-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ دی ۱۹, دوشنبه

مائوتسه دون در دفتر استالین

 

مولوتف: مائو مارکسیست واقعی نیست

لاورنتی بریا: او مارکسیست روغن نباتی است!درد های بی پایان آرمان، توهم وواقعیت از دو انقلاب هنوز از درون نسل های پس از لینن و مائوتسه دون به سوی یک نا کجا آباد ره می پیمود. مگر ره می پوید؛ این راه پیمایی ابدی است هرگز توقف نمی کند.

چرا؟عدالت و برابری صدای ابدیت است. در درون انسان ها

استالین؛ دربار تزار سرخ ازسایمن سیبیگ مانتیفوری


استالین و مائو – 1333

استالین تصور نمی کرد که رژیم چن کای چک در 1949 سقوط کند. 

استالین از معمای های نا گشودۀ تاریخ است. 

او با وجود آن که به مائو کمک کرده بود با شروع جنگ سرد نظر او در باره مائو هم تغییر کرد. 

متحد بالقوه – بریا: مائو یک مارکسیست روغن نباتی است. 

امروز می بینیم که انحراف در مارکسیزم شوروی کار را به کجا کشانید.

میکویان ارمنی در جنوری 1949 با مائو در ولایت هوبی ملاقات کرد. استالین به میکویان: در بارگاه صدرمائو یک جاسوس امریکایی است که فوری دستگیر شود. 

از طریق دکترروسی مائو خبردار شده بود. وقتی برگشت استالین گفت: راز نگهداری نکردی درین سفر!

میکویان فهمید که از سفرش قبلا با استپان صحبت کرده بود. او هم به سوتلانا گفته بود. به پسرش گفت: بار آخرین باشد که دهن لقی کردی

میکویان با خانواده اش در خطر قرار گرفتند. در 1943 پسران میکویان هم گرفتار شده بودند.

استالین: چرا آن ها بازداشت شدند؟ 

میکویان حیران بود چی بگوید. شاهنشاه اصلی در کرملین، ترس بود ترس کامل.

استالین زیرلب گفت: وروشیلوف جاسوس انگلیس است. 

وروشیلوف را به بازرسی اداره هوا شناسی موظف کرد. او گفت آن ها چه گناه دارند؟


مائو در جشن 70 مین سال تولد استالین – 

یک سال ییش مائو پکن را فتح کرده بود. حالا 17 دسامبر در ایستگاه قطار یاروسلافسکی مسکو رسیده بود.

مولوتف و بولگانین در لباس مارشالی پذیرایی کردند.

مائو از آن ها دعوت کرد که بیایند به واگن با وی غذایی چینی بخورند. مولوتف قبول نکرد. مائو شکایت داشت که استالین چندان از وی حمایت نمیکند. اطلاع کامل از وضع چین ندارد. او را به ویلای لیپکی استالین بردند. 

ساعت شش عصر دردفتر کار استالین در کرملین دیدار کردند.

توصیف یک نویسنده غرب: این دو جبار کمونیست شاعرمسلک ومتعصب، تاریخ خوان حرفه ای و مبتلا به سوء ظن.

 دهقانانی که به امپراتوری رسیده بودند. مائو از استالین گلایه کرد که چرا مدت طولانی شما ازما حمایت نکردید!

چرا این سوال را کرد؟

به راستی استالین از چین کای چک حمایت کرده بود. می خواست پیروزی مائو کامل نشود.

 استالین متکبر او را جدی نمی گرفت. 

 مائو تحایف زیادی آورده بود. همراه چند واگن برنج. استالین در مقابل اسامی جاسوس های خودش را در دفتر سیاسی حزب کمونیست به او گفت و مائو در بازگشت آنان را برکنار کرد. 

استالین: فاتحان هرگز گناهی ندارند حالا چه آرزو و نظری داری؟ - 1352

مائو: باید کاری کنیم که هم زیبا باشد هم خوشمزه

استالین ازین کنایه گویی مائو شگفت زده شد. منظور مائو این بود که وقتی پیمان دو جانبه امضاء می شود عمل گرایانه و مظهر انقلاب جهانی و حاوی منافع ملی چین.

اما حرف استالین چی بود؟ 

او حاضر به انصراف از متصرفات تازه اش نبود که در کنفرانس یالتا به دست آورده بود.

 (بخش شمالی مغولستان) در معاهده با چین کای چک نیز منافع شوروی تضمین شده بود. 

مائو: اندکی حفظ آبرو شود! حفظ ظاهر. مائو گفت چوئن لای صدراعظم مابقی جریان را دنبال کند.

استالین: اگر ما بین خود به توافق نرسیم چه فایده که چوئن لای بیاید؟

مائو کرملین را ترک کرد. استالین حاضرنشد دو باره او را 

ببیند. چند هفته در تنهایی به سر برد. تا توانست استالین را ببیند.

او طی این مدت می گفت: جز خوردن وخوابیدن و تشناب رفتن چه وظیفه دارم این جا؟

حرف های نا سنجیده و زشتی که مائو می زد همه اش ضبط و به کرملین منتقل می شد. 

استالین: نبرد چین هنوز تمام نشده است. تازه شروع شده

بریا به شوخی گفت: استالین به مائو حسادت می کند؛ چرا؟ او بر نفوس بزرگی حکومت می کند.

جالب این بود: این معمای چینی آیا مارکسیست واقعی است؟

مولوتف: آدم با هوش است. 

یک رهبردهقانی چیزی مانند پوگاچف؛ اما مارکیست واقعی نیست. مولوتف متوهم و چاپلوس:

خودش اعتراف کرد که هرگز کتاب کاپیتال مارکس را نخوانده است. 

اشتباه مولوتف: قزاقی است که وانمود می کرد که امپراتور پترسوم است. امپراتور مرده. از همین طریق توده های روس را علیه کاترین کبیر شورانداه بود. 1774

اشتباه دوم مولوتف: او خودش یک مارکسیست میخانیکی بود. فکر می کرد شرط مارکسیست بودن خواندن کاپیتال است. او فراموش کرد که او مناسبات سرمایه داری و دهقانی را گام به گام زنده گی می کرد و 25 سال تمام علیه بورژوازی جنگیده بود.


21 دسامبر – بالشوی تیاتر مسکو همه رهبران جهان – جشن 70 مین سال تولد استالین

استالین از تملق نفرت داشت. به آدم متواضع و نق نقی تبدیل شده بود ظاهرا  اما در درون خود در آرزوی ستایش شدن بود. 

مالینکوف استاد چاپلوسی های بزرگ صفایی می داد که رفیق استالین باید القاب و مدال ها را قبول کنی. مردم چنین میخواهند.

استالین: پای مردم را وسط نکش!

او می دانست که مردم ازین مسایل هیچ اطلاعی نداشتند و برای شان هیچ اهمیت هم نداشت. 

بسته های هدایای استالین: حدود 500 هزار روبل خرج داشت.

یک دست لباس، یک جفت دمپایی، تیغ صورت تراشی، یک بسته صابون مسکووا، یک بسته پودر ویک شیشه عطر تولید پولینا مولتووا که در زندان بود. 

خروشچف دلقک در روزنامه پراودا: قاطعیت رفیق استالین درنابودی یهود ها قابل ستایش است. بعد ازمرگ استالین همین آدم بدترین حملات را به استالین کرد. 

مسابقه شروع شد. پاسکربیشیف: نبوغ استالین در پرورش درختان لیمو

نینا بریا: مربای چهارمغز؛ تحفه کوچک از مادر شما.

استالین جواب داد: به یاد جوانی افتادم ازخوردن این مربا


بریا به زنش گفت: به خود کار کشیدی. ازین بعد هرسال باید همین بارکشی ره بکنی و مربای چارمغز جور کنی.

هنرمندان و فرزندان مقامات نحوه تقدیم هدایا و ابرازستایش را هفته ها تمرین می کردند. 

استالین بین مائو و خروشچف نشست. لحظاتی بعد در گردنش درد إحساس کرد کم بود بیفتد. پاسکربیشیف دو قرص پیشکش کرد. 

همه احساسات نشان دادند. نوبت به مائو رسید و تبریک گفت. حال وهوایش نسبت به گذشته بهتر معلوم می شد. بعد ازمجلس خواست با استالین تلفنی تماس بگیرد. برایش گفته شد:

 رفیق استالین در خانه نیست. با میکویان صحبت کنید.

سرانجام استالین او را به مذاکره خواست.

 چوئن لای هم در 20 جنوری به مسکو رسید. هدف استالین این بود که مائو و چوئن لای را به خاطر موضع گیری شان در برابر سخنرانی وزیر خارجه مریکا تنبیه کند.