-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ دی ۲۷, سه‌شنبه

در افغانستان، خود جنایت کاران، خود را عفو کردند!

 

کلید اول نزد فضل احمد معنوی است

کلید دوم در دست حنیف اتمر استبراساس قانوني که زمستان سال ۱۳۸۵، از سوی ولسی جرگه به تصویب رسیده است؛ مرتکبین موارد جدی نقض حقوق بشر از جمله جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت طی سی سال گذشته، از معافیت برخوردار می شوند.

اسفند ۲۰, ۱۳۸۵

مجلس شورای ملی افغانستان روز شنبه طرح بازنویسی شده عفو جنایت کاران جنگی افغانستان را تصویب کرد. 

پیش ازاین، حامد کرزی در لایحه جنجال برانگیزی که خواهان عفو تمام جنایتکاران جنگی دهه های گذشته شده بود تغیراتی ایجاد کرده و آن را به پارلمان بازگرداند. براساس تغییرات جدید قربانیان جنایات جنگی در صورتی که خواهان مجازات جنگ سالاران باشند می توانند آنها را به دادگاه ببرند.

اما هیچ چیزی اتفاق نیفتاد. هزاران جنایت کار ارشد ومیان پایه حکومت و دولت، بنادر و سفارت ها را تصاحب کردند.

با وجود آن

افغانستان از ۲۰۰۳ بدینسو عضو دادگاه کیفری جهانی است، تاکنون هیچ اقدامی نشد

چرا؟ 

کل گپ درهمین چرا است. 

اول این که هیچ کسی حاضر نمی شود خودش را محاکمه کند. 

دوم؛ دنیا با جنایت کاران متحد بود. حالا نیز که أفغانستان را به تروریستد دادند با همه جنایت کاران شیرو روغن اند.

پس از تحویل دهی افغانستان به طالبان، قانون پوه فضل احمد معنوی پروندهٔ افغانستان را به این دادگاه سپرده

این درحالی است که معنوی علیه هر گونه اقدام  داده گاه بین المللی برضد جنایت کاران ایستاده گی کرده

دریک اقدام مضحک افغانستان تنها کشور عضو این دادگاه است، که رسمآ درخواست نموده که از رسیده گی به جنایات ضد بشری در أفغانستان منصرف شود.

تیر خوده بیاره 

دادگاه مذکور، پس از ۲۰۰۷ قضیه افغانستان را مورد ارزیابی ابتدایی خویش قرار داده  و از  ۲۰۱۷ به بعد،

تلاش کرد موضوع رسیده گی به جنایتکاران درافغانستان را را دردستور کار قرار دهد. 

اما نتوانست.

چون همه جنایت کاران در قدرت بودند. همه متحد امریکا و ناتو بودند. 

تا زمان تحویل دهی افغانستان به طالبان، از هر نوع اقدام و مداخله دادگاه مذگور جهت بررسی قضایای جنایت ضد بشری در افغانستان، موفقانه ممانعت صورت گرفت. 

در این زمینه غفلت و بی تفاوتی سازمان ملل متحد نیز جدآ مورد سوال است!

در یک مجلس از ۸ الی ۱۰ می ۲۰۲۱، در مقر دادگاه بین المللی در لاهه، وضعیت جنایات بشری در أفغانستان مورد بررسی قرار گرفت.

 دولت افغانستان و امریکا، یک بار دیگر خواهان تعلیق رسیده گی به پروندهٔ های جنایات ضد بشری در أفغانستان شدند.

جلسهٔ، از سوی حنیف اتمر، فضل احمد معنوی، وزیر عدلیه همان وقت، رهبری و مدیریت گردید.

هدف : پیشگیری از اقدام دادگاه بین المللی به قضایا جنایات ضد بشری در افغانستان،

دولت افغانستان، در تبانی با سفارت امریکا در لاهه، توانست بار دیگر رسمآ  مانع رسیده گی به جنایات ضد بشری در افغانستان گردید. 

هدف دیگر: این کار را به وسیله دستگاه عدلی و قضایی افغانستان انجام یافت، 

اما درنشرات رسمی عکس موضوع را شرح دادند. 

بگونه مثال، گفته در ویبسایت خبری وزارت عدلیه آمده بود: 

هییت افغانستان گزارش اجراآت خویش را مبتنی بر تعهدات بین‌المللی کشور به جانب محکمه ارایه نموده‌ و از اراده و برنامهٔ عملی خویش در رسیده گی به جرایم بین‌المللی به ایشان اطمینان بیشتر داد… 

سرانجام، دولت افغانستان، خلاف أصول عمل کرد. حقیقت را کتمان نمود. 

 اتمر و معنوی در دادگاه لاهه تلاش کردند که مساله رسیده گی کامل به پرونده جنایتکاران جنگی صورت عملی به خود نگیرد و بازهم به حالت تعلیق نگهداشته شود. 

بر عکس آن را اعلام کردند 

چرا؟

هیچ کسی خودش را محاکمه نمی کند.

دولت افغانستان - تحط حمایت جامعه جهانی -، به ویژه اعضای کلیدی آن،‌مرتکب  نقض فاحش حقوق بشر، جنایات جنگی، جنایات سازمان یافته نظیر اعمال دهشت افگنی، زرع و قاچاق مواده مخدر، آدم ربایی و فساد گسترده بود.

 در عین حال، قدرت های نظامی ناتو، به رهبری ایالات متحده آمریکا در افغانستان، نیز شریک شان بودند. آن ها نیز متهم به نقض حقوق بشر و ارتکاب جنایات جنگی متهم بودند.

دلایل برای عدم رسیدگی به جنایات ضد بشری بر اصل دروغین و دسیسه محور و فسادزا استوار بود؛  گویا وضعیت افغانستان یک وضعیت خاص دارد

محاکمه جنایت کاران پروسهٔ صلح را خراب می کند.

اما چیزی به نام پروسه صلح وجود نداشت. اما پرونده های جنایات علیه بشریت درلاهه، درامریکا و درافغانستان درالماری ها وجود دارند.