-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ دی ۲۷, سه‌شنبه

عمران خان: حمله به افغانستان بسیار خطرناک است!


پاکستان در اوج گرسنه گی رسیده

مردم برای یک بوجی آرد با هم می جنگندپاکستان در اوج گرسنگی دست و پا می زند. 

بعضی از نان فروشی ها و هوتل ها از بهر کمبود و گرانی آرد بسته شده اند. مردم پشت بوجی های آرد می دوند، بعضی ها زیر پای له شده و مرده اند.

در جا های که آرد پیدا میشه یا ارزان به دست میایه، مردم با یک دیگر جنگ میکنند

در بعضی جا ها، وقتی مردم پشت بوجی های آرد می دوند، بعضی ها زیر پای شدند و مرده اند


دولت پاکستان در پی بحران اقتصادی دستور داده است مراکز خرید و بازارها هر روز زود تر از موعد تعطیل شوند.

خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان:

اقدامات اتخاذ شده موجب صرفه جویی ۶۲ میلیارد روپیه پاکستان ۲۷۴.۳ میلیون دلار برای این کشور خواهد شد.

وقوع سیل در ماه اوت سال گذشته (مرداد ماه) و از بین رفتن محصولات زراعی، در افزایش قیمت‌ها بویزه در بخش مواد غذایی موثر بوده است.

هنوز صندوق جهانی ۱.۱ میلیارد دلاری را که قرار بود در ماه نوامبر سال گذشته پرداخت شود، تایید نکرده و پاکستان تنها دارای ذخایر ارزی کافی برای واردات یک ماهه است.

حرف های عمران خان در 7 روز پیش:

طالبان پاکستان سلاح های پیشرفته امریکایی نزد شان است، پولیس پشتونخواه قادر به مقابله با آن ها نیست.

طالبان پاکستان جنگ دیده و سر سخت هستند. پولیس پاکستان در مقابل کم رویه و ترس از جان دارند.

 حملات طالبان پاکستانی جان بسیاری از پولیس ها را گرفته

چرا؟

آنها هنر جنگ با یک گروه مثل طالبان را ندارند و بجای مردم، جان خودشان را نجات میدهند.

عملیات نظامی ارتش پاکستان هم بدون کدام جور آمد سیاسی و دیپلوماتیک با طالبان پاکستانی، نتیجه مثبت ندارد. 

ارتش شاید بتواند در کوتاه مدت طالبان پاکستانی را ضربه بزند، اما بدون کدام معامله سیاسی، جنگ ادامه می یابد.

عمران خان می گوید که متاسفانه چیزی که بسیار در نظر من خطرناک است، عملکرد و حرف های چند وزیر نادان و غیر مسئول پاکستانی است که میگویند ما به افغانستان حمله می کنیم.

 اینها هیچ فهم از افغانستان یا وضعیت فعلی ندارند.

وزیران حکومت  در مورد مناطق سر حدی قبایلی هیچ چیزی نمی دانند. 

این چنین حرف های غیر های مسئولانه وزیران پاکستانی، روابط بین طالبان افغانستان و حکومت پاکستان را تخریب میکند و این منجر به دراز شدن جنگ در پشتونخواه خواهد شد.

عمران خان میکوید که وزیر خارجه پاکستان، تمام دنیا را میگردد، اما مهم ترین جای یعنی افغانستان ، تا به حال سفر نکرده است. 

من که در قدرت بودم، بسیار به زودی شاه محمود قریشی را به افغانستان فرستادم. اما اگر شما روابط با طالبان را خراب کردید، این ها به عذاب ما مبدل خواهند شد.