-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ دی ۲۲, پنجشنبه

کودتای دوم درکابل موفق شد


 خلیفه و یعقوب بی صلاحیت شده اند

جناح قطری، به یک ضد حمله کودتایی آماده شده
حارث جبران، ریاست تکنالوژی وزارت خارجه همراه با چند تن از جوانان پرآرمان و برومند جان باخته اند.

دست‌کم ۲۱ تن کشته و ۲۵ تن دیگر زخمی شده‌اند.

گزارش: جناح ملاهیبت الله حمله کرد. یک هدف شان کشتن عباس استانکزی بود.

هیات آمریکایی بعد از دیدار با محفل انتظار در ترکیه به دوشنبه می رود. بحث حمایت از جبهه مقاومت کاملا غیر واقعی است.


اصل ماجرا چی است؟

20 روز قبل هیأت ازکابل به قندهار رفته بود. بی نتیجه برگشت. 

دومین کودتا ظرف هفده ماه به پیروزی رسیده است

جناح هیبتی ها به کمک انگلیس و پاکستان 

علیه بخش طالبان گوانتانامویی و قطری 

هیبتی ها: گروه قطر و اماراتی و کسانی که در گوانتانامو اجنت شده اند جهاد را فروختند و مرتد شدند. 

درقندهار گفته شده که فرکسیون یعقوب، ملابرادر وستانکزی طرفدار امریکا و خلاف اسلام است

 امریکایی خلاف اسلام است. ریش سفیدان طالب و هیبتی هیچ عقب نشینی ندارد.

 وزارت های مالیه تحصیلات عالی و معارف و اکنون نوبت ریاست استخبارات است. 

شیخ مطیع سفاک اهل پنجوایی قوماندان قول اردوی کابل – به بهانه مظاهرات کابل را زیر نظارت گرفت.

درهمان جریان ندا محمد ندیم وزیرتحصیلات عالی، حبیب الله وزیرمعارف، مالیه را هم از عناصر قطری تخلیه کردند.

کودتا موفق شد. یعقوب و حقانی بی صلاحیت شده اند. اما نقش حقانی ها دو گانه است. 

تیم امریکایی یعقوب برادر و انس به نام میانه رو ناکام شدند.

اکنون جناح قطری به یک ضد حمله آماده گی می گیرد.


 یک گارنیزیون تحت نظارت امریکا ایجاد می شود کودتا را مدیریت کند که قدرت را دو باره بگیرد.

 طالب ایرانی، روسی، پاکستانی، چینی در انزوا هستند. صلاحیت دارند. طالبان انگلیس و پاکستان.

کودتای اول حقانی ها بالای ملابرادر و امریکایی – ارتش رفت کرزی نقش محوری داشت و نیروهای شمال متلاشی شد. و عبدالله و بسم الله 

کودتای دوم انگلیس و پاکستان است.

 باید طالب هندی کنترول کنند و موج ضد امریکایی را هم تقویت کنند. 

داعش را هم دردست گرفته اند.

 زیر پوشش امنیت فعالیت داشت. بدنه داعش زیر مجموعه حقانی است.

پاکستان هم از انگلیس امتیاز می گیرد. همه را می ترسانند. اکمالات یعقوب را قطع کرده و امریکایی ها تامین می کنند. 

کودتای جدید کودتای اول را تکمیل کرد. ازنظر گروه هیبت الله و ریش سفیدان نسل اول طالب، دسته ملابرادرو یعقوب همه امریکایی است.

 یعقوب هم از موتلفین است. کودتای نظامی و ملکی آی اس آی ازقندهارو پشاور کنترول و رهبری کرد. 

استانکزی سخنگوی نیروی ضد کودتا است. زن خلیلزاد، بولتون، وسفرهیأت امریکایی به ترکیه و دوشنبه

مقاومت زیر چتر یک پشتون ایجاد می شود. 

مقاومت موجود تحت رهبری احمد مسعود خار بغل امریکا حساب می شود. امریکا در چند چهره و چند مسیر کار می کند. أفغانستان دو باره درحال قاچاق 

وایگل لییتوم نورستان پاکستان درحال انتقال است. 


بدون فتح پاکستان، فتح ازبکستان نتیجه ندارد


این باغ اکنون محل جلسات و تجمع رهبران طالب پاکستان، ازبکستان، چچین، تاجیکستان و افراد القاعده است


مفتی ادریس بچه أنور دنگر از منطقه خوده کشیده و طرف کوه های غوربند قرار گاه گرفته است. 

ادریس کلان طالب و القاعده است. جلسه مشورتی پاکستانی ها و تاجکستانی و ازبک ها با حضور مولوی عبدالحق وثیق رئیس استخبارات طالبان

ما دردوحه با دنیا و امریکا تعهد کرده ایم که به مجاهدین دیگرکشور ها اجازه عملیات ندهیم . فعلا مصلحت درین است که سرما بهانه جور نشود.

رهبرطالب پاکستان وثیق را تهدید کرد:

صلاحیت نداری بیست سال شما را نگاه کرده و گوشواره های زنانی خود را فروختیم و شما را اکمال کردیم. 

ما باید پاکستان را فتح کنیم و سپس ازبکستان است. جهاد العالمین. 

سکرین های کلان پیش چشم شان و اخبار انفجارات در پاکستان را تماشا میکردند. سبحان الله و نعره تکبیر

بدون فتح پاکستان در أفغانستان روی آرامی دیده نخواهد شد. 

ایران و هند هم آنان را اکمال می کند. نماینده ایرانی ها هم حاضر بود.تاجیک و ازبک هیجانی اند که جهاد در خاک ما شروع شود. رهبران طالب می گویند که تا زمانی پاکستان فتح نشود، فتح ازبکستان و تاجکستان نتیجه نمی دهد. 

حسام: