-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ دی ۲۶, دوشنبه

یفگنی پریماکوف رئیس استخبارات روسیه به داکتر عبدالرحمان در مسکو:

 


احمد شاه مسعود ترور می شود!یفگنی پریماکوف رئیس استخبارات روسیه به داکتر عبدالرحمان در مسکو: 


در اطراف مسکو به یک ویلا برده می شد.

ماه های اول بعد از سقوط کابل بود.

 سال 1997 بود. 

یفگنی پریماکوف: مسعود را می کشند.

او به دکتر عبدالرحمان پیشنهاد داده بود:

 ما حاضر هستیم برای توظیف یک گروپ امنیتی برای حفظ جان مسعود همکاری کنیم. 

دکترعبدالرحمان به پنجشیر آمد و موضوع را در میان گذاشت. 


مسعود مشوش شده بود اما پیشنهاد پریماکف را فوری رد کرده بود.

انشاء الله چیزی اتفاق نمی افتد. مرگ و زنده گی در دست خداست.

اگر از مرگ حتمی با خبر هم باشم، هیچ گاه به این راضی نمی شوم که عقیده کنم که خارجی جان را حفظ کند. 

دو اسیر روسی پیش ما است. مردم همه می گویند که اجنت هستند اگر مفرزه امنیتی بیاید مردم چه بگویند.

به روان فرهادی هم قصه کرده بود.


خانه‌ فضل‌احمد معنوی وزیر عدلیه دوره جمهوری آتش زده شد.

قصرهای زیادی درپنجشیر است که آتش زده نشد.

قصرفهیم، قصر بسم الله محمدی، ویلای عبدالله، کاخ جرات، کاخ قانونی و ویلای انجنیرعارف و امرالله صالح و صد تای دیگر

درکابل، از غنی خاین تا افراد رده میانی درکابل کاخ ها دارند. کاخ های عطا نورو مارشال دوستم زبانزد خاص و عام است.

تنها کسی که قصرو حتی خانه پخته ندارد احمد مسعود است.

چرا کسی آن قصرها را آتش نزد؟

معنوی در زادبوم خودش روی زمین خودش خانه ساخته.

او مقام حکومتی بود و مهمانسرایی برای پذیرایی و کتابسرایی برای کسب معرفت داشت.


اما چرا شماری از سطحی نگران، از آتش‌زدن این خانه و کتاب‌خانه خوشحال و هیجانی شده اند؟


معنوی زمانی که مستندات جنایات وقتل عام ها در پنجشیر را به دادگاه لاهه ارجاع داد، کوچک ترین تاوانی که باید می پرداخت، حریق همین خانه بود.

خرسندی یک دسته ازمردم، رگ وریشه های چند لایه دارد که بهتر خود شان بگویند که از چه می سوزند.

حال گپ آمد.

 در بین کسانی که درکارزار حریق خانه معنوی درشبکه اجتماعی دهل وسرنا زدند. کسانی هستند که خانه های پدری شان شاندارتر ازخانه کوهی فضل احمد معنوی است.

حتی کسی است که پدر و پدرکلانش ده ها جریب زمین را غصب کرده و در گل گل میری های حکومت موقت در 2003 زمین های دولتی را به شکل زورآباد به مردم فروخته اند.


عجبا! این نسل را چی شده است که از حریق یک خانه و کتابخانه شادمان وارضاء می شوند. این جا باید یک جامعه شناس  عقده‌ها را اگر مسیر ندهید، از شما دلقک‌های اضافه‌گو می‌سازد، آنگاه حتی سخن حق شما هم به دیگران تاثیر نمی‌گذارد. این بناها دوباره اعمار می‌گردند، هیچ‌کس در زمین پدری دیگر خیمه نمی‌تواند زد.