-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ دی ۱۳, سه‌شنبه

شطحیات چاپلوس جوان به احمد مسعود

 

باندیست ها چطور ازمقاومت گپ می زنند؟
یکی میراث منحوس باند اشرف غنی بعد از سقوط جمهوریث این است که گاه بی هنر ترین کارتن کلان های پروژه ای، به جای همدردی با مدافعان افغانستان در برابر طالب،

به احمد مسعود چنگ و دندان نشان می دهند.

از اسهال زبانی رنج میبرد و از طفولیت عقده حقارت شخصیتی دارد. 


ناظران، افراد کار فهم و دارای نگاه راهبردی که ازاطرافیان


 احمد مسعود انتقاد می کنند، درخط مسئولیت ایستاده و سودای

 پاسداری از فرهنگ، مدنیت و تاریخ أفغانستان را دارند.

 

اما درد تمیم عاصی -  مأمور حنیف اتمر، تیمار شدۀ شبکه 

اجنتوری و ناگهان پیدا شده در دوران جمهوری از چیست؟

وقتی ما انتقاد می کنیم؛ سال ها درین وطن رنج برده، نشان دست و کارنامه ما برای دفاع ازافغانستان قابل مشاهده است. 

آدم هایی ازجنس تمیم دفعتاً از کجا پیدا شدند؟

صد ها تن از بی ریشه ها و بیگانه با تاریخ و فرهنگ أفغانستان

 درمعیت غنی و کرزی وخلیلزاد حشره وار بر أفغانستان فرود آمدند و هرچه از دست شان آمد کردند وبا دست های پر از خیانت به وطن های اصلی خود رفتند.

سقوط جمهوری طشت بسیاری را ازبام رسوایی به پائین انداخت

وقتی از مقام های باد آورده افتادند؛ آنگاه متوجه شدند که هیچ کاره بوده اند چون پوقانه ذهن شان به غلط باد کرده بود، به مارمولک های عصبی تبدیل شدند. 


عاصی از لحاظ جنسی Gay یا همجنس باز هست. به همین دلیل مفعول‌بودن در جوانی پدرش وی‌را عاق کرده‌ بود.

کسی که قومیت ونسب تباری خوده پت می کند

هدفش چیست؟

گاهی تاجیک و گاهی هم پشتون میخواند.

پدرش کارمند سیلوی پلخمری وساکن همانجا بود. 

او از کانال سفارت کانادا به وزارت معادن رفت از آنجا بدلیل بد اخلاقی اخراج شد و به یک طریقی به تیم اتمر راه یافت. 


بازاریابی برای خود:  باید به فکر عصر پسا اشرافیت جهادی و مقاومتی باشیم. این کار نیاز به سازماندهی، برنامه ریزی و بسیج دارد. 


اول بیخ و بنیاد موقعیت خود را شرح بده که چه کاره ای


مقاومت تنها متوجه جبهه پنجشیر نیست بلکه شامل حکمتیار، ( غلط) محقق، خلیلی و دیگر خاندان ها جهادی و مقاومتی می شود که در ۲۰ سال گذشته از نام ما صاحب جاه و جلال و میلیون ها دالر شده ولی روز امتحان از همه پیشتر فرار کردند

( نام ما؟ رد پایته نشان بده خودت کجا بودی؟)


برماست تا روی نظم پسا اشرافیت جهادی و مقاومتی فکر و برنامه ریزی کنیم. 

قرار نیست اینها نسل به نسل بالای ما زیر عنوان نسل دوم و سوم جهاد و مقاومت حاکمیت کنند. 

حاکمیت کجاست؟

وطن به وسیله شما ازدست رفته، حاکمیتی نیست که سهم برسد.

بوسیله اتمر معاون وزیر دفاع مقرر شد.

معنای شاگرز و کین گرز را می فهمی؟

 برای خوشخدمتی به غنی مقاله ای تحت عنوان Ghani omics یا اقتصاد غنی به زیان انگلیسی در نشریه فارن پالیسی نوشت 

) به انگلیسی ایکنامکس اقتصاد را میگویند عاصی با خلط کردن نام اشرف غنی با اقتصاد اصطلاح جدید ابداع کرد یعنی غنی‌نامیکس (

که در بخشی از آن مقاله چنین امده:


«افغانستان برای اولین بار در تاریخ خود رئیس جمهور دارد که اقتصاد را بر امنیت ترجیح می دهد.

 غنی بیشتر وقت خود را صرف تدوین سیاست‌ها و برنامه‌ها برای معکوس کردن مارپیچ نزولی اقتصادی افغانستان می‌کند و کابینه‌اش را وارد عمل می‌کند.

 او ساعت‌ها به وزرا و دیگر مقامات خود برای اجرای پروژه‌های کلیدی زیربنایی، کشاورزی و توسعه معدنی سخنرانی می‌کند.


غنی یک بازیگر فعال در معماری اقتصادی منطقه، بلکه در حال ارائه ایده‌ها و دیدگاه‌های جایگزین و مکمل برای طرح‌های اقتصادی منطقه‌ای مانند اتحادیه اوراسیا و کمربند اقتصادی جاده ابریشم است.

تو بیا از همین یاوه سرایی های خود دفاع کن.

غنی و شریک او در حکومت وحدت ملی، عبدالله، رئیس اجرایی، راه را برای توسعه اقتصادی قوی در افغانستان و منطقه هموار می کنند.

چه تهمت بزرگ به غنی خائن و عبدالله.

 Ghaninomics، 

برای ایجاد یک اجماع اقتصادی و تجاری منطقه ای، این پتانسیل را دارد که یک سیاست برد-برد برای کل منطقه باشد. آنچه اکنون مورد نیاز است، اجماع منطقه ای برای تبدیل افغانستان به یک دوربرگردان ترانزیتی و نه یک بن بست است.»


در بدل نوشتن یک مقاله به واسطۀ تمیم عاصی درنشریه فارن پالیسی که به شدت رنگ و بوی چاپلوسی و ذلت داشت؛ غنی خائن پذیرفت که عاصی با حفظ مقام معینیت وزارت دفاع به یک بورس دو ساله به انگلستان برود.

تصور کنید که نخست یک معاون وزارت دفاع کشور در حالت جنگ بعد از معاون شدن به درس بپردازد و ثانیا تا دو سال با حفظ معاونیت خارج از کشور باشد و امتیاز معاونیت و بورس‌ را همزمان بگیرد.


بعد از رفتن اش به انگلیس اتمر برکنار شد و محب تیم ‌خود را به‌وزارت آورد و در نتیجه عاصی هم از وزارت دفاع حذف شد. اما، محب برادر تمیم عاصی (ضیا عاصی) را بعنوان مشاور و بعدا رئیس تعیینات مقامات ارشد سکتور امنیتی تعین کرد. 

ضیا عاصی ۳۱ سال داشت و اصلا از سکتور امنیتی بوی هم‌نمیبرد و در رشته اقتصاد تحصیل کرده بود. 


تمیم‌عاصی بعدا منتقد غنی شد 

درعین حال به درگاه محب عارض شد که مرا به حیث سفیر در قطر مقررکن

محب ‌و داکتر‌فضلی خندیدند و برایش پیشنهاد کردند که یگانه کاری که فعلا به عاصی می‌توانند تقرر خانمش رویا عاصی به وزارت خارجه است. عاصی از بسکه درمانده بود همان پیشنهاد را هم رد نکرد و در روز های اخیر جمهوریت خانمش در ریاست ارشیف وزارت خارجه در بست چهار تعین شد (یکجا با خانم لطف الله نجفی‌زاده).


بعد از سقوط عاصی به انگلیس پناه برد.

 درخواست ویزا اش را امریکا دو بار رد کرد.

 چند ماه قبل به پاکستان آمد و در آنجا ملاقات های با مامورین پایین رتبه ای اس ای داشت. آنجا برایش گفتند که جهت کسب اعتماد پاکستان و طالبان باید کاری بکند. 

آن کار همین تویت های شطحیات غیر مسلکی و غیر اخلاقی بر ضد احمد مسعود است. 

من هم مخالف سیاست احمد هستم اما از لحاظ شخصی بوی احترام دارم چه موقف اش واضح است. تا به حال حتی طالبان هم به این شیوه بازاری به احمد نه تاخته اند و از وی‌با احترام لازم نام میبرند.