-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ دی ۳۰, جمعه

ملاصبور گردیزی- جاسوس طالبان درایران

 

اعتراض لطف الله مشعل علیه فرهاد دریا

مشعل، در امنیت ملی با شبکه حقانی رابطه داشت

 


یک فردی هم بنام ملا صبور که از سادات شیعه گردیز 

وظیفه: از طرف استخبارات طالبان، افراد و حلقات مخالف طالبان را در داخل ایران شناسایی می کند


ملا صبور گردیزی چند دوره به ایران رفته وآمد کرده و در شهرهای مشهد، تهران و أصفهان، برای تشکیل یک گروه کاری برنامه ریزی کرده است. 


در دفتر مشهد هم نفوذ نموده است.

این فرد در زمان جمهوریت به جرم ارتکاب چندین ماین چسپکی و انفجار در شهر کابل توسط امنیت ملی گرفتار و تحویل امریکایی ها گردیده بود

 بعد از سقوط نظام از زندان رها و مستقیم به عنوان مسئول استخبارات در یکی از حوزات غرب کابل تعین گردید.


 لطف الله مشعل

آوازخوانان دلار و وطن پرستان دروغین

لطف الله مشعل سخنگوی پیشین امنیت ملی می گوید که از فرهاد دریا نوه شادروان شیرخان خروتی شکایت نکنید که چرا به پشتون ها اعتراض می کنی؟

او برای پول دست به هر کاری خواهد زد. هر آهنگی برای " اهداء کنندگان " یا حمایت مالی ایجاد می کند.

این روزها پولی که به نام (مقاومت) برای اجرای توطئه های حامیان خارجی جمهوری ساقط شده بین سیاستمداران فراری غرب توزیع می شود، بخشی از آن به فرهاد دریا داده می شود که علیه پشتون ها سرودهای سیاسی می سازد. و دولت فعلی

فرهاد دریا و نماینده مالی او هارون قرغه تجربه خوبی در این پروژه ها دارند. قرارداد با دکتر فضلی و محب برای آهنگ های سیاسی به چند میلیون دلار رسید.

زمانی که من در سال 1994 مسئول مطبوعات امنیت ملی بودم، رحمت الله نبیل رئیس وقت، فرهاد دریا و هارون قرغه را به دفتر من فرستاد تا در استودیوی مجهز ما یک کلیپ تبلیغاتی در حمایت از ارتش و پولیس ملی بسازند.

وقتی فرهاد دریا به دفتر من آمد، به گرمی از سوی ما استقبال شد، او استودیو ما را دید و از آن خوشش آمد. علیرغم اینکه بازدید از استودیو برای عموم ممنوع بود، اما به دستور آقای نبیل به ایشان اجازه ورود دادیم. 

وقتی بحث ساخت کلیپ مطرح شد، هارون قرغه، نماینده مالی به من گفت که هر کلیپ دریا صاحب سه تا چهار هزار دلار می ارزد. اما به احترام آقای نبیل و امنیت ملی دو لک دالر از شما می گیریم.

گفتم: چرا اینقدر پول به شما بدهیم. می گویید برای حمایت از ارتش و پلیس آمده اید پس یک کلیپ کوتاه برای ما مجانی بسازید. هارون قرغه خندید و گفت: مشعل صاحب کار رایگان لطفی ندارد و ما هیچ وقت مجانی کلیپ درست نکرده ایم.!!

بهش خندیدم و گفتم الان اینقدر پول نداریم بعدا صحبت می کنیم. همان بود که رفتند و برنگشتند.

نه از اوضاع پرسیدند و نه ملی گرایی وطن پرستی دروغین و ناسیونالیسم ترانه های تجاری آشکار شد.

ما آن کلیپ را برای یک لک افغانی و یک وطن پرست هنرمند ساختیم.

فرهاد دریا با حمایت از یاغیان مقاومت و توهین به پشتون ها با کمک اروپایی ها و آمریکایی ها پول زیادی به دست خواهد آورد.

اما آنها ریشه هنر و موسیقی خود را با تبر بریدند و روح پدربزرگ مشهورشان مرحوم شیرخان خاروتی را در قبر شکنجه خواهند کرد. 


 در بیست سال من که در داخل امنیت بودم همی لطف الله  مشعل لغمانی تا ریس بخش جنگ روانی و سخنگو امنیت قبل رسید.


  با چندین سفارت خانه رابطه داشت

 به انگلیس ها کار می‌کرد، 

 با آمریکایی کار می‌کرد، 

 با نروژی ها تماس داشت 

 با کانادایی رابطه بر قرار کرده بود

با شبکه حقانی رابطه داشت

 گزارشات امنیت برای شبکه حقانی می فرستاد

 برای زندانی های شان سهولت بوجود می‌آورد.

 حالا فرهاد دریا آوازخوان دالر قلمداد می‌کند. 

خودش همی حالا برای ام ای ۶ انگلیس از بین طالبان از قوماندان های تی تی پی و محلات شان در لغمان ننگرهار و نورستان برای انگلیس می‌فرستد.

 تا انگلیس برای ای اس آی بدهد