نخستین بازتاب جنگ اوکراین نیست؟ استخبارات آلمان می تواند طراح این آشوب تبلیغاتی باشد.

یا قیام استقلال طلبی از أوامر امریکا؟

طراحی استخبارات آلمان

آلمان به معنای واقعی مستقل نیست.

بعد از جنگ جهانی دوم، ارتش حسابی ندارد.

ضد قانون اساسی – سلاح مدرن به اکرائین می دهند

آلمان را ممنوع کرده اند.


رستاخیز نظامی شبیه آن چه در زمان هیتلر روی داد. 


کودتای مونیخ یا کودتای آبجوفروشی در تاریخ ۹ نوامبر ۱۹۲۳ توسط آدولف هیتلر و اریش لودندورف طراحی شد.

 این کودتا شکست خورد و برخی از اعضای بلندپایه حزب نازی در جریان آن دستگیر شدند. این کودتا آغاز قدرت‌گیری آدولف هیتلر بود و این آغاز مسیر دستیابی آدولف هیتلر به قدرت و تشکیل آلمان نازی بود.

شهروندان رایش - احیای امپراطوری «رایش دوم» هستند، امپراطوری که سال ۱۸۷۱ پابرجا بود.

جنبش راست افراطی مانند گردان آزوف در اوکراین و اکثر کسانی که با روس‌ها می‌جنگند و روس تبار‌ها را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند.

خطر راست گرایان افراطی « شهروندان رایش» متوجه همه قاره اروپا به ویژه ۳۰ میلیون مسلمان است که در اروپا زندگی می‌کنند.

خصومت ورزی با بیگانگان به خصوص مسلمانان است 

آلمان گاهواره نازیسم است آیا تاریخ تکرار می شود؟

هیتلر : روحیه دشمن خودت را از درون تضعیف کن با کمک غافلگیر کردن و ترس و کارشکنی و به قتل رساندن. این جنگ آینده است.

بحران‌های اقتصادی از جنگ اوکراین و بحران‌هایی مانند انرژی، تورم، هزینه‌های بالای زندگی و مرگ و میر ناشی از سرمازدگی، در حال بازگشت هستند.


دادستانی فدرال آلمان، این گروه را «تروریستی» خوانده

دادستانی فدرال:

 این گروه از نوامبر پارسال مشغول برنامه‌ریزی برای یک کودتای خشونت‌بار و به دست گرفتن قدرت در آلمان بوده‌اند با این باور که تنها از راه «نظامی و خشونت با نمایندگان حکومت» از جمله قتل می‌توانند به اهدافشان برسند.

اما گفته می شود رهبریک حزب سیاسی، قاضی القضات برلین و نظامیان ارشد بازنشسته درین کودتا دست دارند