-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ بهمن ۳, دوشنبه

رقص زنان امربالمعروف درمحفل عروسی!

 

اجنت های طالب درمیان مهاجران درایران

دیوید پترائوس از وخامت وضع هشدار داداستخبارات طالبان به تمام‌ کتاب فروشان ‌پل باغ عمومی فورمه جاسوسی توزیع کرده که هرچیزی را در شهر دیدید برای ما خبر بدهید. 

از همه عکس فورمه خانه پری و امضا گرفته،  برای جاسوس این بیچاره حیران مانده لقمه نانی بدست بیاورند یا مردم را در گیر بدهند و جاسوسی کنند.


 دوم شب که می‌شود طالبان گروه گروه  شبانه به هوتل های عروسی درکابل داخل می‌شوند. 

 به بهانه این که مخفیانه رقص و بازی نباشد.

 نان مردم‌می‌خورند می‌روند. 

 این کار همه روز شان شده نان مفت مردم،

 نکته جالب این که در سالون زنان همیشه آهنگ ساز می‌باشد 


هم به شکل زنده یا در کست می‌گذارند در بین خود شان


گروه تفتیش طالبان شامل زنان امربالمعروف بل معروف را در بین زنان روان می‌کند،  تا زنان را در بین خودشان کنترل کند و مانع شادی و خوشی شود.


 اما اخیراً درکابل اتفاق جالبی افتاد

 

در هوتل بی نظیر  چند شب پیش عروسی پروانی ها بود ، در میان محفل زنان آهنگ ها چالان بود و در بین خودشان رقص و بازی هم بوده 

درین اثنا چهار تا زن ازاداره امربه معروف طالبان بخاطر کنترل وضعیت داخل می‌شود ، زنان صاحب محفل اول برای شان نان می‌آورند وقتی غذا صرف می شود بعد آهنگ مست در کست می گذارند و محفل گرم می شود و بعدا زنان امربه معروف را همی گرفته یک جایی به رقص و شادی برمخیزند.


 چنان زنان ام  بل معروف می رقصانند که تا دلت شود بعدش رخصت شان‌می‌کنند عکس هم از رقص شان‌میگرند!

طالب با فرهنگ و زنده گی مردم نمی تواند مقابله کند. طالب یا تغییر میکند یا مدغم شده و یا نابود می شوند.  


از هر نفر شصت هزار افغانی. ریاست پاسپورت پنجشیر

ده ها تن از  کسانی که پیشاپیش پول تحویل کرده اند، با خشونت از دفتر پاسپورت بیرون کشیده شده اند. مثال یک خانواده هشت نفری هشت هزار دالر پرداخته اند اما دست شان خالی مانده است.


دیوید پترائوس، رئیس پیشین (سی‌آی‌ای):

«از بد به بدترین در حال پیش رفتن است.

 چشم انداز آینده افغانستان تحت کنترل طالبان «کاملاً مبهم» به نظر می‌رسد و او هیچ نشانه‌ای از پیشرفت نمی‌بیند. 


وضعیت زنان در این کشور تاریک است، «آنچه شما می‌بینید تحمیل مجدد نوع رژیم با تفسیر قرن ۸ از اسلام فوق‌محافظه کارانه است که به افغانستان بازگشته است، پس از ۲۰ سال فرصتی که ما با حضور خود در آنجا فراهم کردیم.

«نتیجه خروج امریکا نه تنها دلخراش و غم‌انگیز بود، بلکه کاملاً فاجعه‌بار بود و این ارزیابی طی یک سال و نیم گذشته به طور فزاینده‌ای تایید شده است

او افزود: «وضعیت بسیار ناامیدکننده است. برای مدت بسیار قابل توجهی فراتر از سوء تغذیه تا گرسنگی است. بخشی از جمعیت و اکنون علاوه بر آن، با هوای بسیار سرد زمستان مواجه است


استخبارات طالبان اخیراً افرادی را به ایران اعزام کرده‌اند تا با نفوذ درمیان تجمعات نظامیان پیشین، فعالان سیاسی و مقام‌های دولت پیشین،گزارش فعالیت آنان را دریافت کنند. این افراد، عکس و مشخصات افراد مخالف طالبان را به استخبارات طالبان می‌سپارند تا هنگام بازگشت، در مرز بازداشت شوند.

یک نفراین جاسوس ها ازپنجشیر است. از یک دفتر به دیگر دفتر می رود.

منابع می‌گویند که 250 کارمند غیر پشتون، از ریاست عمومی امنیت داخلی وزارت داخله زیر اداره طالبان اخراج شده اند. پیش از این نیز ده‌ها تن از کارمندان حکومت پیشین از برخی از نهادهای دولتی دیگر به گونه دسته جمعی برکنار شده بودند.


مولانا حامدالحق، رئیس مدرسه حقانیه: «من فکر می‌کنم سیاست اسلامی امارت [طالبان] در این زمان این است که [چون] دنیا با ما همکاری نمی‌کند، دست دوستی دراز نمی‌کند… بنابراین فکر می‌کنم آنها این کار را از روی عصبانیت کردند.»