-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ مرداد ۱۹, چهارشنبه

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 385 | حشر ونشرِ بی حاصلِ حکمتیار با سکولار ها


 

من هرگز هیچ نیستمنوشته‌ی محمدعثمان نجیب 

من با آقای ملک ستیز هم‌صنف سیاسی و هم‌سایه و در عمر بزرگ‌تر از او هستم. او عامل اصلی رو آوردنِ من به مطاله‌ی شد. شاید فراموش کرده یا به یاد داشته باشد. ملک واقعآ با ندانم کاری ها در ستیز شد و نردبان ترقی آگاهی علمی هم به پای او رسيده نمی‌تواند. مفتخرم که یک رفیق دیروزم پروفسور و عالم و دانش‌مند جهان سیاست و علم و دپلماسی امروز است. رفقا و هم‌صنفان دانش‌مندی هم‌چو دستگیر هدایت، دکتر ضیاءالدین و امان و همایون نورستانی و‌ امان، همایون غازی‌زاده و صد ها تنِ دیگر داشتم و دارم که در رکاب بودن با هر یک شان مایه‌ی مباهات به من است. اما گاهی به خاطر داریم که فیلسوفان و پروفسوران هم به خطای محاسباتی می‌روند؟

دوستیْ یک نوشته‌ی ملک را برایم فرستاد‌ که گویا ایشان نوشته اند… هیچ اند ‌ همه هیچ اند ‌کشوری که داریم همه هیچ است. این که آن نوشته واقعاً از آقای ستیز است یا نه نمی‌دانم. من از هم‌رسانی گسترده‌ی این نوشته متأثر شدم. چون می‌دانم که در زادگاهِ من همه کس هیچ نبوده. هر کسی برای وطن، برای آرمان های مردمی،‌ برای بقای سرزمینی، برای ماندگاری های افتخاری، برای باوری های بالنده‌گی، برای پایایی استواری، برای ایستایی های سازگاری  سهمِ خود را ادا کرده اند. من هرگز هیچ نیستم، خودم را هیچ نمیدانم و با هیچ سر آشتی هم ندارم. من هیچ نیستم، چون منطقِ وجودی‌و‌ حضوری خودم را در اجتماع می‌دانم، من هیچ‌گاه هیچ نیستم، چون سببِ‌ خلقت خودم را میدانم، من برای وطنم مبارزه کرده ام،‌ من برای زنده‌گی کردنِ‌ مردمم  زنده‌گی ام را در جبهاتِ دفاع از وطن به قربانی گذاشته‌ام، من برای هر پدیده‌ی منفی که بوی خیانتِ‌ ملی را می‌داد نه گفته ‌و علیه آن ایستاده بوده‌ و ‌خواهم بود.

 من اگر قلم برداشتم برای وطنم بود ‌و است، من اگر امروز در جبهه‌ی رزمِ کلتوری و فرهنگی برای آزادی وطنم قرار دارم معنای آن که هستم، استم و هیچ نیستم و هیچ نخواهم بود، من به فرزندانم و بسته‌گانم فهماندم که هیچ نباشند و با رسالت و با متانت و با محبت و با عقلانیت در راهِ خدمت به وطن و‌مردمِ وطن جان بدهند اما به وطن خیانت نکنند، من هیچ نیستم، چون رسالتِ جوان و ‌‌پیر و‌ برنای کشور و خودی هایم را و خودم را برای وطن و وطن‌دار درک ‌می‌کنم، من هیچ نیستم،‌ چون به فرزندانم امر کردم در میانه با مادیات و معنویت‌گرایی جانبِ معنویت را بگیرند، من هیچ نیستم،‌ چون یک قوه‌ی‌ محرکه برای بیدار سازی های حقوقی،‌ سیاسی ملی و هویت شناسی دارم،‌ شاید من نادانی بیش نیستم که مدعی عالم بودن باشم ولی من هیچ نیستم، چون  می‌دانم که مردمم را کمکِ آن‌ چنانی کمک کرده نتوانستم، اما ‌می‌دانم که از هیچ تلاش و سعی در خدمت به آنان فروگذاشت نکرده‌ام.

 من هیچ نیستم، چون از نو جوانی علیه شبکه ‌های بزرگـِ داخلی و خارجی جاسوسی و  خاین به وطن مبارزه ‌کرده‌ام، من هیچ‌ نیستم، چون پوزِ سازمانِ ISI را به خاک مالیده‌ام به خصوص زمانی که می‌خواستند با استفاده از زیباترین مهربانوی پاکستانی مرا مجاب کنند و سببِ خیانت به وطنم بسازند، من هیچ  نیستم،‌ چون همه چهره‌های جاسوس و‌ خاین به وطن را افشاء کرده و این روند را تا جایی که اطلاع دارم به حُکمِ وجدان و راست ادامه ‌می‌دهم. من هیچ نیستم،‌ چون همین حالا در کنارِ استادانِ بزرگ‌وارم، هموطنانم، دوستانم، بزرگانم، رفقایم، عزیزانم سنگر های اطلاع رسانی و ترویج آگاهی ها در شبکه های اجتماعی،‌ تارنگاشت‌ها،‌ تارنماها، رخ‌نامه‌ها  را تقویت می‌کنم. من هیچ نیستم و آدمِ کامل و بی اشتباه هم نیستم، اما آن‌چه و چی‌ و کی که استم و هستم عاشقِ وطن و مردمم استم. 

من هیچ نیستم و هیچ کسی را هم هیچ نمیدانم، من هیچ نیستم اما بهتر از هیچ‌ کسی هم نیستم، من هیچ نیستم،‌چون می‌دانم که چه کسانی فراترتر از مرزهای کشورم مرا و‌ کشورم و مردمم را هیچ می‌شمارند، و من با مردمم علیه شان در ستیزیم، من هیچ نیستم و کشورم هم هیچ‌ستان نیست، چون وقتی ملک ستیز در پشتِ تریبون های بین‌المللی به عنوانِ یک پروفسور و دکتر و نظریه‌پردازِ دستِ اول قرار‌می‌گیرد به خودم می‌بالم، من هیچ نیستم، چون وقتی ورزش‌کاری، هنرمندی،‌ نویسنده‌یی، نقاشی، شاعری، ادیبی، تاریخ نگاری، روزنامه‌نگاری، سخن‌دان و سخن‌وری، عالمی، دانشمندی، پژوهنده‌یی، بانویی، جوانی، مردی، رزمی از افغانستان در مجامع ملی و بین‌المللی حضورِ پر رنگ می‌یابد، افتخاری کشورم است. من هیچ نیستم،‌ چون درک می‌کنم که ۹۰ در صد دزدانی، جاسوسانی، وطن‌فروشانی، ایادی بی‌گانه گانی کشورم را دست‌خوشِ خدمت به بادرانِ خود ساختن. پس هر کس که خود را هیچ ‌می‌داند و هیچ می‌گیرد،‌ فقط به خودش بپرداد نه به من و من را از دیدِ خود هیچ نشمارد. بدرود.ِ

۱۴۰۱ مرداد ۱۸, سه‌شنبه

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 384 | امریکا، تایوان را به دهان اژدها انداخت


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 383 | جنگ حقانی ها و ملا برادر بر سر معدن ذغال سنگ شمال


 

اتحاد چین و روسیه ــ کابوس یکه تازی های امریکا

 

  
   نوشته ی : اسماعیل فروغی

     اتحاد استراتژیک میان روسیه وچین که ازده سال به اینسو با جدیت به پیش می رود، پس ازبحران اوکراین وپس ازبهانه گیری های تحریک کننده ی امریکا درخصوص تایوان ، استوارترومحکمترازپیش گردیده است . این اتحاد زمانی پایه های پولادین یافت که دوکشور پس ازسفراخیرولادیمیرپوتین به چین طی بیانیه ی مشترکی اعلام کردند که : « دوستی بین دوکشورهیچ محدودیتی نمی شناسد . »    

      متکی به همین دوستی بدون محدودیت است که چین و روسیه برای استقرارنظم نوین چندقطبی ، عادلانه ودموکراتیک مستقیماً باهم همکاری کرده و با متانت و جدیت دوشادوش هم به پیش گام می گذارند.

    هردوکشورهمگام با هندوستان، برازیل ، آفریقای جنوبی ، ترکیه ، ایران ،برخی کشورهای قدرتمندعربی ، افریقایی وامریکای لاتین سعی برآن دارند تا جهان را اززیرتسلط استثمارگرانه و زورگویانه ی مالی ، سیاسی ـ نظامی امریکا رهایی بخشیده ، نظم عادلانه ترمالی - سیاسی درجهان برقرار نمایند.

     هردوکشوربه این باوررسیده اند که « حق حفاظت از زبان مادری ، حق اتکابخود ، حق داشتن استقلال اقتصادی ، حق داشتن فن آوری و خودکفایی اقتصادی با شرایط برابر ؛ حق تمام مردم روی زمین است ... » 

     هردو کشوربا همین باورکه جهان بطورغیرقابل برگشتی به ناهنجاری های گذشته برنخواهد گشت حالا با قامت استواراعلام کرده اند که : « ما صبرنخواهیم کرد تادنیای جدید بدون اراده ی ما وملت‌های دیگرِجهان شکل بگیرد... » 

     درهمین جریان ، تحریم های کمرشکن امریکا علیه روسیه وادامه ی تحریکات وتحریم های گونه گون امریکاعلیه چین، سبب شده است تا روسیه و چین درمورد راهکارهای تازه ی مقابله ی موثردربرابرتحریم ها وشیوه های جدید برای خرید و فروش متاع های شان وحتا جایگزینی ارز دیگری بجای دالرامریکا، بیندیشند وبه آن جنبه ی عملی ببخشند.

     مسکو و پیکنگ اکنون حجم پرداخت های شان را با ارزهای ملی خود چنان افزایش داده وچنان سازوکاری را بوجود آورده اند که تاثیرمنفی تحریم های یکجانبه ی امریکا به حداقل کاهش یافته است .

   اتحاداستراتژیک چین و روسیه که با عقد دهها قراردادصنعتی - تجاری - نظامیِ جدید مستحکم ترازپیش گردیده است ، ایالات متحده ی آمریکا و شرکای غربی اش را چنان گیچ و سرخورده کرده است که حتا امکان برهم خوردن اتحادهای قبلی میان آنان و تغیردرنظام مالی جهان را بوجودآورده است .

    قدرت نمایی های نظامی ــ امنیتی روسیه درصحنه ی جهانی وموازی به آن پایان دادن دوران انحصارعلمی - تکنولوژیکی امریکا ومتحدینش درجهان توسط چین ، ختم تاریخ جهانِ تک قطبی وتسلط سه قرنه ی اروپا وامریکا برسرنوشت جهان را رقم خواهد زد . 

      

    

                                                    


۱۴۰۱ مرداد ۱۷, دوشنبه

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 381 | نماینده ملل متحد: از موجودیت ظواهری درکابل خبر نداریم!


 

ناتو، جنگ قومی - اسلامی علیه روسیه راه می اندازد

 

جنرال های اکرائین، اسلحه می فروشند

چامسکی: 

زوال آمریکا از عوامل داخلی است


روزنامه شریعت: بایدن اصلاً درکشتن سراج الدین حقانی ناکام ماند

 نماینده ملل متحد: از موجودیت ظواهری درکابل خبر نداریم!

فرارمولوی سعد از پنجشر/ مدیرجنایی حوزه 11 ترور شد!


چرا عثمان نجیب تجزیه طلبی نتواند؟

 

نوشته‌ محمدعثمان نجیب

پاسخی برای منتقدان و به خصوص آقای هیکل. 


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 380 | فرار رهبران طالب به کمپ چوانی پاکستان


 

۱۴۰۱ مرداد ۱۵, شنبه

آقای کرزی، طالب یک ماشین قتال نیست؟

 

درحصرخانه گی از پاکستان چرا می نالی؟

آفت طالبان کار مشترک کابل و اسلام آباد بود


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 377 | جسد ایمان الظواهری کجاست؟


 

ملایعقوب چشم آبی، پسر ملاعمر نیست

 

اما او، جانشین حتمی ملاهیبت الله شمرده می شود


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 376 | ملا یعقوب چشم آبی، پسر ملاعمر نیست


 

۱۴۰۱ مرداد ۱۴, جمعه

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 375 | هشدار تازه امریکا به طالبان: در بارۀ تان تصمیم گرفته می شود!


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 374 | پیوند ایمان الظواهری با مافیای اطلاعاتی روسیه


 

پیوند ایمان الظواهری با مافیای اطلاعاتی روسیه

 

دیدار ملااختر منصور با پوتین در دوشنبه- 2015هشدار تازه امریکا به طالبان: در بارۀ تان تصمیم گرفته می شود!

 

طالبان، مناطق تخار و بدخشان را تخلیه کرده اند

مهاجران أفغانستان را زنده‌ زنده زیر سنگ‌ کردند۱۴۰۱ مرداد ۱۲, چهارشنبه

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 371 | از پول فروش ایمان الظواهری 34 میلیارد قرض خارجی پاکستان پرداخت شد!


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 370 | شبکه حقانی بد رقم به دام افتاد


 

قتل ایمان الظواهری درشیرپورکابل

 

                        نوشته ی : فروغی

      ایالات متحده ی امریکا برای پوشاندن ناکامی های حقارتباراش درافغانستان ، سوریه ، عراق ، ونزویلا و اوکراین ، نمایشنامه ی قتل ایمان الظواهری رهبرالقاعده را درکابل براه انداخته است .

     جوبایدن رییس جمهورامریکا می خواهد ازین نمایشنامه ی پرسش برانگیز فقط برای خوداش و حزب دیموکرات اش کلچه های داخلی و بین المللی پخته نماید .

      به تیرزدن بسیاردقیق ایمان الظواهری دربرنده ی محل اقامت اش درشیرپورکابل درحالی صورت میگیرد که میزبان ارشد اش ــ سراج الدین حقانی وزیرداخله ی طالبان این مخوف ترین تروریست مورد تعقیب اف بی آی امریکا با ده میلیون دالر جایزه ی سر، درهمسایه گی او به سر می برد و هرروز درمحضرعام حضور می یابد .

     به گلوله بستن ظواهری توسط طیاره های بدون سرنشین با این دقت بالا ، پرسشی ایجاد می نماید که چرا امریکاییان به سراج الدین حقانی که درقتل وانتحارهزاران افغانستانی و دهها امریکایی دست داشته است ، اجازه می دهندتا آزادانه نفس بکشد و جلسات وزارت امورداخله را دایرنماید . 

     می گویند دست سراج الدین حقانی درقتل ایمان الظواهری مهمان ارشد وخاص اش دخیل بوده و به گمان اغلب سراج الدین حقانی محل اختفای ایمان الظواهری را دربدل خارج شدن نام اش از لیست سیاه امریکا دراختیار امریکاییان قرار داده است .

   سراج الدین حقانی که اخیراً میزبان گفتگوهای صلح بین تحریک طالبان پاکستان و هیأت دولتی پاکستان در وزیراکبرخان افغانستان بوده ، در تفاهم باجنرال قمر باجوه لوی درستیز و رییس سازمان استخبارات پاکستان ، محل اختفای ظواهری را در اختیار امریکاییان قرارداده است .

    می گویند پس ازحمله ی پهبادی امریکا درشیریورکابل ، سراج الدین حقانی نیز از کابل خارج شده و ازانظار کاملاً پنهان گردیده است .

    بهرحال مرگ ایمان الظواهری رهبرالقاعده درقلب کابل ، این حقیقت را روشنتر می سازد که طالبان پیوند محکم با القاعده داشته و با بقدرت رسیدن این گروه تروریستی درافغانستان ، کشورما مرکز تجمع گروههای گونه گون تروریستی گردیده است .