-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ دی ۲۹, پنجشنبه

مولوی عبدالسلام ضعیف: خورد وکلان از طالبان وحشت می کنند!

 

هشدار به سپرده گزاران بانک های افغانستان

پاکستان بر معدن لییتیم نورستان قبضه کردخبر می رسد که از بانک های کابل به همه سپرده گزار های مقیم خارج از أفغانستان گفته شده که صاحبان پول در بانک ها به هدف فعال نگهداشتن حساب های شان دربانک، باید با شماری از اسناد و مدارک به کابل حاضر شوند.

در غیر ان حسابشان برای همیشه بسته میشود .

این یک اتفاق به شدت نگران کننده برای مشتریان بانک هاست که دراثر تحولات یک ونیم سال اخیر از مجبوری به خارج پناه برده اند.

بحث های هم وجود دارد که پول های کسانیکه در کشور حضور ندارند به بانک مرکزی انتقال میکند .

این یک توطئه طالبان است.

سجاد نورستانی: حفاران و انجنیرهای پاکستانی در منطقه وایگل نورستان به بهانه جاده سازی مشغول استخراج ماده لییتیوم هستند.

فلز لیتیوم دارای خواص بسیار جالبی است. بسیار سریع با آب واکنش نشان می دهد و تبدیل به اکسید میشه – ترکیب شیمیایی

 در شرایط محیطی خاص نگهداری می شود

کیفیت بالای این فلز در هدایت جریان الکتریکی است، هادی قابل قبول جریان التریکی نام برد.

در صنایع مختلفی استفاده می شود، از جمله این صنایع می توان به صنعت هوایی، پزشکی و بسیاری دیگر از صنایع 

عبدالسلام ضعیف:

به دوستان گفتم: 

چرا چرا با وجودی که ما به جوانان پیام صلح و آرامش آوردیم، از دیدن ما دل و نادل شده اند.

 یک زمانی کابل به چند بخش تقسیم شده و سراسر روزها شاهد مرگ و ویرانی بود. 

حالا که امن وامان است بازهم آن ها ازما می ترسند؟

مورد دوم؛ روز بعد به یک به یک جایی رفتیم که کودکان با هم بازی و ساعت تیری می کنند. 

مگر آن ها هم همین که ما را دیدند بازی و ساعت تیری را گذاشته طرف خانه های شان رفتند.

به دوستان گفتم: 

این صحنه را هم تاریخ وار به یاد داشته باشید. 

کسی نوشته: آرامی درکجاست؟ به چشم مردم خاک نزنید.

هر روز أجساد نظامیان سابق را به خانه های شان روان میکنید.

وخود شما هم هرروز از سوی داعش خراسان کشته میشوید. رحیم الله حافظ، حافظ حمدالله و ملامجیب الرحمان درداخل مساجد کشته شدند؛ امن و آرامی همین است؟


این رقم آرامی وامنیت دروغین را حکمتیارهم هر جمعه تبلیغ میکند.

یادش رفته که با ظهورطالبان او در مسجد کمپ شمشتو درخطبه نماز جمعه گفته بود:

 تحریک طالبان را انگریز ها ساخته اند. 


ظرف یک ونیم ساعت، گفته می رفت که طالب یک نظام سچه اسلامی ره آورده. بعد گله میکرد که فلان قوماندان مرا زندانی کرده.

 بعد گفت که به زنان و دختران اجازه تحصیل نمیده، از اسلام دور شده

درتازه ترین مورد: نظام طالب آخرین امید اسلامیست ها است.

خود شان إحساس امنیت ندارند. یک رنگ می گویند که طالب امن و امان به مردم آورده. بازار تابوت سازی هیچ سرد نشده. اما این ها دروغ خود را تکرار می کنند. 

چرا حکمتیار از عاقبت کار اسلام گرایان به تشویش شده؟

حکمتیار بهتر ازهرکس دیگر می داند که دسته جات اسلامی دردنیا و خاصتا در أفغانستان چه ها کرده اند که اکنون تصویرخطرناکی از آینده و حال در ذهن خود شان ایجاد شده است. 


جنرال حمید ګل از پدران گروه های جهادی  و طالبی زمانی گلبدین و حقانی را به عنوان پاکستانی های خوب و برگزیده توصیف کرده بود. 

و چه عالی تصویر داده بود. 

منظور حمید گل این بود که این دو نفر به مراتب بیشتر از هر پاکستانی دیگر نسبت به منافع پاکستان صادق و وفادار اند.


این مساله باید به گفتمان مسلط در وضعیت رقت بار کنونی تبدیل شود.

اگر شرایط مساعد باشد همین سی میلیون نفوس أفغانستان، قلمرو نورانی نظام شرعی طالبانی را ترک کرده و بدون آن که نامی از کشورهای اسلامی بگیرند، خود را به سرزمین های غیر اسلامی می رسانند.

حتی با آن که خطر مرگ حتمی خودو خانواده درمیان است سر به صحرا و کوه ها می زنند. داروندار خود را می فروشند به قاچاقبر می دهند که خود را از زندان اسلام گرایان نجات دهند.

منیر اکرم، سفیر پاکستان در ملل متحد، به جای آن که غم وضعیت انفجاری اقتصاد و بی روزگاری در پاکستان را بخورد.

در هفته‌ نامهٔ نیوزویک گفته است که شاخهٔ خراسان داعش در افغانستان در حال قویتر شدن است و از خارج پول به دست می‌آورد.

باید با طالبان کمک مالی شود. اگر چنین نشود نفرات طالبان خود به داعش یک جا می شوند.

منظور اصلی اش این است اگر جهان به ما پول ندهد، داعش به صحنه می آید و نظم أفغانستان را خراب کرده و منافع کشورهایی که طالب را در أفغانستان به قدرت رسانده اند، سخت تهدید می شود. 

منیراکرم نمی داند که امروز یک دالر امریکایی در إزاء 255 کلدار پاکستان مبادله شده است.