-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ دی ۱۶, جمعه

فرمان هیبت الله: با پاکستان مقابله نکنید!

 

گسترش لواطت در قول اردوی منصوری

پول های چاپ شده به قندهار انتقال یافت



 پول تازه چاپ شده برای حکومت به بانک نرفته تمام اش به کندهار انتقال یافته است اگر در صورتی اوضاع خراب شود از پول برای برنامه شان تضمین باشد .


فرمان امیرالمؤمنین طالبان به اداره ها واصل شده

 در مورد قطع رابطه آن عده طالبان که با تحریک طالبان  پاکستان در تماس اند،

هیبت الله  از تمامی مسوولین طالبان  می‌خواهد که بخاطر منفعت های شخصی شان و یا هم عقده های که با دولت پاکستان دارند، با گروه تی تی پی یا طالبان پاکستان همکاری نکنند.


همه چیز را به الله حواله نمایند، خود و مملکت را در برابر پاکستان‌ قرار ندهند.

ازفعالیت های تی تی پی جلوگیری کنند.


جنگنده‌های پاکستانی در ساحه سلالا از مناطق ولسوالی گوشته ننگرهار بمباران کرده‌اند. بمباران قول اردوی خوست

هدف: ایجاد شگاف که بعدا به وسیله عناصر امریکا و پاکستان پر شود. باید جنگ داخلی زود نتیجه بدهد. این حملات بدون طرح پاکستان و امریکا نا ممکن است.

رهبران تی تی پی تحت حمایت قدرت های منطقه ای اند. این نیروی زنده و آماده، علیه پاکستان حفظ می شود.

سرزمین جنگ های نیابتی


گسترش لواطت در قول اردوی منصوری

قرار گزارش ریاست ۰۷۰۰ شخصی به اسم  حاجی محمود که یک لواطت کار مشهور  است در قول اردوی منصوری در صف مجاهدین داخل شده،  تعدادی از بچه های نو جوان که تازه به صفوف طالبان داخل شده اند . توسط این شخص مورد تجاوز قرار گرفته است.

 تعدادی از نوجوان با دیدن این وضعیت دوباره فرار نموده اند. در گزارش آمده 

اطلاعیه: چنین اشخاص لکه ننگ برای جهاد مقدس و امیرالمؤمنین است. ریاست استخبارات باید تدابیری برای چنین اشخاص بگیرند.


دروغ ذبیح الله مجاهد

جنگ با گروپ های جوانان که از زنده گی سیرآمده اند.

در ساحات ( شهدای صالحین و قلاچه مربوط حوزه هشتم شهر کابل و نیز در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز) سه مخفی کاه آنها هدف قرار گرفت.

هسته های مقاومت مردمی تحت نام داعش پیوسته سرکوب می شوند. زنان و مردان را ازین مناطق دستگیر کرده اند.

داعش وقتی پیدا می شود. باید از زمین یا هوا بیاید. هر دو مسیر زمین و هوا برای داعش، پاکستان پایتخت جنگجویان خاریج است. 

داعش بخشی از شبکه حقانی است وشبکه حقانی مستقیم از پاکستان رهبری می شود. 

وقتی می گوییم بخشی از شبکه حقانی است دلیلش این است که داعش با طالبان کاری ندارد. 

 اگر با طالب هم آهنگ نبود تا حالا صد ها انفجار می‌دادند و ده روسای طالبان ترور می‌کردند ولی نکردند 

این نشان می‌دهد که هماهنگی کامل بین داعش و طالبان وجود دارد تنها محور ملا برادر با داعش رابطه ندارد دیگران شان دو کارت دارند کارت داعش مخفی در جیب شان است و کارت طالبان سر جیب شان

یک فرمانده طالبان مدتی پیش در شکردره مهمان بود.

نیم شب که شد گفتند با ۱۵ نفر کابل می‌رویم

میزبان: در راه داعش گیر تان می‌کند نروی

از روی مهمان نوازی این حرف زد

 قوماندان طالب خنده کرد از جیب خود کارت داعش کشید و به دوست خود گفت تمام طالبان هم طالب اند و هم داعش و کارت داعش دارند.

کدام خطری به ما نیست. خاطرت جمع

 این ها همه طالبان شب داعش می‌شوند روز طالب

 مولانا ادریس پسر انور دنگر مدتی میان قوماندانی امنیه کابل بود در ضمنا با داکتر شهاب مهاجر رهبر داعش هم رابطه مخفی دارد خودت حالا بگو بین طالب و داعش کدام فرق است